Archives for Edebiyat

image-23476

Neşet Ertaş Kimdir?

Neşet Ertaş tıpkı babası Muharrem Ertaş gibi halk ozandır. 1938 yılında Kırşehir de dünyaya gelmiştir. Annesini 8 yaşında kaybetmiştir. Daha sonradan ise babasının başka bir kadın ile evlenmesinden dolayı Yozgat’a ...
image-20961

Tanzimat Edebiyatı

Osmanlı İmparatorluğunun 1839 yılında Tanzimat Fermanını okuması ile başlayan moderleşmen dönemine Tnazminat Dönemi denir. 1876 yılında 2. Abdülhamit ‘ın tahta çıkması ve Meşrutiyetin ilanı ile Tanzimat Dönemi sona erdiği söylensede gerçekte ...
image-23217

Gazel nazım biçimi özellikleri

     Gazel bir nazım şekli olup kaside nazım şeklinin tegazzül kısmından doğan bir nazım şeklidir. Dilimize Farsçadan geçen gazel aslında Arap kökenlidir. Tegazzül kısmı kasidede eseri monotonluktan kurtarmak amaçlı güzellik ...
image-23124

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı

Türk edebiyatı oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyetin ilanıyla beraber de büyük bir değişime uğramıştır. Bu değişimin hazırlık süreci olarak bilinen servet-i fünun dönemi ise sadece edebiyatta değil siyasi anlamda ...
image-22834

Dil ve toplum

Dil toplumsal bir araç olduğu için kişilerin toplumsal hareket ve davranışlarını etkileyebilir. Toplumlar dil kontrolünü sağlamak amacıyla iki sistem üretirler. Bunlar norm üretmek ve bu ürettikleri normlara motivasyon sağlamak. Konuşma ...
image-22732

Gönül Gözlü Ozan Aşık Veysel

Halk ozanlarımızdan Âşık Veysel 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan ozan, küçük yasta çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü kaybetti. Çocukluk döneminde diğer ...
image-22702

Fuzuli kimdir?

FAZİLET SAHİBİ MEHMET BİN SÜLEYMAN Asıl adı Mehmet bin Süleyman olan şairimiz, 1483 yılında Irak Kerbela bölgesinde doğmuştur. Fuzuli kelimesi fazilet sahibi erdemli kişi anlamlarına gelmektedir. Divan edebiyatının en önemli şairlerindendir. Yaşamı ...
image-22692

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Edebiyatımızın önemli şairlerinden olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1914 yılında İstanbul’da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Akademisini bitirdi. 15 yıllık askerlik hayatının ardından, önyüzbaşı rütbesi ile görevden kendi isteğiyle ayrıldı. ...
image-22626

Nazım Hikmet Hayatı Eserleri

Nazım en güzel aşk şiirlerini sevgili karısı Piraye için yazmıştır. Hayatı boyunca çok kereler âşık olmuş, ancak Piraye’ye olan sevgisi kelimelere başka türlü yansımıştır. Nazım Hikmet cezaevinde olduğu sırada yazdığı ...
image-22580

Edebiyatımızda Beş Hececiler

Osmanlı Devletinin son yılları ile Cumhuriyet arasında, milli edebiyat akımından etkilenen sairler 'Beş Hececiler' adıyla anılmaktadır. Bu sairlerimiz Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ...
image-22542

Atilla İlhan Hayatı Eserleri

ATİLLA’NIN NAZIM SEVGİSİ Şair 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde okurken kız arkadaşıyla mektuplaşır. Öğretmenlerin öğrencileri aradığı sırada Atilla İlhan’ın cebinden çıkan mektupta Nazım Hikmet’in şiiri bulunur. Yapılan sorgulama üzerine gizli örgüt ...
image-22532

Garip akımı

EDEBİYATIMIZDAKİ GARİPLER Edebiyatımızda kurallara ve kalıplara sığmayan şairlerimizden; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat, Garip adıyla çıkardıkları kitapla yeni bir akım başlattılar. 1941 yılında basılan garip üç şaire ...
1 2 4