Hücum sahası merkezden kenarlara doğru içinde ikişer olmak üzere 5 simetrik bölgeye ayrılır.

Bölge merkezden kenarlara, yakından uzaklara doğru az tehlikeli özellik taşır.

2.2 Hücum bölgelerini doldururken mümkün olduğu kadar 1.dereceden başlayarak etkili alanı doldurmak gerekir.

1-      Çok tehlikeli bölge ( bölge) (1)

2-      Tehlikeli bölge (2-3)

3-      Orta tehlikeli bölge (4)

4-      Az tehlikeli bölge (kanat)

5-      Çok az tehlikeli bölge (kanat)

Yakın atış pozisyonundaki orta ve iç bölgeler (1.2.derecede) etkili atışı alanlarıdır. oyuncular her an kapatılabilir ve bağlanabilir. Böylece kanat oyuncularına atış alanı ve atış fırsatı yaratılır.