Sosyal sorumluluk düzeyleri, yukarıda verilen sosyal sorumluluk kavramlarının tanımları ışığında Şekil 1’de görüldüğü gibi ekonomik, yasal, etiksel ve sağduyu sorumluluklarını içermektedir.

&;

SAĞDUYU SORUMLULUKLAR

 

 

ETİKSEL SORUMLULUKLAR

 

 

YASAL SORUMLULUKLAR

 

EKONOMİK SORUMLULUKLAR

 

Şekil 1. Sosyal Sorumluluk Düzeyleri

Ekonomik ve yasal sorumluluklar düzeyleri, gizli el ve devletçi yaklaşımlarının paralelinde hisse sahiplerine ve sermayedarlarına karşı ortaya koydukları sermayenin karşılığı olan kârı etme gibi ekonomik ve faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken kanunlar, örf ve adetler gibi yasal yükümlülükleri ifade etmektedir. Etiksel sorumluluklar, toplum bireylerinin işletmeden umduğu ya da beklediği davranış ve faaliyetleri içerir. Örneğin, 1980’li yıllar boyunca, yasal hiçbir zorunluluk olmadığı halde, işletmeler, Güney ’ya yardım etmek için birçok organizasyon gerçekleştirmişlerdir. Sağduyu sorumluluklar ise, toplum bireylerinin beklemedikleri, işletmelerin gönüllü faaliyetlerini içermektedir. Sağduyu sorumluluğuna örnek ise, için sponsorluklarının yapılması, ya da işgörenlere yönelik eğitimler verilebilir. Çeşitli ilaç firmalarının, Afrika, Güney ve Doğu’da ilaç kullanımlarına yönelik düzenlediği milyonlarca dolar seminerler, yaklaşıma diğer örnektir.