Bireyin iç ve dış özelliklerini kazandığını,ana babasına veya yakınlarına neden benzediğini ve doğadaki canlı çeşitliliğinin nedenini inceleyen bilim dalına GENETİK denir.
KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
FENOTİP: Canlının dış görünüşüdür.Rengi,şekli büyüklüğü…

GENOTİP: canlının sahip olduğu genlerin toplamıdır.
Harfler ile gösterilir. Canlıda görülen bir için iki gen bulunur. gen çiftlerinin her birine GEN denir.
HOMOZİGOT (Arı döl):Bir özellik için ana babadan genleri alan birey, O özellik yönünden HOMOZİGOT . HETEROZİGOT(Melez):Bir özellik için ana babandan farklı genleri alan birey o özellik yönünden HETEROZİGOT melezdir. ALEL GEN:biri anneden,diğeri babadan genlerdir. Baskın (DOMİNANT) Gen: Hem HOMOZİGOT hem de HETEROZİGOT durumunda FENOTİPTE kendini gösteren gendir.Büyük ile gösterilir. Çekinik (RESESİF) Gen: Yalnız HOMOZİGOT durumunda kendini gösteren gendir.Küçük ile gösterilir.FENOTİPTE görülme sıklığı azdır.
MENDEL YASALARI:
Mendel 1860 yılında bu yasayı bulmuştur.Bezelyeler üzerinde calışmıştır.Bunun nedeni,kolay yetişmeleri,birçok değişik karaktere sahip olmamaları,bir sezonda birkaç döl vermeleri,kendi kendini dölleyecek çiçek yapısına sahip olmalarıdır.
1.BENZERLİK YASASI VE KARAKTERLERİN BİRLEŞMESİ YASASI
Aynı karakter yönünden homozigot baskın ve homozigot çekinik genotipe sahip iki bireyin çaprazlanası ile olusan döllerin hepsi melez ve birbirine benzer olu.Bu döller anne ve babanın genlerini taşır.
2.KARAKTERİN GİZLİ KALMA YASASI
Birinci dölün () görünüşü baskın benzer,çekinik karakter kendini göstermez.
3.KARAKTERİN AYRILMASI YASASI
Melez iki döl kendi aralarında çaprazlanır ise (F1.F1) oluşan F2 dölünde karakterler ayrılır.1/4 arı döl, 2/4 melez,1/4ikinci arı döl oluşur.
EŞEYE (CİNSİYETE) BAĞLI KALITIM
Eşeyli üreyen canlıların toplam kromozom sayısının bir çifti eşey kromozomu (cinsiyet kromozomu) diğer kısmı ise vücut kromozomudur.
İnsanda 46 kromozomun 44 tanesi vücut kromozomu,2 tanesi eşey kromozomudur.Eşey kromozomları dişide XX erkekte XY’dir.