Kulak altı deliklerden gelen iki şah daman ve kafa deliğinden gelen omurga atardamarı beynin altında bir­leşir. Buradan çıkan dalların bir kısmı gider ve beynin dışını . Bir kısım da dördüncü karıncık­tan silvus kanalı ile I, II ve III. karıncıklara girer ve karıncık­larda kılcallar yaparak beynin içini . Aynı çıkan toplardamarlar artık maddeleri beyinden uzaklaştırır.

Karıncıklara kılcal damarlardan kan basıncı ile çıkan sıvı (plazma), karıncıkları doldurarak beyin ve omurilik içi sıvısını oluşturur. Gazların dışındaki boşaltım maddeleri sıvıya bırakılır. Dış sıvı ise örümceksi zarın çıkıntıları ile sinüslere(boşluklara) dökülür.

İnsan beyni çalışırken fazla miktarda kan alır, daha çok besine ihtiyaç duyar. Sonuçta birtakım artık maddeler oluşur. Beyin bu artık maddeleri uzaklaştıramazsa yorulur (sürmenaj). Dinlenmek, uyumak, temiz ve bol hava beyni dinlendirir.