mamullerinin bakım ve kullanımındaki yıkama, ütüleme, kuru temizleme işlemlerin sembol ve işaretler kullanılarak etiketlendirilmesi işlemi etiketlendirme işlemi olarak adlandırılmaktadır. ürünlerinde kullanılan çeşitliği etiketlemeyi zorunlu duruma getirmiştir. ürünlerinin yanlış işleme tabi tutulmasını ortadan kaldırmak ve şikayetleri önlemek için etiketlendirme olayı ortaya çıkmıştır. Bakım etiketi, bir ürünün bakım muamelesini bir tavsiye olarak sunar. Bir güvencesi değildir. Bakım işaretleri ile muamele yöntemleri anlatılır, alışılmış muamelelerin nasıl yapılacağı tavsiye edilir. Tüketicilerin satın aldıkları giysi yada diğer ürünleri hakkında bilgilendirilme hakları vardır. Bir imalatçının tüketiciyi bilgilendirmede kullandığı en uygun yol, karta ve diğer tip etiketlerdir.

Bir tekstil ürününü oluşturan hammaddelerin isim veya isim veya işareti ve  bununla birlikte firmanın ticari ismi de etiketlerin üzerine yazılabilir. 1.9.1972 yılında yürürlüğe girmiş, bütün Ortak ülkelerinde geçerli olan tekstil tanıtma kanunundan bazı maddeler şöyledir;

–          Kimyasal lifler mutlaka ana isimleriyle yazılmalıdır.(,poliamid)

–          Doğal lifler isimleriyle yazılıp saflık %’ belirtilmelidir.(%100 yün)

–          Tekstil ürününde birkaç lif karışımı mevcut ise, bunlar büyüklük oranına göre yazılmalıdır. (%85 pamuk, %15 )

–          Astarlı ürünlerde hem dış kumaşın, hem de astarın karışım oranı yazılmalıdır.

                                  

Tekstil ürünlerinin etiketlenme amaçları :

Tekstil ürünlerinin etiketlenmesi için dört neden vardır. Bu nedenler şunlardır;

–          Ürünün tanınması

–          Üreticiye ürünü satmada yardımcı olmak

–          Tüketiciye akılcı bir seçim yapmasına yardımcı olmak

–          Tüketiciye, profesyonel kuru temizleyiciye ve yıkamacıya, giysinin doğru olarak bakımı yapılması için yardımcı olmak

Üreticiler kumaş ve giysileri şu şekilde etiketleyebilirler;

Kumaş etiketleme yöntemleri:                                        

a)      Kumaş topu kenarına kenar boyunca firma ve malzeme bilgilerinin dokuma veya baskı yoluyla işlenmesi: Kumaş kenarının dokuma yöntemleriyle etiketleme işlemi. Baskı yoluyla etiketleme ise üzerine baskı yapılan pamuklu ve diğer kumaşlarda uygulanır.

b)      Mamul üzerine veya ambalajına yapıştırılmış baskı etiket: Mamul üzerine yapıştırılmış baskı etiketler genellikle kumaşın tersine yapıştırılır. Ambalaj üzerine de yapıştırılmış baskı etiket uygulanabilir. Bu etiketlerde mamulün cinsi ve üretici firma ismi yazılır.

c)       Mamule takılmış karton etiket: mamul üzerine takılan karton etikette genellikle kumaş cinsi, tipi ve firma ismi gibi bilgiler yer alır