TEKNİK BÖLÜMÜ

Bir güreşçinin başarılı olabilmesi için iyi bir tekniğe sahip olması gerekmektedir. Serbest güreşte teknik, öteki spor dallarında olduğu gibi metodlu,bilinçli ve sürekli olarak çalışmakla edilir.Her türlü hucüm ve tekniği uzun sure eşli çalışmalar ve yanında mankenlerle tekrar edilip akıcı ve otomatik hale getirilir.motorik hareketler yalnızca uzun uzun çalışarak oluşturulur.

ANTRENÖR FAKTÖRÜ

Antrenör, Sporcunun en çok gereksininm duyduğu kişidir. Güreşçi için de aynıdır. Tüm çalışmalarda, dinlenme,beslenmede ve güncel yaşantısının disiplininde rolu antrenörün büyüktür Antrenörün önemli özelliğinden biri de kişilik kazanmış iyi bir eğitimci oluşudur. Güreşçinin yalnız beden yönünden gelişim ve yeteneğini sağlamakla kalmayıp, onun ruhsal ve zeka yöünden gelişmesine de yardımcı olur.

Güreşçinin, beden ruh ve fikir gelişimini sağlamak için tüm kişiliğini kullanarak eğitir. Ahlak, Karakter,irade gücü,dürüstlük ve cesaretlilik kavramınıda onda tam olarak geliştirir. Prof. Dr. antrenörlerin önemi belirten şu güzel cümleyi dile getirmiştir. “Beden Eğitimi öğretmeni ve antrenör, yaratıcı birer heykeltraş sanatçısıdır.Ancak yaratılan heykel, ağaç veya taştan olmayıp, et ve kemikten oluşmaktadır”.

Güreş antrnörü demek yalnız sporcunun minderde kazanmasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve taktikleri öğreten kişi demek değildir, güreşçiyi her yönü ile hazırlayan kişi demektir.

Iyiy bir gğreş antrenörü bilgili,ortaya çıkan doğru ve yanlış hataları açık ve seçik eleştrip yön kişidir.

Eğitici antrenör yapacağı çalışmayı bilimsel ve standartlara ölçüde planlı eder.

Antreman Planı Ve Uygulanışı

Modern antreman sistemi bir güreşçi için elde edeceği en yüksek verime ulaştıran metodik çalışmadır. Antremanlar güreş sporunda üç ana grupta toplanabilmektedir. Buna göre;

1-) Hazırlık dönemi

Bu devre iki alt gruba ayrılır;

İlk dönem:

Genel hareket uygulamaları yapılır. Tüm teknikler tekrar edilerek üstüne yenileri eklenir.bu dönemde güreş çalışmasından kaçınılır daha çok kas gücünü geliştiren ve çabukluk sağlayan antremanlara yönelim vardır.

Havanın uygun olması dolayısı ile açık hava tercih edilir çünkü genelde salon içinde müsabaka yapıldığından antremana bu yöntem bir akıcılık ve değişiklik kazandırır.

Ikinci dönem:

İlk dönemde güreşçi sporcu formuna ulaşır ve gösterilen yeni teknikler otomatikleştirilir. Alıştırmalar teknik tutuş üzerine yoğunlaşılır ve artık müsabaka yapılarak stil ve yetenekler oturtulur. Yüklenme dalga dalgadır ilk üç hafta yükleme artırılır 4. hafta ilk hafta programı uygulanarak sonraki haftaya baştan başlar gibi geçiş yapılır.

2-) Müsabaka dönemi

Bu dönemde hazırlık evresinde tutulmuş olan form en üst seviyede tutulur ve hiç bir yeni hareket öğrenilmez daha çok maça özel taktik antremanlar ön plandadır.

3-)Ölü sezon:

Antremanların güreş ile alakası yoktur daha çok hafif koşu ve cimlastik hareketler ön plandadır.

Araç gereçler ile çalışmaşlar tam yüklü olarak yapılmamalıdır. Antrenör tarafından her güreşçiye göe oluştutulan ve belli spor araaç-gereçlerinden oluşan istasyonlar hazırlanır. Daha çok güç esneklik ve denge artırıcı yönleri ağır basar. Her istasyonda gerekli zamanı dolduran güreşçi saat istikametinde diğer istasyona geçer.

BESLENME ve KİLO AYARLAMASI

Beslenme daha çok sulu olmalıdır. Çünkü insan vücüdunun yüzde 60-65 i sudur ve yüzde 12-20 arasında birsu kaybı insanı ölüme götürebilir.Ayrıca su kaybı güreşçinin organizmasını etkilediğinden reaksiyon hızını azaltır. Beslenme şekli mideyi doldurmadan yemek yemektir. C ve B1 vitaminleri antreman süresi içinde oldukça önemlidir. Özellkile tartıdan sonra mindere boş mide ile çıkmamalı ve portaka elma böğürtlen suyu arı balı ve peksimet yiyebilir. Amerikalılar hafif pişmiş yumurtada tavsiye etmektedir.

