Brachionus plicatilis partenogenetik üreme özelliği gösteren canlıdır. Ortam şartlarına bağlı olarak seksüel (miktik üreme) yada aseksüel (amiktik) üreme periyodunda olabilirler (Fukusho, 1989). Hayatlarının önemli bölümünü aseksüel üreme periyodunda geçirirler. Bu tip üremede yumurta ve spermatazoan  birleşmeden gelişimini devam ettirir ve canlı oluşturur (Alpbaz, 1992). Bu periyotta amiktik () dişi yine amiktik (2n) yumurta oluşturur. Bu yumurta erkek bireyin döllenmesine ihtiyaç duymadan tekrar amiktik (2n) dişi oluşturur (Hindioğlu, 1995). Şartlara bağlı olarak amiktik dişi 7-10 günlük yaşamı boyunca 20 yada daha fazla yumurta üretebilir (Hoff ve Snell, 1989). Yumurtalar açılıncaya kadar vücudun posterior kısmında taşınır (Fulks ve Main, 1991).

Bu durum amiktik üreme bozulana kadar devam eder. Eğer ortam şartları bozulursa, bu üreme periyodu da bozulur ve seksüel üreme fazına geçilir. Bu periyoda geçişte etkili olan faktörler şunlardır (Alpbaz, 1992).

  1. Yüksek populasyon yoğunluğu,
  2. Kültür suyunun sıcaklığı ve tuzluğundaki ani değişimler,
  3. Besinin cinsi,
  4. pH,
  5. Suyun kalitesi,
  6. neslinin genetik karakterleri.

Şartların bozulması ile amiktik (2n) yumurtadan çıkan dişi artık bir miktik (2n) dişidir. Bu dişi mayoz bölünme ile miktik (n) yumurta oluşturur ve yumurtaların çatlaması sonucu erkek meydana gelir. Bu erkek bireyler miktik yumurtaları dölleyerek, yumurtalarına benzer şartlara dayanıklı, kalıcı, seksüel üremenin son ürünü olan kış yumurtalarını (resting ) meydana getirir (Hagiwara, 1989).

Akuakültüristler yalnızca amiktik üremenin devam etmesini . Çünkü;

  1. Amiktik üreme oranı miktik üremeden daha hızlıdır.
  2. boyunca meydana erkekler kuvvetli sindirim sistemine gereksinmesinden dolayı besleyici düzeyi düşüktür.
  3. Mixisin başlaması kültür çökmesine sebep olabilir (Fulks ve Main, 1991).

Bazı durumlarda ise kültüristler kış yumurtalarını elde ederek mixisi teşvik etmeyi isterler. Bu yumurtalar çevresel değişimlere karşı dayanıklı olduğu için depolama ve nesillere aktarma amacı ile kullanılabilir. Optimum şartlara konulduğu zaman açılımı sağlanarak balık yetiştiriciliği yapan kuluçkahanelerde rotifer kültürü bozulduğunda yada fazla miktarda rotifere ihtiyaç duyulduğunda rahatlıkla kullanılabilir (Fulks ve Main, 1991).