Bağırsak mikroflrosanın bileşim ve aktivite ve aktivitesindeki olumsuz değişmeleri minimum düzeye indirmek ve bireye olan etkilerini sınırlamak için geliştirilen diyetetik yöntemler içinde öncelikle periyotiklerin kullanılması yanında, özellikle son yıllarda bu mikroorganizmaların gelişmesini teşvik etmek amacıyla prebiyotikler kullanılmaktadır.

Prebiyotikler bağırsaklardaki bakterilerin gelişimi ve aktivitelerini teşvik ederek bireyin sağlığına yararı dokunan ve sindirilemeyen gıda ingradiyenleri olarak tanımlanmaktadır. Prebiyotiklerin etkili olabilmesi için, sindirim sisteminin üst kısımlarında hidrolize ve absorbe olmaması, kalın bağırsağa geçerek orada bağırsak bakterileri tarafından kullanılabilmesi gerekir.

Belirtilen kriterleri taşıyan en uygun prebiyotikler oligosakkaritlerdir. Oligosakkaritler bağırsak sisteminde bir veya sınırlı sayıda ki bakterilerin gelişimi veya aktivitesini teşvik ederek, insan veya hayvan sağlığını olumlu yönde etkiyen gıda ingrediyentleridir. Bir gıda ingrediyentinin prebiyotik olarak adlandırılması için ;

  • Bağırsak sisteminin üst kısmında hidrolize ve absorbe olmaması,
  • Bağırsakta bulunan yararlı bakterilerin bir veya sınırlı sayıdakiler tarafından kullanılabilmeli,
  • Sağlığı iyileştirici yönde bağırsak florasını değiştirebilmeli, ve
  • İnsan ve hayvan sağlığını olumlu yönde etkilemelidir.