Presipite nedenden komplikasyonlardan kaynaklanır. Mortalite oranı %50 üzerindedir. Primer olarak etkilenen organ akciğer olmakla birlikte ölüm genellikle yetmezliğinden değil mültiorgan yetmezliğinden . S?k görülen ciddi komplikasyonlar, , böbrek yetmezliği ve kanamasıdır. Uzun süren olgularda nozokomial pnömoni sık görülür. Ancak tanısı güçtür. Ateş, pürülan sekresyon ve lökositoz varsa düğünülmelidir. Gram (-) kolonizasyon, kateterler, malnütrisyon ve bağışıklık mekanizmalarının bozulması ile gelişen -kütanöz bariyer yetersizliği enfeksiyon eşilimini artırır. Volüm açığı, sepsis veya nefrotoksinler böbrek yetmezliğine neden olur ve bu mortaliteyi önemli ölçüde artırır. GIS kanaması için sükralfat, antiasit ve H2 reseptör blokerler önerilir.