1. Tanım ve Özellikler:

Spor performansı anlatımı ile ilgili değişik görüşler – kısıtlayıcı görüşler:

–          –         spor aktivitesi sonucu ortaya çıkan performans,

–          –         sporun kendisinin performans sayılması.

Bizim yaklaşımımız: bir voleybol oyuncusunun performansı, eş zamanlı, yani bir maçta veya yarışma esnasında oyuncunun sergilediği davranışı ile ortaya çıkar.

Aynı anlayışla başka türlü açıklayacak olursak: Bir oyuncunun maç esnasındaki davranışının niteliği ve niceliği ile oyuncunun davranışının ve oyuncunun kişiliğinin kendi takım arkadaşlarının ve rakip takımın davranışlarına olan etkisidir.
Bir oyuncunun performans yapısı.

Oyuncunun performans tahmini ve bunun bölümleri:

a.) antrenman sürecinin işlevliği açısından bakıldığında:

–          –         potansiyel

–          –         dönüşüme yol açan

b.) bunların çıkış noktasından bakıldığında:

–          –         genetik

–          –         kazanılmış

Oyuncunun vücut organlarını ve sistemlerini içeren fiziksel yapısının durumu.

  1. 2.      Değerlendirme:

a.) Öznel yaklaşımlar –

–          –         bir oyuncunun sadece maçtaki performansına bakarak onun hakkında hükme varma,

–          –         oyuncuların oyun içindeki dizilişleri: aynı şekilde sadece performansa bakılarak verilmiş bir hükme göre uygulama,

–          –         oyuncuları birbirleriyle kıyaslama yöntemine göre:

  • o       herkesi herkesle, örneğin: round-robin (             ) sistemi
  • o       maçlarda, belli bir standarda göre seçilmiş en iyi, en kötü ve ortalama performans gösteren oyuncularla diğerlerini karşılaştırmak

–          –         istatistik şemaları,

–          –         özel olarak hazırlanmış anketler

yöntemleri ile varılan değer yargılarıdır.

Bu tür durumlarda puan değerlendirmeleri aşağıdakiler tarafından yapılabilir:

–          –         bir bağımsız, bir ininterested (             ) gözlemci,

–          –         birkaç bağımsız ve ininterested (             ) gözlemci,

–          –         oyuncuların birbirlerini değerlendirmesi.

b)      b)      Nesnel Yaklaşımlar:
–          –         Her oyuncunun diğer oyuncularla (ki herkes en az bir kişiyle oynar) etkileşim halinde olduğu maçın (oyunun) sonucu ile her iki takımın performanslarını karşılaştırmalı bir biçimde ele alarak turnuva ya da oyun setleri yardımıyla,

–          –         Bir oyuncunun maçtaki davranışlarının gözlem ve analizi yoluyla ki bu en gelişmiş ve uygun yoldur.

Son prosedürün güvenilir bir şekilde kullanımının sağlanması ile ilgili olabilecek münferit faktörler:

–          –         performans boyutlarının(dimension) sayısı,

–          –         final sonucu için önemleri,

–          –         her boyut için nitelik değerlendirmesi,

–          –         oyuncunun maça etkisi vs.