İntihar, özekıyım () bireyin istemli olarak yaşamına son vermesidir. Kişinin özbenliğine yönelmiş bir saldırganlık ve yok eylemidir.

İntihar düşüncesi eğilimi girişimi, eylemi yaşama dürtüsüne karşıttır. nedenle ruh sağlığında bir bozukluğun belirtisi olarak edilir.

Tek da iki uçlu ağır depresyonlarda intihar sık görülür. Çoğu ölümle sonuçlanır.

Nevrozlarda intihar girişimleri sıktır. İntihar girişimlerinin %60 –70 gösteri niteliğinde olup bir amacı vardır.

İntihar girişimlerinin %30 –31 inde hasta ölmeyi hem ister hem istemez.

İntihar girişimlerinin %5 – 10’u olup ölümle sonuçlanabilir.

İntihar girişimi yapan hastaların bu eylemi yineleyecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizde yapılan araştırmalar intiharların 20 – 30 yaş dilimleri arasında yüksek olduğunu göstermiştir.

Genel nüfus içinde depresyona ilişkin, belirti, bulgu,yakınma gösteren, depresyon tanısı konulan hastalarda intihar öteki hastalıklara oranla otuz kat fazladır.

Depresyon tanısı konulan vakaların yaklaşık %15’inin intihar ederek öldükleri kabul edilmiştir.

Tek ve iki uçlu depresyon vakalarında gerçek intiharlar sık olur. Bu hastalıklarda intihar tüm intiharlar arasında %64 oranında yer tutar. Bu hastaların &;6’sı intiharlarında yaşamlarını yitirirler.

–          Distimik bozukluk ya da nevrotik depresyon bilinç bulanıklığı, şizofreni zeka geriliği gibi hastalıklara da gerçek intihar ve intihar girişimi görülebilir.

–          Bu iki grup hastalığın dışında bilinç bulanıklığı, şizofreni zeka geriliği gibi hastalıklarda da gerçek intihar ve intihar girişimi görülebilir.

Hastalık ne olursa olsun bir kez intihar girişiminde bulunanların aynı yıl içinde %1; bütün yaşamları boyunca da %10 oranında bu girişimi yineledikleri saptanmıştır.