Aşağıda açıklanan model, işletmelerin sosyal sorumluluk düzeylerine yönelik olarak işletmelerin sosyal sorumluluk stratejilerini ortaya koymaktadır.Sosyal sorumluluk stratejileri:

Engelleme (obstruction) stratejisi: Sosyal taleplere karşı çıkma,

Savunma (defence) stratejisi: Hukuksal gerekleri minimum düzeyde gerçekleştirme,

Uyumlaşma () stratejisi: Etiksel gerekleri minimum düzeyde gerçekleştirme,

Geleceğe yönelik (proaction): Sosyal önceliklerin önderliğini yapma.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİ
UYUMLAŞMA STRATEJİSİ
SAVUNMA STRATEJİSİ
ENGELLEME STR.

Düşük             Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirme Düzeyleri Yüksek

Şekil 4. Sosyal Sorumluluk Stratejileri

Daha önce Tablo 1’de verilen çok uluslu işletmelerin karşı karşıya kaldığı sosyal çatışmaları çözmede aşağıdaki model 5 büyük strateji ortaya koymaktadır.

Rekabet (competitive) stratejisi: Uluslararası işletmelerin kazançlarının ve güçlerinin yükseldiğinde karşılıklı dayanışma ve ilişkilere ilginin olumsuz olma durumu.

Uzaklaşma () stratejisi: Firmaların kazançları ve gücü düştüğünde, karşılıklı dayanışma ve ilişkilere ilginin düşmanca olma durumu.

İşbirliği (collaborative) stratejisi: Uluslararası işletmelerin kazançlarının ve güçlerinin düştüğünde karşılıklı dayanışma ve ilişkilere ilginin olumlu olma durumu.

Uyumlaşma (accommodative) stratejisi: Uluslararası işletmelerin kazançlarının ve güçlerinin düştüğünde, karşılıklı dayanışma ve ilişkilere ilginin olumlu olma durumu.

Uzlaşma () stratejisi: Uluslararası işletmelerin kazançlarının orta ve gücünün avantajlı/dezavantajlı olduğunda, karşılıklı dayanışma ve ilişkilere ilgi pozitif ve negatif değişebilir.

 

Yüksek

İşbirliği Stratejisi
Rekabet Stratejisi
Uzlaşma Stratejisi
Uzaklaşma Stratejisi
Uyumlaşma Stratejisi
Düşük
*      Pazar Payı

*      Güç İlişkileri

*     Davranış

Güvenilirliği

¯

¯

¯

­

­

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbirliği İstemeyen

 

Davranış

 

İşbirliği İsteyen

Olumsuz İlişkilerin Düzeyi Olumlu
Olumsuz Yardımlaşmaya İlgi Olumlu

Şekil 5. Çatışmalarda Uygun  Davranış Kararları

Eğer, çok uluslu işletmeler birçok konuyu küçük ve çalışılabilir boyutlara ayırabilseler belki tatmin olabilir olacaklardır. Günümüzde yazarlar bu halde çözümlerin oranının yükselebileceğini tartışmaktadırlar. Çünkü, çatışmanın yapısı dinamiktir. Dolayısıyla, yönetimin öncelikle çevreyi dikkatli analiz etmesine ihtiyaç vardır. Gladwin ve Walter, İşbirliği ve Uzlaşma stratejisinin (eğer mümkünse), en iyi yol olacağını önermektedirler. Ancak aynı anda diğer alternatiflerde akılda tutulmalıdır. En iyi seçenek organizasyon ve çevre şartlarına bağlı olacaktır.

Sosyal sorumluluk için şirket stratejileri, kâr fırsatları peşinde koşan ve yüksek rekabet ortamında çalışan işletme stratejilerinden farklıdır. Sosyal sorumluluk stratejileri mümkün olduğu kadar gelişme, belirlenen sosyal çatışmalarda çözümler ve sosyal amaçların başarılması için politikaların oluşturulması üzerinde yoğunlaşmıştır.