TEMEL TERİMLER

Uke Saldıran. Tekniği alan.
Nage (Tori) Savunan. Tekniği yapan.
&;  

TEMEL PRENSİPLER

İkkyo 1. Temel Prensip
Nikyo 2. Temel Prensip (Bileği sıkıştırma)
Sankyo 3. Temel Prensip (Bileği içe döndürme)
Yonkyo 4. Temel Prensip
   
HAREKET ŞEKİLLERİ ve YÖNLER
İrimi Bir ayağın öne gitmesiyle ( rakibe) giriş
Tenkan Bir ayağın geriye gitmesiyle vücudun 180 derece dönmesi
Shikko Diz üstü yürüyüşü
Mae Öne doğru
Ushiro Geriye doğru
Omote Ön (rakibin içine)
Ura Geri (rakibin arkasına)
   

DURUŞLAR (HANMİ)

Seiza Dizlerin üstünde oturuş
Kamae Temel ayakta duruş pozisyonu.
Ai Uke ve Nage’ aynı ayaklarının önde olduğu uyumlu duruş
Gyaku Hanmi Uke ve Nage’nin zıt ayaklarının önde olduğu karşıt duruş
Gedan Alt gart pozisyonu
Chudan Orta gart pozisyonu
Jodan Yüksek gart pozisyonu
   
TEKNİK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Tachi Waza Hem uke’nin hem de nage’nin ayakta uyguladığı teknikler.
Hanmi Hanchi Waza Ayaktaki uke’ye nage’nin oturarak uyguladığı teknikler.
Suwari Waza Hem uke’nin hem de nage’nin oturarak uyguladığı teknikler.
 

VURUŞLAR (UCHİ)

Atemi Ölümcül noktalara yapılan her türlü vuruş
Shomen Kafanın ön kısmına yapılan vuruş
Yokomen Uchi Kafanın yanlarına yapılan vuruş
Mune Kemer hizasına yapılan vuruş
Zuki Yumruk
 

TUTUŞLAR (DORİ)

Katate Dori Tek elin tek eli tutması
Dori Uke’nin bir eliyle, Nage’nin aynı tuttuğu uyumlu tutuş (Ai Hanmi Katate Dori)
Junte Dori Uke’nin bir eliyle, Nage’nin elini tuttuğu karşıt tutuş (Gyaku Hanmi Katate Dori)
Morote Dori İki elin tek eli tutması
Ryote Dori İki elin iki eli tutması
Kata Dori Tek elin yakayı tutması
Ryokata Dori İki elin yakayı tutması
Hiji Dori Dirseği tutmak
Sode Dori Elbise kolundan tutmak
Kubi Boğmak
   
FIRLATMALAR
İrimi nage (Direk rakibin içine) girişle fırlatma
Kaithen nage Dönüşle fırlatma
Kokyu nage Nefes gücüyle fırlatma
Shiho nage Dört yönlü fırlatma
Tenchi nage Yer – gök fırlatması
Kote gaeshi  
Tekagami (Ters Kote gaeshi)
Kokyu ho Bir tür kokyu nage. Nefes kullanımı anlamını kapsar.
Ushiro Udoroshi Arkadan geriye çekmek
   

DÜŞÜŞLER (UKEMİ)

Mae Ukemi Öne doğru düşüş
Ushiro Ukemi Geriye doğru düşüş
Yoko Ukemi Yana doğru düşüş
Hyaku Ukemi Yüksekten (mae ukemi) düşüş
   
KONUŞMALAR
Domo arigato gozaimaş’ta (Benimle çalıştığın için) çok teşekkür ederim.
Onegaishimasu Lütfen (beraber çalışalım.)
   

DİĞER

Dojo Yolun yeri. İdman yapılan yer. Bir dojo bizim kendimizle, korkularımızla, endişelerimizle, alışkanlıklarımızla doğrudan bağlantıya geçtiğimiz küçük bir evrendir.
Tatami Minder
Bokken Tahta kılıç
Jo Tahta sopa
Tanto Tahta bıçak
Gi Eğitim elbisesi
Hakama Siyah veya lacivert renkte, genellikle siyah kemer sahibi olmuş aikidocularca giyilen parçalı etek.
Hara Vücudun ağırlık merkezi. Geleneksel olarak ruhun, aklın ve ki’nin kaynağının yeri olarak düşünülür. teknikleri mümkün olduğunca insanın hara bölgesinde yapılmalıdır.
Rey Selam ver
Kohai Yeni öğrenci
Sempai Eski öğrenci
Sensei Öğretmen
Kyu Öğrenci derecesi
Dan Üst derece
Mokuso Meditasyon