Hücum oyuncusunun hücumu gerçekleştirebilmesi aşağıdaki kondisyonel  etkenlere bağlıdır.
- : Sürat

Dayanıklılık,

-Özel : - ve bacakların çabuk kuvveti.

-Kol--gövde kaslarının lokal özel dayanıklılığı.

-Genel anaerobik dayanıklılık.
Teknik Öğeler:

Topsuz hareket tekniğinin temel formları :

-Start/stop

-Yön değiştirme

-Adım kombinasyonları(Ritmik ve Aritmetik)

-Sıçrama ve düşme tekniği

Topla hareket tekniğinin temel formları :

-Start-hareketli top sürme-stop

-Paslaşma/top yakalama (top ve yakalama formları)
geçerli olan harekat akışlarının ince form haline gelmesi ve bunların mükemmelleştirilmesidir. Bu hareket akışlarının süratli ve tam olarak koşullar altında da uygulanmış olması hücum oyuncusunun yapması gereken davranışlarındandır.

Psikolojik Öğeler:

Bireysel Özellikler:

-Kendine güven

-İnsiyatif

-Uyum yeteneği(Değişik oyun durumlarında optimal davranışı

gösterebilme)

-Disiplin         

Grup dinamiği ilişkileri:

Oyuncunun beraber olabilme ve beraber başarma anlayışı

-Psikolojik bağlayıcılar:- amaç

-Antrenör-

-Oyuncu-oyuncu arası güven

-Kişisel ilişkiler :           -Ateşli-atılganlık (kendini kontrol edemiyen ruhsal

durum.)

-Soğukkanlılık (kendini kontrol edebilme)

-Hiyerarşi  (Grup içindeki düzen ve otorite sıralaması)

İLETİM ÖZELLİKLERİ:

RAKİP (Rakip takım)

Yarışma sırasında rakibin oyun şekli ve hangi taktik elementleri seçtiği önceden araştırmak, öğrenmek.