* Genel olarak tiroit bezinin, iltihabı olmayan, normal fonksiyonlu ve habis olmayan büyümeleri kastedilmektedir.

* Bu tarif yurdumuzda, “ ” olarak nitelendirilmektedir. Fakat böyle nitelendirilmesi pek te doğru değildir. Çünki bu , hekimleri yanıltabilmektedir. Böyle küçümsenen bu hastalık, ilaçla tedavi edilmesi mümkün iken, müdahalelerle tedavi edilmek zorunda bırakılmaktadır. Böyle olunca da, zehirli guatr’a ( ) dönüşebilmektedir.

* Guatr bir bölge halkında yaygın olarak bulunursa ; Endemik, tek tük olursa sparadik guatr’ dan bahsedilir. Bunun en güzel örneği; çevresidir.

HASTALIĞIN GELİŞİMİ VE SEBEBİ :

* Tiroit bezinde, tiroit hormonunun yapımı  çeşitli sebeplere bağlı olarak azalırsa, beyinde yer alan hipofiz bezinin tirioidi artar ve bu hormon tirioit bezini büyüterek neticede guatr’ ı meydana getirir.

* Guatr’ ın meydana gelmesinde en önemli sebep, iyot yetersizliğidir.

* En çok denizde uzak ve dağlık yerlerde olacağı gibi, genetik olarak ta bu hastalığa rastlamak mümkündür.

* Yurdumuzda 4 milyon kadar endemik guatr hastası vardır. Endemik guatr iki şekilde görülür; diffüz (yaygın) ve nodüler ( yumrulu ) guatr. Nodüler guatr oldukça mühimdir. Çünkü bunların kanser olma ihtimalleri, zehirli guatr haline dönüşme gibi tehlikeleri vardır.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ :

* Boynun genişlemesi veya boyunda bir kitlenin hissedilmesi.

* Yutkunmada ve zorluk çekilmesi, ses kısıklığı.

* N olarak ,  başlıca belirtileri arasındadır.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ :

1.  Diffüz guatr : Hastaya ağız yoluyla belirli dozlarda tirioit hormonu verilerek,    tirioit bezinin büyümesine sebep olan durumu gidermek amaçlanır. İlaç tedavisinin cevap vermediği durumlarda ameliyat gereklidir.

2.  Nodüler guatr : Hem tehlike potansiyellerinin yüksek oluşu hem de ilaç tedavisine pek iyi cevap vermediklerinden, bunların tedavisi esas itibariyle cerrahidir.