nevrozu (anxienty ) durumluk kaygı düzeyinin yükselmesi sonucu bedensel gerginliğin ve ruhsal tedirginliğin artmasıyla yaşanan bir panik durumudur. Bu durum hasta tarafından ölüm korkusu sıkıntı sıkışma olarak anlatılır. Kalp bölgesinde sıkışma, sancı yakınmalar yanında )kalp nevrozu); kalp vurum sayısında artma, ekstrasistol, solunum güçlüğü, açlığı, terleme, titreme, kızarma, solma, ağız kuruluğu, bulantı, sık sık idrar belirtiler de görülebilir.

Anksiyete nevrozu nöbetleri, miyokard infarktüsüne benzediğinden hastayı ve hekimi yanıltabilir.

olarak nevrozların ve psikozların çoğunda panik durumuna ulaşan kaygı bir belirti olarak ortaya çıkabilir. Bu duruma depresyonlarda sık rastlanır.

Korkunun tıp dilindeki karşılığı fobi (phobic)’din. Yunanca, dehşet, kaçma; korku, panik anlamını veren “phobos” sözcüğünden gelir. Bu sözcük tıp dilinde kez 1700 yılında tarafından kullanılmıştır.

İnsanlarda korku doğal ve evrensel bir duygudur. Belirli sınırlar içinde insanı tehlikeden ve zararlı etkenlerden korur. Hastalık mikrop, pislik korkusu bu tip korkudur. Kaygı düzeyini aşırı biçimde yükselten, panik yaratan korkuyu ayırabilmek için bu tür korkuları fobi sözcüğüyle belirttim.