Merkezi sinir sisteminin en önemli kısmı olan beyin, ­tası kemikleri içinde, ağırlığı ortalama olarak erkeklerde 1200-1350 , kadınlarda ise 1000-1250 ağırlığında, yüzeyi ise ortalama olarak 2000-2100 cm2 olan bir organımızdır.

Bilinen en büyük beyinli ; yazarlardan Trungenjew 2012 gr, politikacılardan Bismark 1807 gr’dır. Şimdiye kadar rastlanan en küçük beyin 369 gr, en büyük beyin 2850 gramdır. Her iki ağırlıktaki beyine sahip insanların akli dengelerinin bozuk olduğu görülmüştür.

Beynin büyük küçük olması hakkında kesin vermez. Zekanın; nöronların çeşidine, beyinin ağırlığına, beyin yüzeyinin girintili-çıkıntılı oluşuna, beynin omuriliğe oranına ve nöronların az veya çok olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.

İnsanda beyin ve , dıştan içe doğru “meninges” de­nen üç çevrilidir (Şekil-2.16). Bu zarlar; sert zar, örümceksi zar ve ince zardır. Bağ dokusundan meydana gelen bu yapılardan en dışta bulunanı “sert zar” olarak adlandırılır. Bu zar, kafatası kemiklerinin altında ve kafatasına sıkıca tu­tunmuştur. Sert zar, omurilik çevresinde ise serbest olarak bulunur. Sert zar altında “örümceksi zar” görülür. Örümceksi zar, ince, çift yapraklı bir yapıya sahip olup, dış yaprağı sert bağlı, diğeri onun altında yer alır. Örümceksi zar ince bakan yaprağı ile ince zar arasında örümceği andıran küçük çıkıntılar görülür. Örümceksi zar, adını bu görünüşten almıştır. Örümceksi zar süngersi aralıkları ile ince zar arası beyin ve omurilik sıvısı ile (-cere-brospinalis) doludur. En altta ise “ince zar” bulunur. İnce zar, beynin bütün girinti ve çıkıntılarını sıkıca örter ve taşımış olduğu bol kan damarları sayesinde beyni besler.

Örümceksi zarın üst ve alt yüzeyinden uzanan bağ iplikçikleri ile beyin ve omurilik zarları birbirine bağlanır.