Uluslar arası düzeyde; gözlem sırasında kendi oyunumuzu etmek

savunmada ve hücumda uygulanan etmenlerin etkinliğini toplamaktadır. anlamda takımımızın antrenmanını düzenlemek çalıştırmaları geliştirmekle ele alınabilir. Gözlem ileri bir tarihte olacak olan bir müsabakaya yönelik ise rakibin zayıf ve güçlü yönlerini tanımak şeklinde sınırlandırılabilir.

sahasındaki gözlemler bir hedefe yönelik olmalıdır.Bu hedef fiziksel ve teknik açıdan gerek kendi ekibimizi gerekse rakip takımı ele almak zorundadır. Bu durumda da gözlemi objektif olmalıdır. Seyirciler yalnız müsabakayı izler. onlar oyunu izlerken antrenör rakip takımın teknik , taktik yönünü inceler . Oyuncularsa oyunun akışı ile ilgilenip bu konuda tartışırlar .

Oyunun akışı ile ilgilenmek demek , başarı ve başarısızlığın nedenlerinin , verim ve oyun kurallarına uygunluğunun ,planlı , sistemli, disiplinli bir şekilde gözlenmesini ve daha isabetli ifade edilmesi demektir.

Gözlem yeteneği doğuştan bir özellik değildir. Bu yüzden gözlem yeteneğinin tek başına bir şart olarak ileri sürmek mümkün değildir. Gözlem işi kısa süreli olmalı ve amacı ile ilgili açık bilgilere sahip olmalıdır. Fazla detaylı olmamalıdır. Bütün dikkat yalnız gözlem işine yöneltilmelidir. Çünkü bu görevi yapmak süratli ve çabuk değişen oyun pozisyonlarından ötürü kolay değildir.

Sistemli gözlemler sayesinde tecrübenin artması gözlem görevlilerinin sayısının da artırılmasını mümkün kılar . Fakat gözlemcinin yüklenme yeteneği için bireysel sınır vardır.

OYUN GÖZLEMİ HANGİ OLANAKLARI SAGLAMALADIR ?

Tam bir verimin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde şimdiye dek var olan olanakların sınırlı olmasının önemli  bir nedeni de oyun veriminin karmaşık yapısıdır. Geleneksel araçlarla ancak (kısmı) verimler belirlenebilmektedir. . Fakat bu şekilde ki belirleme en azından oyunla ilgili oyunla ilgili genel izlenimlere kıyasla daha yararlıdır. Gözlem şu olanakları sağlamaktadır.

1. kondisyon veya taktik tekniği açısından tek bir oyuncunun veya bir takımın bir anlık verim durumunu saptar.

2. Bir oyuncunun veya takımın form grafiği , kararlılığı hakkında bilgi verir. (sürekli gözlem)

3. Oyuncuyu bireysel verimi ve takım içindeki yararlılığı hakkında bilgi sahibi olmaya yöneltir. Ayrıca uyguladığı özle antrenman çalışmalarının eksik yönlerini saptar.

4. Antrenmanlarının kontrollerini sağlar. Sonraki çalışma şekilleri hakkında yok gösterir.

5. Takımın fizyolojik dayanıklılığına etki edilir.

6. Rakibin kuvvetli elemanları , özellikleri , zayıf elemanları özellikleri ve taktik taslakları hakkında bilgi sağlar . Bu kendi takımını rakip takıma karşı daha iyi hazırlanma olanağını sağlar.

I.3 .   OYUN GÖZLEMİNİN ÇEŞİTLERİ

I.3.1   SERBEST GÖZLEM

Serbest gözlemin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için şu üç ana öğenin tam manasıyla yerine getirilmesi gerekir.

A ) Gözlemci kendine bir gözlem görevi saptar.

B ) Gözlemci görevine konsantre olmalıdır.

C ) Gözlemci teknik ve taktik konularda yeterli bilgiye ve hentbol oyunu ile ilgili esaslı ölçüde pratik deneyime sahip olmalıdır.

SERBEST GÖZLEM  : Yalnız bir gözlemci vardır. Özellikle yarışmalarda çok kullanılan yaygın bir metottur.

Tek bir gözlemci bir ya da daha fazla gözlem görevini tüm müsabaka süresince yüklenemez . Gözlem görevleri çok geniş bir alanı kapsadığından bu görevler ancak sınırlı bir süre yürütülebilir.

Ancak buna rağmen  öğrenciye ya da sporcuya çabuk bilginin verilebilmesi için çok uygun bir yöntemdir.

I.3.2.  YAZILI OYUNUN ÖNEMİ

Objektif olarak tanımlanan bu gözlem metodu ile hentbol oyunundaki tüm atışlar , atış bölgeleri , kale bölgeleri , hücum süresi , kaide ihlalleri , hücum veya savunmanın (o andaki ) sonucu saptar . Oyunun başarı veya başarısızlığına etki eden olumlu ya da olumsuz davranışları kendine özgü sütunları içerisine alır.

I.3.3   GRAFİKLİ OYUN GÖZLEMİ

Bir gözlemde amaç gözlemi yapılan ekibin teknik ve taktiğe dayalı hareketlerinin ve bunların finalde sonucun oyunun akışı içerisinde ne olduğunun belirlenmesidir. Bunlar form kağıtlarına grafik şeklinde çizilerek saptanır. Oyuncuların atış pozisyonlarının ve bunun sonucunda topun vardığı noktanın , oyun kombinasyonlarının değişmeleri bu yolla belirlenebilir.

I.3.4.  SESLİ GÖZLEMLER

En objektif yapılan gözlem çeşididir. Oyun teybe , video teybe kaydedilir. Gözlemeci önünde oluşmakta olan olayları herhangi bir grafiğe veya not almaya gerek görmeden , oyundan kopmadan gözlemini yapabilir. Çabuk bilgi olanak dışıdır. Fakat tamamen kalıcıdır. En çok bilgi edinile bilen gözlem türüdür. Analizleri her zaman tekrarlanabilip gözleyici yönünden bağımsızdır.

Bu gözlem rakip takım için olduğu kadar kendi ekibimiz içinde geçerlidir.Bu şekilde oyuncu müsabaka içerisinde içerisin de kendi hatalarını görebilir. Oyuncuların verim gücünün de bu gözlem türüyle artırıldığı bir gerçektir.

Ancak buraya dikkat edilmesi gerek önemli noktalar vardır. Bu gruba salonun ışıklandırılması , film materyali, kameraya uygun şartlar ,objektif , çekim yeri önemli konulardır.

Audio –visıel yardımcı araçları ile yapılan gözlemlerin diğer gözlem yöntemlerine oranla büyük avantajları vardır.