Kamil Çağrı köse Mehmet Eray Levent Altınel2

Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji .

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD.

AMAÇ

İki merkezde gerek konservatif, gerekse cerrahi olarak tedavi ettiğimiz distal uç kırıklarının (RDUK) sonuçlarını literatür eşliğinde değerlendirdik.

GEREÇ VE YÖNTEM

Yeterli takibi olan 112 hasta, 116 RDUK değerlendirilmeye alındı. Tedavi yöntemleri olarak 6 (% 5) alçı , 43 (% 37) kapalı redüksiyon ve alçı, 8 (% 7) kapalı redüksiyon pinleme ve alçı 25 (%22) eksternal fiksatör, 20 (% 17) açık redüksiyon vida ile osteosentez, 8 (%7) artroskobik yardımlı eksternal fiksatör ve pinleme, 6 (% 5) kapalı perkütan kanüle vida ile osteosentez kullanıldı.

BULGULAR

Hastaların 54 (% 48) erkek, 58 (%52) bayan ; 67(%60) sağ, 41 (% 37) , 4 (% 3) bilateraldi. Yaş aralığı 5-80 yaş, takip süresi 4-48 ay idi.

Universal sınıflamasına göre 12 (% 10) Tip I, 38 (%33) Tip II, 8 (% 7) Tip III, 22(%19) Tip IVA, 23 (%20) Tip IVB, 13(%11) Tip IVC idi. Modifiye ve werleyin demerit puanlama sistemine göre klinik sonuçlar konservatif ve cerrahi tedavi edilenler sırasıyla %40- % 38 mükemmel, % 30-% 28 iyi, % 23- %19 orta, % 7-%15’u kötü olarak değerlendirilmiştir. Radyolojik değerlendirme ise stewart’a göre % 41- % 20 mükemmel, %21-% 33 iyi, %27- % 34 orta, %11-% 13 kötü olarak değerlendirilmiştir.

Fonksiyonel Değ. Radyolojik değ.
Konservatif Cerrahi Konservatif Cerrahi
Mükemmel %40 46 % 38 44 % 41 47 % 20
İyi % 30 35 % 28 32 % 21 24 % 33
Orta % 23 27 %19 22 % 27 32 % 34
Kötü % 7 8 %15 18 % 11 13 % 13
Toplam %100 116 %100 116 %100 116 %100

TARTIŞMA

Değişik endikasyonlardan dolayı konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilen hastalarda , hem radyolojik hemde fonksiyonel sonuçlar konservatif tedavi edilenlerde nisbeten iyi olduğu gözlenmiştir. tüm hastalara konservatif yapalım manasına gelmez. seçim kendi içinde değişik endikasyonlarla olmaktadır. değerlerin nispeten birbirine yakın olması, hastaların doğru endikasyonlarla tedavi edildiğini ve sınırların zorlanmadığını gösterir.

SONUÇ

RDUK ları titizlikle değerlendirilerek tedavi seçeneği ona göre seçilirse başarı şansı o kadar çok artar. Başarıya ulaşmada tedavi kadar, tedavinin doğru seçimide önemlidir.