Yukarıda tanımlanan yarışmalar aşağıda belirtilen türlere ayrılırlar.

1- Concours National (CN): “Milli Yarışma” CHN, CSN, CDN, CCN
2- Concours İnternational (CCI): “Uluslararası Yarışma” CSI, CDI, CCI
3- Yıldız biniciler için düzenlenen yarışmalarda kısaltmaların arkasına “Y” harfi eklenir. (CSNY, CCNY, CDY, gibi)
4- Juniorlar (gençler) için düzenlenen yarışmalarda kısıaltmaların arkasına “J” harfi eklenir, (CHNJ, CSNJ, COJ gibi)

ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI

Engel atlama yarışması engelli bir parkur üzerinde binici ve attan oluşan çiftin denendikleri bir yarışmadır. Yarışmanın amacı: atın engele karşı olan dikkati, becerisi, gücü, gidiciliği ve itaati gibi nitelikleriyle binicinin becerisini ortaya çıkarmaktır.

Yarışmanın yapıldığı parkurun çıkışla bitiş arasındaki uzunlugu, alanda bulunan engel sayısının altmış katı olmalıdır. Parkurdaki başlangıç ve bitiş çizgileri ve engellerin sağ taraflarına kırmızı, sol taraflarına ise beyaz bayrak dikilir.

Engeller düz engel, bileşik (kombine) engel, dayanıklılık (puisans) yarışması engelleri, karışık engel ve su engeli gibi değişik türlerde olup durağan değil, hareketlidir. Dayanıklılık yarışması dışında engellerin yüksekliği en fazla 1,7 m, genişliği ise 2 m olmalıdır. Su engelinin genişliği 4,5 metreden fazla olmamalıdır.

Binici, çıkış komutunu aldıktan sonra, yarışma planındaki yolu izleyerek engelleri numara sırasına göre atlar. Yarışmalarda atın engel devirmesi, binicinin düşmesi, itaatsizlikler, atın engeli reddetmesi, dışarı kaçması, karşı gelmesi ve sapmalar ceza puanı verilmesini gerektirir. Ayrıca zaman cezaları ve yarış dışı bırakılma cezaları da uygulanan yaptırımlar arasındadır.

Yarışmadaki her bölüm sonunda eksi puanlar toplnır, yarışma sırası belirlenir. Eşitlik olduğunda yarışmanın türüne göre zamana karşı yükseltilmiş, genişletilmiş engellerle bir baraj daha yaptırılarak birinci saptanır.

Takım yarışmaların değerlendirilmesinde ise dört biniciden en iyi dereceyi yapan ilk üçünün puanlarının toplamı ile takımın sıralamadaki yeri belirlenir.
Parkur

Bir binicinin izlemek zorunda bulunduğu ize parkur denir. Parkur uzunluğu, başlangıç ile bitiş hatları arasındaki uzunluktur. Bu uzunluğu ölçerken özellikle dönüşlerde atın normal olarak izleyeceği yol ölçülür. Bu iz engelin ortasından geçmelidir.

Binicilerin bilgi edinebilmeleri için parkurun tüm ayrıntıları gösteren bir plan, yarışma alanının giriş kapısı civarına, yarışmadan en az yarım saat önce asılır.
İlan edilmiş bir parkur planında zorunlu sebeplere dayalı olarak değişiklik yapılması gerekiyorsa Hakem Komitesi’nin onayı gerekir. Bu durumun ekip şefleri ve ferdi binicilere de bildirilmsi gerekir. Yarışma başladıktan sonra şartlar, engeller ve iz değiştirilmez. Zorunlu bir sebeple yarışmaya ara verilirse yarışma kesildiği yerden ve aynı şartlarla, aynı engellerle devam ettirilir.
FANYONLAR

Her iki tarafı tamamen kırmızı ve beyaz boyalı olan fanyolar; başlangıç hattını (“D” harfli bir levha), engellerin sınırlarını, mecburi geçiş noktalarını ve bitiş hattını (“A” harfli bir levha) belirtmek için kullanılırlar.
ENGELLER

Engellerin şekil ve cepheleri cezbedici ve aynı zamanda çeşitli tiplerde ve çevreye uygun olmalıdır. Engeller ve onları oluşturan parçalar çarpma sonucu düşebilmelidir. Ne ufak bir temas ile devrilecek hafiflikte ne de atı düşürebilecek ağırlıkta olmalıdırlar.