Ağır sporlardaki kilo ayarlaması en önemli sorundur. Kilo kaybı ile erişkin bir vücudda güçte herhangi bir olumsuzluk görülmez. Güreşçieğerkilosunu aşacak olursa kilo ayarlaması yapılır. En iyi yöntem 10-14 gün arasında 5-6 kg geçmeyecek biçimde antreman rogramı oluşturularak yapılır. Tokluk hissi veren yiyecekler kullanılarakta kilo verilir yoğurt yumurta gibi. En sağlıksız yöntem ise yemeden veiçmeden kilo vermektir. Bu yöntem oldukça sakıncalıdır.

MÜSABAKA HAZIRLIK SAFHASI

a-Müsabakadan once ısınma

Karşılaşamnın başlamasından en az 30 dk once başlanır ısınmaya Sakatlanmayı önlemek, beceri yetenek ve motorik gücünü uyarmak. Isınma da 3 etkenden bahsedilir

1 Fizyolojik hazırlanma

Organizmayı gerekli yüklemeye karşı hazırlar. Kaslara daha çok oksijen alınır. 15dk surer cimlastik hareketler, koşular yapılır.

2-Motorik ısınma:

İyi bir ısınma sonucunda tüm teknik-taktik oyun yeteneği en üst düüzeye ulaşırken tüm uyarılar adeleye en kısa sürede ulaşır. 10 dk surer. Eşli veya tek oyunlar tekrar edilir.

3-Psikolojik ısınma

Rakibe karşı kendi güveni artırılır müsabaka önemi ve antreman durumuna göre psikoljik bir değişikliğe uğrayan güeşçide derin solunum, terleme yorgunluk gibi belirtileri mevcuttur.Bunları minumuma indirmek için 3 dk boyunca antrenör tarafından konsantre işlemi yapılır.

Güreşte Duruş

Güreş bir denge sporu olduğundan duruş bu sporda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Vücudun konumuna göre düzenlenen başlıca duruş şekilleri

1-AYAKTAKİ DURUŞ ŞEKİLLERİ

a-) Yüksek Duruş

Yüksek duruşta vücud biraz ileriye eğilip, ayaklar dizlerden bükülü olmalıdır. Yüksek duruş en fazla Greko-Romen stil güreşte kullanılmaktadır. Duruş ne kadar yüksek ise hucüm o kadar çoğalır. Çünkü bu duruşta her yöne doğru oyun vardır. Fakat savunma oldukça düşüktür.

b-) Orta Duruş

Serbest stildeki güreşte fazlaca kullanılan duruş şeklidir. Ayaklar yüksek duruşa göre daha açık ve vücud ileriye daha fazlaca eğiktir. Denge öne ve arkaya doğru kurulmuş olup yanlara olan denge zayıftır. Hücum için uygun ve korunaklı bir duruş şeklidir.

c-) Alçak Duruş

Ayaklar oldukça açılarak boy kısaltılır ve göğüs diz üzerine koyulur. Görüş açısı oldukça dar olduğundan oyun çeşidi oldukça azdır. Sürekli bu kadar eğik durmak sporcuyuda oldukça yormaktadır. Nitekim enseden veya koldan tutularak kolayca çekme bu duruştaki güreşçinin dengesini oldukça çabuk bozar.

2- YERDEKİ DURUŞ ŞEKİLLERİ

a-) Diz Üzerine Oturarak

Yer güreşinin asıl duruşudur . Yerde başlayan tüm güreşler bu duruş ile başlar

b-) Yüzü Koyun Yatarak

Daha çok müdafaa ağırlıklı bir duruş şeklidir. Diz üstü duruştan sonra müdafaa için ve karşı rakibe oyun vermemek için kullanılır.

Ayrıca başlama temel duruşları dayanak yüzeyinin adına göre de isimlendirilir. Mesela eller ile mindere dokunularak dayanak sağlanıyorsa buna dayanak yüzeyinin ellerde olduğu duruş şekli denir.

GÜREŞTE TUTUŞ

Güreşte tutşlar oldukça önemlidir. Çünkü rakibin dengesini bozarak sayı almak veya tuş etmek için ilk önce rakibi tutmak gerekir.Tutuşu rakibin şu uzuvlarından faydalanarak yapabiliriz; üstkol, koltukaltı, bilek, boyun, bel, bacak, diz , ayak bileği…

GÜREŞTE DALMALAR

Genellikle karşılıklı üst üste elense,kafa, kol… v.s. teknik tutuşlarla rakibin bu yöne çekerek süratle bacağa doğru yüklenerek yapılan oyunlara dalma denir. Dalmalar kafanın rakibin vucudunun iç kısmında kalıp kalmamasına ve kullanılan omuz sayısına göre isimlendirilir. Eğer iki omuzla dalma yapılırsa çift dalma, tek omuzla yapılırsa tek dalma ismini alır. Kafa için ise baş eğer vucud dışında tutularak yapılırsa dış dalma içte kalırsa baş içten dalma adını alır. Ayrıca yandan arkaya dolanarakta arkadan dalma yapılabilir.

