Atletler ve ne kaldırırlar

Yarışmacılar, her iki ucunda ( 50, 25, 20, 15, 10, 5, 2,5 ve 1,25 kg.lık) renkli ağırlık disklerinin 2,5’ar kiloluk tutucularla sabitlendiği ( erkekler için 20, bayanlar içinse 15 kg. ağırlığındaki ) çelik bir çubuğu kaldırırlar. Kaldırma işlemi, kaymayan deri kaplı 4 metrekarelik yükseltilmiş bir platform üzerinde gerçekleştirilir.

ışıkları

3 hakem, kaldırışın doğruluğu ve geçerliliği ile ilgili kararlarını önlerinde bulunan küçük cihazın beyaz da kırmızı düğmelerine basarak bildirirler. Bir hakem, kaldırışın tamamen geçerli olduğuna hükmetmişse, beyaz düğmeye; kaldırış eksik da hatalı ise kırmızı düğmeye basar. Üç hakemden en az ikisi aynı düğmeye basmışlarsa, bu karar yarışmacıya yüksek sesli görünür ve duyulur bir sinyal ile bildirilir. Hakemler aynı da farklı hükümler verebilirler. Hakemlerin kararlarıyla ilgili ışıklar skor tabelasında yanar: İki üç beyaz ışık = Kaldırış geçerli, İki üç kırmızı ışık = Kaldırış geçersiz. Hakemlerin davranışları jürinin masasında yer alan bir gözlem aracıyla denetlenir. Her için verilen karar nihaidir ve geri alınamaz, fakat eğer çok ciddi bir hakem hatası yapılırsa, jüri hakemi değiştirebilir ya da halterciye bir deneme hakkı verir.

Ana skor tabelası

Duvardaki büyük skorbord, ağırlıklar ve atletlerle ilgili önemli bilgileri vererek yarışmanın seyrini takip etmeye yardım eder: yarışmacıların numaraları, isimleri, uyruklarının kodları, yarışmadan iki saat önce yarışma tartısında kaydedilen kiloları, koparma ve silkmedeki üç deneme ( geçerli veya geçersiz ), toplam sonuç ve nihai sıralama.

Deneme tabelası ve kronometre

Bu elektronik tabelada, çağrılan atlet, gerçekleştirilecek olan deneme ve platformdaki denemeyle ilgili ; aynı zamanda kronometre ve hakem ışıkları bulunur. Atletin spiker tarafından çağrılmasıyla birlikte zamanı başlar. Tabelada kalan zaman görünür ve 30 saniye kalınca da sesli bir uyarı verir. Bu tabelanın bir benzeri de ısınma alanında yer alır. Böylelikle atletler ve koçları kaldırma stratejilerini ayarlarlar.

Rekor tabelası

Yarışılan kategoriyle ilgili şampiyona ve yarışma rekorları izleyenlerin bilgisine bu tabeladan sunulur.

Büyük tekrar ekranı

Normalde çok hızlı olan kaldırışların daha iyi gözlemlenebilmesi için, tekrarları farklı açılardan izleyenlere ve jüriye her denemeden sonra görüntülenir.