Archives for Ekonomi

image-23797

Ekonomide resesyon nedir?

Basit tanımıyla Ekonomideki Küçülme yada en sade tanımla Ekonomide Negatif yönde büyüme olarak adlandırılır resesyon. Ama bu Ekonomideki değişiklikler özelliklede negatif yöndeki büyümeler çeşitli analizlerle tespit edilip, istatistiki verilere aktarılarak yıl ...
image-23422

Cari Açık nedir?

En basit yoldan anlatmaya çalışırsam Cari Açık, bir ülkenin ürettiğinden daha fazla harcamasıdır. Cari Açık üç şekilde olur: Uluslar arası mal ticareti. İthalat – İhracat. Hizmetler Hesabı. Turizm, Sigortacılık ve taşımacılık ...
image-23025

1929 Dünya Ekonomik Buhranı

     Tarihin en kara günü: Kara Perşembe 24 Ekim 1929 da New York borsasının çöküşüyle tüm dünyayı etkisi altına alan, özellikle de sanayileşmiş ülkelerde etkisini daha fazla gösteren ekonomik kriz, 1930’lu ...

Hangi Şirketler E-Ticaret’i Kullanabilir

GİRİŞ Günümüzde en çok konuşulan kavramların başında globalleşme gelmekte. Globalleşme “Coğrafi sınırların ve uzaklıkların önemini yitirmesi” olarak tanımlanabilir. Globalleşmede en önemli unsurlardan biri bilgi ve bilgiye kolay ve hızlı ulaşımı sağlayabilmektir. Şirketler ...

İşletmenin Yönetimi

'Akıl yaş ta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.' Pazara katılmadan, bir başka deyişle, işe başlamadan önce yapılan planlama çalışmaları girişimcinin ilerideki başarısı için gereklidir. Ancak, bu aşamada ya­pılan çalışmalar iş ...

Japon Yönetim Teknikleri Kitap Özeti

BÖLÜM 1 Japonya’yla Rekabete Giriş......: Japonya’daki Japon şirketlerini yenmek için belirlenen stratejiler: · Japonya’dakine eşit yada onların üstünde kalite düzeyleri saptamak. · Japonya’daki verimlilik düzeyine ulaşmak. · Çalışmayı üç vardiya halinde düzenlemek. Sürekli kendini geliştirme ...

Japon Kalkınma Modeli

Rekabetin globalleştiği, bilgi ve teknolojinin sınır tanımadan aktığı bir dünyada şirketlerin rekabette üstünlük sağlayabilecekleri tek konu insan kaynaklarıdır. Batı dünyasının uzun yıllar büyük bir gıpta ile izlediği ve adeta kara ...

Sermaye Bütçelemesi

I.   GİRİŞ Sermaye bütçelemesi teorisi ile uygulaması arasında büyük farklar vardır. Geçen onbeş yıl içinde sermaye bütçelemesi teorisi; kârlılık analizi, matematiksel programlama, olasılık ve istatistik teorisinden büyük ölçüde yararlanmıştır ve bu ...

Finansal Ürünlerin Yapısı Ve Fonksiyonları

Finansal piyasaların en önemli fonksiyonu gerçek sermaye(finansal sermaye)oluşumunu sağlamasıdır.Finansal araçlar yatırımcıların yatırım harcamalarını kendilerinin karşılaması yerine söz konusu araçlardan karşılamasını ve bu araçlara yatırım yapanların da kolay ve daha az ...

2001 Şubat Krizi Sonrası Türkiye

T.C. EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANI KEMAL DERVİŞ : TL aşırı değerlendi.İhracatçılar bundan şikayetçi.Uluslar arası piyasada fiyat belirlemede zorlandıklarını belirttiler.TCMB gerekirse bu,aşırı değerlenmiş TL’ye müdahele edebilir(Bu müdahele Merkez Bankasının piyasadan döviz ...

1999 Yılı Ekonomide Gerileme Dönemi

Türkiye ekonomisinde şartlara uygun kararların verilmesine ve kararlılıkla uygulanmasına ihtiyaç vardır. Ancak Türkiye’de kriz dönemlerinde gerekli stratejilerin geliştirilmesi konusunda büyük eksiklikler görülmektedir. 1999 yılında ekonomik büyümenin %6 civarında oluşması   ekonomik faaliyetlerde ...
1 2 13