Isparta’nın su ürünleri kaynakları başta Eğirdir Gölü olmak üzere Beyşehir Gölü’nün bir bölümü Kovada Gölü ve Gölcük Gölü’dür.Bu göllerin yanında, tabii olarak alabalık yetişen Aksu Çayı’nda da balıkçılık yapılır.

517 km²’lik bir alana yayılan Eğirdir Gölü, Türkiye’nin en önemli tatlı su balıkçılığı kaynağıdır.Bu gölün çevresinde yaklaşık 2000 aile geçimini balıkçılıktan sağlar.Avlanan başlıca su ürünleri “tatlı su istakozları”diye bilinen kerevit, tatlı su levreği, sudak ve sazandır.Isparta’da kerevit avcılığı Haziran sonlarında, balık avcılığı Temmuz başlarında başlar.Kerevitin tamamı canlı ya da konserve olarak, sudak balığının yarısından fazlası dondurulmuş ve fileto olarak Avrupa ülkelerine satılmaktadır.Eğirdir gölü balıkçılık ve diğer su ürünleri üretimi açısından yörede  önemli bir potansiyele sahiptir.Ancak, son yıllarda gerek balık üretiminde, gerekse diğer su  ürünleri üretiminde önemli bir düşüş görülmektedir.Göldeki en önemli balık türü sudaktır.Ancak, etobur bir balık olan sudağın diğer balıkları tükettiği ve bunun sonucunda 1978 yılında 2500 olan balıkçı sayısının 1993 yılında 350’ye düştüğü görülmektedir.

GÖL HİDROLOJİSİ

Eğirdir Gölü sığ bir göl olup en derin yeri 15 m’dir.Göl yüzeyi dahil yağış alanı 3 309 km²’dir.Eğirdir Gölü; Gelendost Pupa, Çaydere ve Hoyran dereleri ile çok sayıdaki küçük dereler ve göl içinden kaynaklanan pınarlardan beslenmekte,göldeki düdenler ise su tahliye etmektedir.Göl içindeki düdenler çeşitli tarihlerde kapatılmaya çalışılmıştır.Bunların en önemlileri 1978 yılında kapatılan 0,4 m³/s kapasiteli Karaburun düdenidir.

*Yılan balığı:

Vücut yılan şeklinde olup derisi içe gömülü küçük pullarla örtülüdür.Karın yüzgeçleri bulunmaz.Sırt, kuyruk ve anal yüzgeçler birleşerek tek bir bant şeklinde uzanır.Ağız açıklığı geniş olup, gözlerin ön hizasına kadar uzanır.

Vücut uzunluğu 40-50 cm’den daha küçük olan örneklerde vücudun özellikle karına yakın yan kısımları kirli sarı, sırt kısımları ise koyu kahve rengindedir.

*Alabalık:

Vücut yanlardan hafifçe yassılaşarak mekik şeklini almıştır.Ağız belirgin olarak terminal konumlu olup, üst çene uzantısı hemen hemen gözün arka kenarı hizasına yaklaşır.

Vücudun sırt ve sırta yakın yan kısımları koyu kahve-esmer, karın kısımları kirli sarı renktedir.Gözün hemen arkasında preoperkulum üzerinde büyükçe siyah bir benek bulunur

*Sazan:

Vücut yüksek yapılı, hafif yanlardan yassılaşmış ve büyük sikloid pullarla kaplıdır.Uç durumlu ve küçük olan ağız uzayıp kısalabilen (protraktil) özelliktedir.Üst dudak üzerinde iyi gelişmemiş iki çift bıyık bulunur.

Vücudun sırt kısımları esmer-kahverengi, yan kısımları altın sarısı veya kirli sarı, bazı örneklerde anal ve kuyruk yüzgeçlerinin kenarlarının turuncu renkte oldukları belirlenmiştir.

*Siraz balığı:

Vücut ince uzun yapılı olup gayet küçük pullarla kaplıdır.Ağız köşelerinde bir çift uzun bıyık bulunur.Ağız at nalı şeklinde ve çevresinde etli ve iyi gelişmemiş dudaklar vardır.

Başın üst bölgesi, dorsal ve yan taraflar kahverengi-esmer, karın bölgesi ise sarımsı beyazdır.

*Eğirdir yağ balığı ( Kavinne):

Vücut nazik ve çok küçük pullarla kaplıdır.Dorsal yüzgeç vücut ortasında ventral yüzgeçlerin biraz gerisinden başlar.Vücudun ön kısmı yuvarlağımsı, kuyruk bölgesi ise nispeten yanlardan yassılaşmıştır.

Vücudun sırt tarafların koyu gri, koyu kahverengi veya koyu yeşil renkte, yan kısımları birçok küçük benekten oluşmuş kirli beyaz veya gümüşü renktedir.

*Sudak ( levrek,dişli balık):

Vücut ince uzun yapılı ve hafifçe yanlardan yassılaşmıştır. Baş uzun ve sivri, ağız büyükçedir.Çenelerde ve damakta tekli ve çoklu gruplar halinde iyi gelişmiş dişler bulunur.Ağız açıklığı gözlerin arka kenar hizasına kadar uzanır.Vücudun tamamı ktenoid tipteki pullarla kaplıdır.

Vücudun sırt kısımları gri-yeşil, yan kısımları ve karın bölgesi krem renginde veya beyaz renktedir.Özellikle vücudun sırt kısımlarında düzgün olmayan enine uzanan koyu renkli bantlar bulunur.

*Kaya balığı:

Küçük boylu balıklardır.Ağız yukarıya yönelik ve dudaklar etlidir.Ventral yüzgeçler vantuz şeklinde bir disk oluşturur.

Vücudun sırt ve yan kısımları koyu kahverengi, karın kısmı ise kirli beyaz ya da gri renktedir.Vücudun yan kısımlarında özellikle erkeklerde daha belirgin düzensiz benekler bulunur.