Balıklarda mide analiz yapımının amacı belirli bölgede yaşayan balık türlerinin sindirim aygıtlarında hangi organizmaların ne şekilde bulunduğunu tespit etmektir. şekilde yapılacak işlem için aralıkları içinde belirlenen alanda (göl, , akarsu )yakalanan balıkların sindirim muhteviyatı bulunma frekansı ve sayı yöntemleri kullanılarak incelenir. Sonuçta incelenen balıklardan elde edilen veriler bu konuda çalışmış olan bilim adamları tarafından yapılmış olan sistematik veriler kullanılarak sistematikleri yapılır. Sistematik sonuçlara göre incelenen balıkların sindirim aygıtlarından elde edilen organizmaların bitkisel organizma hayvansal organizma oluşlarına göre ayrılır. Elde edilen organizmalar türlerine kadar teşhis anahtarları kullanılarak tür teşhisleri yapılır.

İncelenen balık örneklerinin aylara göre dağılımı sindirim aygıtlarında saptanan organizmaların birer aylık ortalaması, üçer aylık ortalaması, bu organizmaların aylık bulunuş frekans yüzdesi, üç aylık bulunuş frekans yüzdesi ve yıllık bulunuş frekans yüzdesi aylık sayısal  yüzdesi, üç aylık sayısal yüzdesi ve yıllık sayısal yüzdesi bulunur. Elde edilen bu verilerle çizelgeler ve histogramlar hazırlanır.

Çalışılacak olan alanda önce hangi bilim adamlarının çalıştığı tespit edilmeli ve bu alanda çalışan bilim adamlarının elde ettikleri veriler çalışma sırasında yardımcı olmak üzere kullanılır. Çalışılacak alanın coğrafik özellikleri tespit edilerek yazılır ve elde edilen veriler alanın diğer özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Bulunduğu bölgedeki iller ile arasındaki mesafeler kaydedilmelidir.İncelenecek alan ile etrafında bulunan iller yön olarak belirtilmelidir. İncelenecek alan göl akarsu ise alanın denizden yüksekliği etrafında bulunan dağların yükseklikleri ve yönleri, isimleri kaydedilmelidir. İncelenecek alan göl ise gölün uzunluğu genişliği ve çevre uzunluğu  göl üzerinde bulunan adaların yeri ve sayısı bulundukları yere göre yönü ve kıyılara olan uzaklığı. Gölü besleyen çayların yerleri ve su taşıma miktarları ve gölden beslenen çayların yerleri ve taşıdıkları su miktarları kaydedilir. İncelenen alan akarsu ise doğduğu yer, uzunluğu, akım hızı ve su taşıma debisi en derin olan bölümleri en geniş ve en dar olduğu yerdeki mesafeler kaydedilmelidir.İncelenecek alan göl ise gölün bulunduğu yere göre mevkiinden dolayı çeşitli amaçlar için yapılmış olan tesislerin türü ve özellikleri tespit edilir. Enerji elde etmek için bir baraj kurulduysa kullanılan suyun miktarı tespit edilir. Gölün daha önceki zamanlarda su miktarındaki azalma ve artma miktarı yetkili kuruluşlardan alınarak kaydedilmelidir.

Suyun kimyasal analiz raporları yapılmalıdır. Suyun tuzlu, tatlı, acı gibi özellikleri saptanmalıdır. Asidik ve bazik karakteri tespit edilmelidir. Elektriksel iletkenliği, sodyum miktarı, potasyum miktarı, kalsiyum miktarı, magnezyum miktarı, karbondioksit miktarı, klor miktarı, ve sodyum absorbsiyon miktarı oranı tahlil edilir.Asit bağlama yeteneği tespit edilir. Meteoroloji istasyonundan alınan verilere göre 25-30 yıllık zaman diliminde en sıcak ayın hangi ay olduğu ve kaç derece olduğu en soğuk ayın hangi ay olduğu ve kaç derece olduğu tespit edilir. Gölde daha önce çalışmış olan bilim adamlarının verilerine göre hangi balık türlerinin bulunduğu ve gölde yaşayan balıklardan hangisinin ekonomik yönden değerli olduğu tespit edilmelidir. Gölün genel olara haritası çıkarılır ve gölde yapılan çalışmaların istasyon bazında yerleri belirlenir. Belirlenen istasyonların bulundukları yerlerin yönleri belirtilerek çalışma yapılan istasyon derinliği ve dip bölgesinin özellikleri belirtilir. Bu istasyonlara gidiş sayısı ve bu istasyonlardan toplanan örnek miktarı not edilir. Örneklerin toplanmasında kullanılan ağların göz büyüklükleri ve ağların yapısı ve yakalama işleminin nasıl yapıldığı belirtilmelidir.