Tür:
Levrek balıklarında üreme Kasım-Aralıkta baslar (12-14ºC) ve Mart-Nisan’a kadar sürer. En geç yumurtlayanlar Güney Ege kıyılarındaki levreklerdir. Yumurtlamak için sığ suları ederler (dalyan ağızları, kıyı bölgeleri). sonra 25 m. Derinliğe giderler. En iyi dişi 3-4 . erkek 1-1,5 . dır. 3 . lif dişi için 2 da 3 erkek gerekir. 3 tür levrek isletmesi vardır. Damızlık isletmeleri (damızlık alıp yumurtlatma). Besi isletmeleri (damızlık isletmelerinden yumurta alıp yavru büyütürler). Entegre isletmeler (damızlık+besi+isleme) Levrek isletmelerinin üretim faaliyetleri ise: Karasal tesislerde (anaç bölümü, kuluçka bölümü, larva bölümü, adaptasyon bölümü, canlı yem bölümü vs.). Havuzlar (ön besi, adaptasyon ve büyütme havuzları, beton havuzlar, ağ kafesler) Entegre tesisler (hepsi birlikte +isleme tesisleri). Levrek yetistiriciliğinde 3 safha söz konusudur. Kuluçka ve larval dönem, 0-2 ay arası, 0,3 gr ağırlığa kadar. Ön büyütme dönemi, 2 ay-1,5 yas arası, 0,3 gr ile 50-60 gr arası. Son büyütme dönemi, 1,5-2,5 yas arası, 60 gr ile 300-600 gr arası
Damızlık temini: Levrek üretiminde damızlık olarak kullanılacak balıklar doğal avcılık ile temin edilirler. Paragat ve kaldırma ağlarıyla yakalanabilirler. İsi ve ışık kontrolü ile 8-10.aylarda da yapabilirler (dekalaj).

Yumurtlatma: dişi balıklarda yumurta alim zamanının iyi saptanması gerekir. Seçilen dişilerde karnin sismiş ve yumurta ile dolu olması gerekir. Bu döneme gelmiş bireylere hormon uygulaması yapılır ise kolayca yumurta alınır. Uygulamadan cevap alınamazsa 48 saat sonra tekrarlanır. Hormon uygulamasından sonra anaçlar yumurta toplanmasının kolay olacağı daha küçük (4-5 m³) tanklara yerleştirilir. Su sıcaklığı 11-13 ºC, oksijen düzeyi 7,2-7,7 mg/. tuzluluk % 0 35-37, PH ise 7,3-8,5 olmalı ve su debisi 1 ton/saat dolayında tutulmalıdır. Genel olarak hormon uygulanmasından 48-72 saat sonra yumurta görülür. Bir dişiden kg ağırlık basına 100.000 adet yumurta elde edilebilir. Yumurtaların açılmasından 1 gün sonra larvalar kaplara alınabilir ve taşınabilir. Larva elde edilmesi: Döllenmiş yumurtalar % 0 35 tuzluluktaki özel yumurta kaplarına alınır. Su değişimi saatte 1/5-1/6 oranında olmalıdır. Kuluçka tanklarında su sıcaklığının 13-17ºC dolayında olması gerekir (optimum 15ºC). Bu sıcaklıkta larva çıkısı 95 saat sürer. Larvalar yumurtadan çıkmadan az önce yumurtaların larva tankına taşınmasında yarar vardır. Taşınmada %10 kayıp normaldir. Larva üretim tankları ve larva besleme: yuvarlak 1-2-3-4 m³ lük polyester tanklar kullanılır. Larvaların besin keselerini tüketmeleri ve ağızlarının 3 günde açılması ile birlikte yem almaya başlarlar. Yetiştirmenin ilk döneminde mümkün ise rotifer ile yemleme yapılmalıdır. Yemlemeye balsama ve 1 aylık döneme kadar litrede 30 ile 10 arası stoklanabilir. Günlük 14-16 saat aydınlatma uygulanmalıdır. Levrek larvası yetiştirilmesinde direkt olarak Artemis salına larvası ile beslemeye başlanabilir. Su koşulları: larvaların yumurtadan çıktıklarında su sıcaklığının 15ºC olması yeterlidir. 10.güne kadar sıcaklık 18-20ºC ye çıkarılır. Tuzluluk optimum % 0 35 tir. % 0 40 larda ölümler görülebilir. Havalandırmada aşırıya kaçılmamalı ve oksijen kabarcıklarının larvaların yutabileceği boydan büyük olması gerekir. PH 7,5-8 arası en uygundur. Nitrat miktarı maksimum 0,5 mg/lt olmalıdır. Karma yeme geçiş: Çok kritik bir safhadır. Bu geçiş tedrici olmalıdır. Toz yeme 30.günden sonra başlanabilir. Toz yem verilirken yemin yeterli ve sonra tüketilmiş olduğunun izlenmesi gerekir. Verilecek toz yem miktarı toplam canlı ağırlığın %5-6’si oranında ayarlanır. Yemleme tüm gün boyu azar azar arttırılırken Artemis salına larvalarının verilmesi de ayni oranda azaltılır. Toz yeme geçen yavrular 2-3 ay sonunda takriben 200-500 mg arasına ulaşırlar. Bu dönemde litrede 50-70 adet dolayında tutulan birey şayisi larvalar 1 gr a ulaşınca litrede 1-2 adete düşürülür. Yavru yetiştirme: Larva dönemini geçen levrek yavrularının büyütülmesi ve bakimi nispeten daha kolaydır. 1 m³ lük tanklarda, 7 ve 150 m³ kapalı devre sistemlerde ve 4-15 m uzunluğundaki Raceways tipi havuzlarda da yetiştirilmesi uygundur. Bu dönem 0,25-1,5 gr arası yavruların çıkmaya başlamasıyla baslar ve 50-60 gr ağırlıkta da biter. 0,25 gr lif larvalar 1 kg/m³, 1,5 gr arası larvalar ise 15 kg/m³ stoklanabilir. Yalnız bu dönemde su sirkülasyonunun yüksek tutulması gerekir. Bu dönemde yavru balıklara canlı ağırlıkları üzerinden yem verilir(Ayrıntılar için Verilen toz yemlerin çapı balıklar büyüdükçe artar. Besi çalışması: Basarili bir yavru üretiminden sonra besi üretimi daha kolay ve daha rutin bir çalışmadır. Su koşulları ve yemlemenin uygunluğuna göre basarili bir büyütme sağlanabilir. 1,5-8 ay arası yavrular besiye alınabilir. Yavrular ağ kafeslerde ya da havuzlarda veya deniz kenarına açılacak kanallarda büyütülebilir. Beside palet yemler kullanılır. Elle yapılan yemlemede günde 2 kez uygulamak yeterlidir. Besi için en uygun su sıcaklığı 22-25ºC arasıdır. 8-30ºC arasında da yasayabilirler. Ancak çok soğuk dönemlerde kışlatma için ağ kafeslerin derine indirilmesi gerekir. Tuzluluk toleransı % 0 15-35 arasıdır. Oksijen olarak kabul edilebilir asgari değer 4,5 mg/lt dır. Nitrat miktarı maksimum 0,35 mg/lt olmalıdır.