Her hasta için EKG, otomatik kan basınç ölçüm monitörü ve pulse oksimetre olması önerilir zorunluluk değildir. yine de anesteziden gelmiş hastaların erken dönemde pulse oksimetre ile monitörize edilmesi uygun olur. İki basınç kanallı monitör olması aynı anda arteriyel, santral venöz, pulmoner arter da intracranial basınç monitörizasyonuna olanak kılar. Kapnograf sıklıkla entübe hastalar için yararlıdır.

Hipotermik ya da hipertermik hastalarda veya ısı anomalisinden şüphelenilen hastalarda elektronik ısı propları kullanılmalıdır. Bunların yanında ısıtıcı ve soğutucu battaniyeler, ısıtıcı lambalar da bulundurulmalıdır. PACU’larda aynı zamanda ameliyathaneden ayrı olarak temel ve ilaç donanımı bulundurulmalıdır.

Bunlar O2 kanülü, değişik boylarda maskeler, oral ve nazal airwayler, laringoskop, endotrakeal tüp ve ambudur. Ayrıca , göğüs tüpü ve cutdown setleri de olmalıdır.

Gerektiğinde pozitif basınçlı sağlamak için ventilatörler derlenme odasına yakın yerde bulundurulmalıdır. Mecburi olmamakla birlikte bronkoskop da derlenme odasında gerekli olabilir.