Yukarıda belirtilen tarihsel gelişim sürecinde ve genel politik yapı, sosyal sorumluluğun iki ters görüşünü ortaya koymaktadır. Bunlar; klasik ve sosyo-ekonomik görüştür. Klasik görüş, işletmelerin sadece kârlarını maksimize etme sorumluluğunu ifade eder. Sosyo-ekonomik görüş ise, işletmelerin sadece işletme kârları ile değil sosyal refahın artması ile de ilgili olmaları gerektiğini açıklamaktadır.

3.1. KLASİK GÖRÜŞ

Sosyal sorumluluğun aleyhinde olan görüşlerdir. Bu dar “hissedarlar” , Friedman tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüşe göre sosyal sorumluluklar;

v  İşletmenin kâr düşüşüne,

v  İşletmenin maliyetlerinin çoğalmasına,

v  İşletme amaçlarının sulandırılmasına,

v  İşletme için haddinden fazla sosyal güce,

v  Toplumda işletme sorumluluğunun eksilmesine neden olacaktır.

3.2. SOSYO-EKONOMİK GÖRÜŞ

Klasik görüşlere karşı olarak, sosyal sorumluluğun lehinde olan fikirleri ortaya bu görüşe, , Peter Drucker, Adolp , J.M.Keynes düşünürlerin çalışmalarında rastlanmaktadır. Bu kişilerin ileri sürdükleri farklı düşünceleri Thomas Petit iki grupta toplamıştır.

v  Büyük işletmelerin sayısal olarak artması ve iriliklerinin genişlemesiyle endüstriyel toplumda ciddi beşeri ve sosyal sorunları beraberinde getirmektedir.

v  Sorunlara sebep olan bu kuruluşların yöneticileri gerekli tedbir ve çareleri almaları da zorunludur. Böylece işletme bu sorunları çözecek biçimde işletmesinin faaliyetlerini değiştirmek ve yönlendirmek zorundadır da bu sorunları en azından iyileştirecek ve zararlı etkilerini azaltacak şekilde etmelidir.

Bu görüşe göre, sosyal sorumluluklar:

v  İşletmenin dönem kârları,

v  İşletmenin sosyal sorumluluğunu destekleyen beklentileri,

v  İşletmenin geliştireceği imajı,

için daha iyi bir çevre için önemlidir.

v  İşletmelerin daha fazla düzenlemeler karşısında oldukları da bilinmektedir.

v  İşletmelerin elinde teknik, parasal ve yönetsel kaynakları vardır. Bu nedenle zamanımızın karmaşık sosyal sorunlarının üstesinden gelebilirler ve gelmelidirler.

v  İşletmelerin etiksel zorunlulukları vardır.