RAKİBE OLAN MESAFEYE GÖRE GÜREŞ

Güreşte karşı rakibe oyun üstünlüğü vermemek için sürekli belli bir uzaklıkta durulması gerekmektedir. Üç ana grup altında toplayabiliriz.

1-) Yakın Mesafe Güreşi

Bu mesafeden güreş serbest stildi oldukça riskli olmasına karşılık Greko-Romen stilde ve tırpan oyunlarını iyi kullanan kuvvetli güreşçiler tarafından tatbik edilir.

2-)Orta Mesafe Güreşi

Orta mesafe serbest güreşte kullanılan en yaygın güreştir.

3-)Uzak Mesafe Güreşi

uzak mesafe tekniğinde vurkaç tekniği çok kuvvetli olan güreşçiler tarafından uygulanır. Alçak duruş ile kombine edilerek ayaklara hızlı dalmalar gereçekleştirilebilir.

AYAK DURUMUNA GÖRE GÜREŞ

Güreşte yapılan oyunlar ayak durumuna göre de önem kazanmaktadır.Çünkü rakibe çangal tekmada veya rakibi devirme sırasında kullanılacak oyunlar rakibin ayak durumuna göre seçilerek dengesi bozulur. Üç ana grupta toparlıyabiliriz.

1-) Aynı Ayakla Güreş

2-)Değişik Ayakla Güreş

3-)Ayakların Aynı Hizada Olduğu Durum

Bu durumda güreş daha çok Sumo güreşi ve Amerikan güreşinde karşılaşılmaktadır.

GÜREŞTE OYUN TEKNİKLERİ

1-) ATMALAR

Rakip yukarıya kaldırılır.Tüm uzuvları minderden kesilince vücudun üzerinden atılır. Atma sonucu rakip sırt üstü veya yan üstü düşer. Atmalar ayaklara dalmalar, kollardan veya tutmalar ile yapılıır

2-) DEVİRMELER

Rakip yukarıya kaldırılarak. Ayakları tutarak, enseden, ayaktan tutarak, ve en fazla vucüdun üst kısmından tutp ayaklara tırpan(veya çangal) atarak yapılır. Çangal ayağa arkadan çelme takmak.

3-)İNDİRMELER

Çeşitli organlara dalmakla koltukaltı geçmelerle koldan döndürmelerle yapılmaktadır. Çok kere atma ve devirmelerin önlenmesi sonucu indirmeler yapılır. İndirmelere içkol, pazu, koltukaltı, çatal (iki bacak arası) gibi uzuvlara tatbik edilen oyunlarla gidilir.

SERBEST GÜREŞTE TEMEL OYUNLAR

1-) Serbest güreşte ayakta yapılan temel oyunlar

a-)Koltukaltı geçmeler

Sırt, ayak, ense gövde ve sırt kasları ile rakibin altına dalarak yapılır. Hücum eden güreşçi öndeki ayağının üzerine hızla çökerek rakibin altına bir giriş yapar. Kafa ve ensesini hızla ileriye atar, kalçasını ileriye, ense ve gövdesini geriye doğru yaylandırarak koltukaltına vurur ve rakibin altından kayıp çıkar.

b-)Dana bağları

1- koldan ve ayaktan sureti ile yapılan

2- enseden ve ayaktan tutarak

3- belden ve koldan tutmak sureti ile yapılan

c-)Koldan döndürme

2-) Serbest güreşte yerde yapılan temel oyunlar

a-)Sarma

b-)Kle

c-)Künde

d-)Aşırmalar

e-)Döndürmeler

GÜREŞTE TATTİK UYGULAMASI

Güreş bir denge sporudur ve bu sporda esas amaç rakibin dengesini bozarak en kisa zamanda puan üstünlüğü veya tuş ile rakibi yenmektir. Taktik uygulaması iki çeşit düşünülür, yarışma esnasında rakibin açık tarafını kollayarak, karşı tarafı teknik olarak analiz ederek. Kazanma taktiği dört dönemde hızla uygulanır;

– Hücum hazırlığı(tartma deneme)

– Hücum sırasında

– Savunma sırasında

– Savunma içindeki hücum sırasında

PUAN VE TUŞ İLE GALİBİYET

Güreşte puan tablosu FILA kurallarina göre düzenleniyor ve puantaj cetveli hersene düzenli olarak değiştiriliyor. Tuş ise dört durumda meydana geliyor. Buna göre

a-) İki omuzunaynı anda yere değmesi durumunda (Enstantane Tuş)

b-) İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumu

c-) Kündeden rakibi çevirirken basin yere değmesi

d-) tam köprü durumunda

KAYNAKLAR:

www.sporum.gov.tr

www.gures.org.tr

www.demokrasivakfi.org.tr/cd/olmpist/tst.html

www.gures.org.tr/main-tr.htm

Dünya ve Avrupa Şampiyonlari Şeref Kürsüsünde Türk Sporculari ( Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yayinlari)

Okullarda ve Klüplerde Serbest Güreş Alıştırmaları – Refik Aslan

Serbest Güreşte Teknik, Taktik Kompleler – Muharem Atik