Kanser kelimesi tek bir hastalığı ifade etmez, kanserin yüzden fazla değişik tipi vardır. Başladığı organ, hücrelerin mikroskopik görünümü gibi değişik faktörlere göre tanı konur. Genel olarak Kanserler dört ana kategoriden birisine girerler. Bunlar:

Karsinomalar – Bu tümörler vücudun organlarını yapan dokulardan oluşurlar. Yaklaşık tüm kanser tiplerinin yüzde 80’i bu gruptadır.

Sarkomlar – Bunlar kemik, adale, kıkırdak, fibröz doku veya yağ dokusundan kaynaklanan tümörlerdir.

Lösemiler – kandan ve kan yapan dokulardan oluşan kanserlerdir.

Lenfomalar – vücudun filtre sistemi olan lenfatik kanallar ve lenf nodüllerinden oluşan kanserlerdir.