Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.Prof.Dr. Asım DUMAN, 20 Eylül 1982 tarihinde “Kurucu Dekan” olarak atanmıştır. Prof.Dr. Uğur ERONGUN, 2 Temmuz 1996 tarihinden beri Dekanlık görevini yürütmektedir.

Fakültede halen 85 Profesör, 42 Doçent, 74 Yardımcı Doçent, 4 Uzm.Dr Öğretim Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 253 Araştırma Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi,  7 Uzman olmak üzere toplam 467 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.1982 yılında 52 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Fakülteden 1926 oldu.

EKİM  2001 tarihi itibariyle toplam öğrenci mevcudu 1068’dir. Fakültenin yeniden yapılanma süreci 1996 Yılında başladı. Anfiler, laboratuarlar, kadavra salonu, bilgisayarlı multidisiplin laboratuarı, bilimsel araştırma laboratuarı, merkez kütüphanesi, modern eğitim-öğretim araçlarıyla donatıldı.

Ayrıca, spor kompleksi, satranç ünitesi ve peyzajı yapılmış olan Fakülte bahçesi ile kafeterya öğrencilerin hizmetine girmiş bulunmaktadır.

Öğrencilerimize yönelik santranç turnuvası, halı saha futbolu, basketbol ve yarışmaları düzenlendi. ilişkileri güçlendirmek amacı ile mezuniyet törenleri, yemekleri, geziler ve piknikler, çay partileri, yıl sonu konserleri verildi. Fakültemizin imkanları ile kurduğu Tıp Fakültesi Klasik Türk Müziği Korosu değişik zamanlarda verdi. sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri ile öğrenci, öğretim üye ve elemanlarının kaynaşmalarına çalışılmış sayede eğitim-öğretim seviyesini en üst düzeye çıkarmak hedeflendi. Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir.

Fakültemiz son beş yıl içinde 13 sağlık taraması yaptı. Hastanede yatan  Çocukların Eğitimi amacı ile Okulu kuruldu. Son beş yıl içinde 507 bilimsel konferans, 1844 seminer yapıldı. Bilimsel Toplantılara katılanlar yurt içi 1494 kişi, yurt dışı 428 kişidir. Sonuçlandırılan bilimsel araştırma sayısı 1599’dur.

8 İdari personel 13. maddeye göre başka Fakülte ve Yüksekokullarda görev yapmaktadır.

Kuruluşundan bugüne kadar Fakültemizde 6 Dekan görev  yapmıştır.    7. Dekanımız Prof.Dr.Uğur ERONGUN hizmetlerine           devam etmektedir.

Bölgenin en büyük Tıp Merkezi olan 950 yatak kapasitesi ile Fakülte Hastanesi  30 yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesini kendi imkanları ile faaliyete geçirdi. 30 Nisan 2001 tarihinde Sayın Cumhur Başkanımızın da katılmış olduğu Karapınar bölgesinde 4 dorse, 10 çadır ve 120 kişilik kadrosu ile Ülkemizin hizmetinde olduğunu göstermiş ve  bölge halkına hizmet sunmuştur. Çevre il ve ilçelerde sağlık taramaları yapıldı ve yapılmaya devam edilmektedir.