Diğer canlılar gibi balıklar da ortamlarındaki diğer yaşam biçimlerine ile bağlıdır. Bilindiği gibi ortamda bulunan anorganik maddelerin ototrof organizmaların etkinlikleriyle maddelerin sentez edilmesi olayına prodüksiyon  (üretim) denir. maddelerin çok az kısmının kemosentezle oluşmasına karşılık büyük kısmı bitkilerce yapılan fotosentez sonucu oluşur. Buna toplam birincil prodüksiyon denir. Bitkilerce oluşturulan materyalin bir kısmı, solunumları sırasında yeniden anorganik maddelere dönüşürler, geri kalan kısmı bitkisel dokuları yapar. Buna da toplam birincil prodüksiyondan, solunumdan kullanılanın çıkartılmasıyla edilene de  net birincil prodüksiyon denir. Bitkilerin; mollüskler, kimi böcek larvaları, krustaseler ve bir çok balıklar gibi otçul hayvanlarca yenilmeleri hayvansal dokuların oluşumuna neden olur. ikincil prodüksiyondur. Otçul hayvanların, bir  çok tür balık gibi etçillerce yenilmeleri sonucu üçüncül prodüksiyon olur.   birbiriyle beslenen diğer etçiller izler ki bunlarda çoğunlukla balıklardır. İşte canlı dokuların oluşumunun birbirini izleyen her evresi birincil, ikincil, üçüncül ve onu izleyen prodüksiyonlar, besin zincirinin birer halkasını, diğer bir deyişle trofik düzeyi oluştururlar. Her düzeydeki canlıların solunumu, boşaltımı ve öldükten sonra bakterilerce ayrıştırılmaları sonucu, organik materyal, parçalanarak suya, bitkilerin birincil prodüksiyonlarında kullanabilecekleri maddeler halinde yeniden döner; böylece organik madde sikli yapılır. Bir çok canlı birkaç trofik düzeyden besin aldığından besin zincirinin halkaları birbirleriyle karmaşık bir ‘besin ağı’ oluşturacak biçimde ilişkilidir. Bir hayvanın yalnızca erginlik evresi göz önüne alındığında bu ilişki, oldukça görülebilir. Fakat larvadan başlayarak gençlik ve erginlik evrelerini içine alan yaşamları düşünülecek olursa o zaman çok karışık olduğu görül değiştiğinden, kimi kez bir tür hayvan yaşamının bir evresinde bir başka türce yenilen iken diğer evresinde yiyen olabilir. ve zooplanktonlar yani hayvansal planktonlar sağlar. Daha büyük olan karnivor balık Bir balığın hayatını genel besin planı, yemek ve yenilmektir. Bu prensipte bir besin zinciri söz konusudur. Bu besin zincirinde en alt düzeyde fitoplanktonlar bulunur. Bunları yiyerek gelişen zooplanktonlar bulunur. Saldırgan dediğimiz balıklar ise kendinden küçük olan tüm balıkları yer.