çocukluk çağında görülen kronik hastalıkların başında gelmektedir. Bu çağdaki vaklarının %98’inden fazlasını İnsüline Bağımlı () vakaları oluşturduğundan bu bölümde çocukluk çağında ’in özellikleri ve ketoasizdoz dışı tedavisi üzerinde durulacaktır. Bilindiği , otoimmün Tip 1 diyabet terimleri ile eş anlamlı kullanılmakta ve pankreas hücrelerinin T hücre yolu üzerinden olduğu kronik otoimmün hastalık olarak tanımlanmaktadır. IDDM’e yol açan immünopatolojik süreç genetik yatkınlık zemininde çevresel( ve/veya viral) bir faktörün tetik çekici rolüyle başlamaktadır. Genellikle pankreas beta hücrelerinin % 80’i harap olduğunda klinik diyabet bulguları ortaya çıkmaktadır. IDDM prediyabet , klinik diyabet, remisyon veya balayı ve kronik(total) diyabet olmak üzere 4 döneme ayrılarak incelenmektedir. IDDM’e neden olan immünolojik saldırının klinik diyabet bulgularından aylar-yıllar önce başladığı bilinmekte ve son yıllarda hastalığın prediyabet döneminde saptanıp tedavi edilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.