Alt çene morfolojik olarak değilse de, fizyolojik ve gelişim açısından üçe ayrılarak incelenir.
1. Basal kısım; çene ucundan başlar nervus alveolaris inferior’u takip ederek alt çene kondilinde sona erer.
2. Muskuler kısım; gonion (angulus) bölgesini ve processus muscularis (processus coronoideus) bölgelerini kapsar. Angulus mandibularis bölgesine dıştan musculus masseter, içten ise mus-culus pterygoideus internus yapışır. Processus muscularis (coronoideus)’e ise musculus temporalis yapışır. Büyüme sonucunda alt çene translasyonu (deplacement); ön kafa kaidesine (SN) göre alt çenenin anterior veya pos-terior rotasyon yapması şeklinde olmaktadır . Bu rota­syonlar alt çene angulus bölgesine içten ve dıştan yapışan kas bağı sayesinde olmaktadır. Alt çene muscular bölgelerinin büyüme ve gelişimi, buralara yapışan kasların fonksiyonlarının etkisi altındadır. Örneğin bu kasların fonksiyon eksikliğinde bu bölgelerde atrofiye varan gelişim eksiklikleri, fonksiyon fazlalığında ise aşırı gelişim söz konusu ola­bilmektedir.
3. Alt çenenin fonksiyonel ve gelişim açısından üçüncü bölümü de alveol kemiği kısmıdır. Alveoler kısım doğumda daha oluşmamıştır . Çünkü alveoler kemiğin büyümesinde itici güç dişlerin gelişimidir. Bunun da kanıtı dişlerin total agenesis’inde alveol kemiği oluşmamasıdır. Bunun tersi de doğru olup, yaşlılıkta bütün dişler kaybedilirse alveol kemiği rezorbe olarak yok olmaktadır. Doğumda hiçbir sürekli dişin kalsifikasyonu başlamamış olup, daha çan organı safhasındadırlar. Süt dişlerine gelince, doğumda hiçbir süt dişinin kök kalsifikasyonu başlamamış olup, yalnız mine kalsifikasyonu başlamıştır. Bu nedenle doğumda alveol kemiği daha oluşmamıştır. Dişlerin gelişimi ilerledikçe alveol kemiği de büyüyecektir.

Kondil kıkırdağı dışında alt çenenin bütün yüzeyi periost ile örtülüdür. Kondil kıkırdağının en üst tabakası da periosta benzetilebilecek doğurgan bir bağ dokusundan oluşmuştur. Üst çenede olduğu gibi alt çenenin sutural bağlantısı yoktur. Bu nedenle alt çene iki tür kemik yapımıyla büyümektedir, l. Kondil kıkırdağı büyümesiyle olan endokon-dral kemikleşme ve 2. periostal yüzeylerden intramem-branöz kemikleşme sonucu alt çene hacmi artmaktadır. Alt çenenin basal kısmı daha çok kondillerdeki endokondral kemik yapımı, alt çenenin diğer kısımları da periostal kemik yapımı ile büyümektedir. Anlatım ve anlama kolaylığı açısından, alt çenenin uzayda yer değiştirmesini (translasyon) içermeyen, alt çenenin yerel büyümesi (kemik içi transformatif değişiklikler); sagittal, vertikal ve transversal yönlerde ayrı ayrı incelenecektir. Aslında büyüme uzayın her üç yönünde bir bütün halinde ve birbirleriyle etkileşim içinde gerçekleşmekte olup, her üç yönü birbirinden ayırmak doğru değildir. Anlatım ve anlama kolaylığı açısından ayrı ayrı ele almak faydalı olacaktır.