Doğumda çene sağ ve iki kemik parçası halinde olup, ortada simfiz bölgesinde bağ dokusu ile biribirlerine bağlanmıştır. Bebek 6-8 aylıkken kalsifiye olan bağ dokusu, aylarda alt çenenin transversal genişlemesine büyük katkı yapar.- Üst çenede olduğu alt çenede bir sutura media olmadığından, bundan sonra alt çenenin ön bölgesinin genişlemesi, vestibuler yüzeylerdeki kemik appozisyonu ile olmaktadır. Alt çene ön bölgesindeki transversal genişleme, yirmi yaş dişleri hariç sürekli dişler sürdükten sonra pratik olarak bitmiş sayılabilir. Sağ ve sol mentale arasındaki genişlik de 6 yaşından sonra çok az artmak­tadır.

Alt çenenin arka bölgesinde genişlik artışı ön bölgeye kıyasla daha fazla miktarda olmaktadır. bölgesindeki bu genişleme, sağ ve sol chondylaris ve ’in arkaya yukarı ve dışarıya doğru büyümesiyle gerçekleşmektedir Sağ ve sol kondiller arası uzaklık artışının büyük bölümü 7 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Çünkü beyinin temporal lobunun oturduğu orta cranial fossa’nın, dolayısıyla alt çene kondil çukurunun bulunduğu temporal kemiğin gelişiminin büyük kısmı 7 yaşına kadar tamamlanmış olmaktadır.