sıklığı bakımından ülkeler(bölgeler) arasında belirgin farklılıklar vardır. 15 yaş altı çocuklarda sıklığı Japonya’da 2/100.000, Finlandiya’da 43/100.000’dir. insidansı10-12 yaş (Büyük ) ve 2-3 yaş(Küçük ) arasında artmaktadır.İskandinav ülkelerindeki veriler özellikle 5 yaş altında IDDM sıklığında artma olduğunu göstermektedir.IDDM soğuk bölgelerde ve kış aylarında daha sık görülür.IDDM için ailesel bir eğilim söz konusu olmakla birlikte bilinen bir geçiş yoktur. yumurta ikizlerinden birisinde IDDM varsa diğerinde olma %35, IDDM’li anne babanın çocuğunda görülme %6, popülasyondaki % 0.5dir.
Diyabetli çocuklar genellikle diyabetin klinik semptomları olan çok idrar yapma(poliüri), çok su içme(polidipsi) ve kilo kaybı bulguları ile hekime başvururlar.Bu bulgular olduğunda genellikle tanı güçlüğü çekilmez. Bununla birlikte hastalığın akla gelmemesi veya atipik klinik bulguların görülmesi tanıda gecikmeye neden olabilir. Bazı çocuklar gürültülü bulgularla ve birkaç gün içinde gelişen diyabetik ketoasidoz tablosu ile başvurabilirler. olmayan başvurudaki bulgular şunlardır:

  • Daha önce idrar kaçırmayan çocuklarda enüresiz(Gece işemesi) başlaması. Bu bulgu idrar yolu enfeksiyonu veya fazla su içmeye bağlanıp tanısı gözden kaçırılabilir.
  • Özellikle puberte öncesi kızlarda olmak üzere vaginal kandidiyazis
  • Kusma(gastroeneterite bağlanabilir)
  • Kronik kilo kaybı veya büyümekte olan çocuğun yeterli kilo alamaması
  • Huzursuzluk ve okul performansında azalma
  • Tekrarlayan deri enfeksiyonları