ISO (İnternational Organization for Standardization) yani bilinen adı ile Uluslararası Standartlar Teşkilatı bünyesinde birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların tümü ISO ön ekini alır ve devamındaki rakamlar ile farklı ...