Kanser kelimesi hastalığı ifade etmez, kanserin yüzden fazla değişik vardır. Başladığı organ, hücrelerin mikroskopik görünümü gibi değişik faktörlere göre tanı . olarak Kanserler dört ana kategoriden birisine girerler. Bunlar:

Karsinomalar – Bu tümörler vücudun organlarını dokulardan oluşurlar. Yaklaşık tüm kanser tiplerinin yüzde 80’i bu gruptadır.

Sarkomlar – Bunlar kemik, , kıkırdak, fibröz veya yağ dokusundan kaynaklanan tümörlerdir.

Lösemiler – kandan ve kan yapan dokulardan oluşan kanserlerdir.

Lenfomalar – vücudun sistemi olan lenfatik ve nodüllerinden oluşan kanserlerdir.