Engeller, spora uymayan ve yabancı binicileri şaşırtıcı nitelikte olmamalıdır. Gösterilen yükseklik ve genişlik sınırlamalarına titizlikle uymalıdır.

ENGEL ÇEŞİTLERİ

1-DikEngel
2- Geniş Engeller
3- Kombine Engeller
4- Kapalı Kombine Engeller
5- Yarı Kapalı Kombine Engel

STANDART YARIŞMALAR

Normal Yarışmalar ve Büyük Ödül (Grand Prix) Yarışmaları:
Normal ve büyük ödül yarışmaları engel atlama maharetinin ana ilke olarak ölçüldüğü, ancak eşitlik halinde bir veya en fazla iki barajla parkur zamanının da dikkate alındığı yarışmalardır.
Kudret Yarışmaları:
Bu yarışmaların amacı, sınırlı sayıda büyük engeller üzerinde atın kabiliyetini ortaya çıkarmaktır.Doğal ve kombine engeller ile sulu hendek hiçbir şekilde kullanılamaz.

Av Yarışmaları veya Sürat ve Maharet Yarışmaları:
Bu yarışmaların amacı, altın itaatini, sevk ve idare kolaylığı ile süratini ortaya çıkarmaktır. Bu yarışmalarda izlerin mutlaka kıvrıntılı, engellerin alışlandan mutlaka değişik, daha zor engelleri atlayarak izi kısaltmaya olanak veren bir biçimde düzenlenmelri gerekmektedir. Özel programda belirtilmesi koşulu ile banket, tepecik, rampa gibi doğal engeller olan yarışmalar “Av Yarışmaları” olarak nitelendirilir. Diğerleri ise Sürat” ve “Maharet” Yarışmaları olarak nitilendirilirler.

Özel Engel Atlama Yarışmaları:
1- “Hatta-Yap-Çık” yarışması
2- “Güç ve Maharet” yarışması
3- Bayrak yarışları
4- “Vur ve Kaç” yarışması
5- “Puan Biriktir” yarışması
6- “Puanını Seç” yarışması
7- “Kendi İzini Seç” yarışması
8- “Nakavt” yarışması
9- “İki İzli”yarışma
10- “İki Manşlı” yarışma
11- Derbi
12- “Kombine Engel” yarışı
13- Seçmeli Engeller ve coker
14- Ödünç Atlarla Koşulan Uluslararası Yarışmalar ve Turnuvalar
At Terbiyesi Yarışmaları:
At terbiyesinin amacı; atın fiziği ile birlikte, becerisinin de bir uyum içinde geliştirilmesidir. Bunun sonucu olarak at sakin, yumuşak, serbest, esnek, aynı zamanda kendinden emin, dikkatli ve istekli olur. Böylelikle, binicisi ile tam uyum ve anlayış içine girer.

Üç Günlük Yarışmalar:
Üç günlük yarışma, tam anlamı ile komple bir yarışma olup, binicinin biniciliği ve atının kabiliyetini eksiksiz olarak ortaya çıkartır. Üç günlük yarışma, bir binicinin aynı atla, üç gün süre ile arka arkaya koştuğu üç testten (yarıştan) oluşur.

Arabalı At Yarışları:
Arabalı at yarışlarının olimpik olan biçimidir. Arabalara koşulmuş olan at sayısı 2 ya da 4 olarak belirlenir. Atlar süratli ve dörtnala koşarlar. Arabaların üzerindeki binici sayısı arabanın durumuna göre 1 ile 4 arasınd değişir. Sürücülerden bir tanesi atları kontrol ederken diğerleri de arkada arabanın dengesini sağlarlar. Yarışlar üç ğünde tamalanır.

Araba Yarışmaları:
Ata bağlı tek kişilik bir araba aracılığıyla yapılan at yarışı türü olup, biniciliğin olimpik olmayan bir dalıdır. Arabalı yarışlar, 800 metreden 1500 metreye kadar varan genellikle toprak ya da çim parkurda yapılan yarışlardır. Bu yarış biçiminde atlar zamana karşı bir yarış çıkarırlar. Bu nedenle çok süratli koşmaları gerekir, fakat dörtnala koşmaları kural dışıdır.