Sporcular tutmadan birbirlerine yerde sektirerek aktarırlar,aradaki mesafe değişken . Sporcular oldukları yerde aynı ritimle top sürerler.Ritim değiştirilirken,yer değiştirmeleri yapılabilinir.
Kırmızı- oyunu
Önce söylenen gurup top sürerek belli bir mesafeyi ederken,diğer gurup serbest kalarak onlara dokunmaya çalışır.
Öndeki peşinden giderken top sürme
Top sürerken öğretmenin gösterdiği sayıyı bilme
Top sürerken eşin topunu çelme.
Eşlerden her ikisi de top sürerken birbirlerinin topunu çelmeye çalışırlar.Bu iki kişi arasında olduğu gibi çok sayıda kişi arasında da uygulanır.
Top sürmede bayrak yarışları
Slalomlar arasında top sürme
Değişik engellerin etrafından dolanarak,üzerinden atlayarak
Top sürmeyle ilgili alıştırmalar
Sağ ve elle durarak hareketli,dar ,yer değiştirerek v.b. şekillerde top sürmeler yaptırılır.
Pas ve top sürmeyi içeren kombine çalışmalar. Öğrenciler formu içinde, top sürmenin teknik açıdan doğru olanını yapmaya yöneltilirler.Bu çalışmalar oyuna yakın alıştırmalarla yapılamalıdır.
Bu tür alıştırmalar öncesinde ısınma anlamında temel çalışmalar yaptırılır.
Her oyuncuda bir top vardır,istenen süre içersinde kaybetmeden top sürmeye çalışırlar.

Her oyuncuda bir top vardır.Top sürerken topu kaybetmeden yakalamaca oynarlar.

İki oyuncuda bir top vardır.Koşarlarken sıra ile top sürerler.

İki oyuncuda bir top vardır.önden topsuz koşarken,iki metre arkasında bulunan toplu top sürerek öndekini gölge gibi izler.

Oyuncular geniş bir daire oluştururlar. şeklinde aralarında top sürerler.

Her türlü top sürme ile ilgili,yarışma şeklinde alıştırmalar yaptırılabilinir.
Toplu oyunda,top sürerek bir tur atar karşıya pas verir Önceki oyuncu karşıya topu atar ve koşup topu tekrar alır,top sürerek kendi gurubunun arkasına geçer.