Osmanlı İmparatorluğunun 1839 yılında Fermanını okuması ile başlayan moderleşmen dönemine Tnazminat Dönemi denir.

1876 yılında 2. Abdülhamit ‘ın tahta çıkması ve Meşrutiyetin ilanı ile Tanzimat Dönemi sona erdiği söylensede gerçekte 1922 yılında Osmanlı Döneminde Tnazimat Döneminin yıkıldığı gelen rivayetlere göre tariihte yer alıyor.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı özellikleri

Tanzimat Döneminin en önde gelen siyasi isimleri 1839-1855 tarihinde Mustafa Reşit Paşa, 1850 yıllarından başından 1871 yılına kadar siyasi lider Ali Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa  dönemidir. 1868 yılında Fuat Paşa’nın ve 1871 ylında Ali paşa’nın ölümü ile birlikte dönem krize girmiş ve uzun yıllar istikrasız bir dönem yaşanmıştır.

1908 yılında 2. Meşrutiyede kurulmuş ve Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet dönemi başlar.

tanzimat-edebiyati genel özellikler

SİYASAL VE TOPLUMSAL ORTAM

Osmanlı Devleti  XIX. yy’da bir yandan kapütilasyonlar,Batılı devletlerin siyasal ve iktisadi denetimi ,öbür yandan halktan kopuk devlet anlayışı nedeniyle çökme sürecine girmişti.Batılı devletlerde bundan yararlanarak  osmanlı egemenliğine son vermek ve bölgeyi bir pazar haline getirebilmek için içten ve dıştan müdahalelere girişmişlerdir.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı Namık Kemal

Osmanlı yöneticilerinin önceleri çöküşü yavaşlatmak için yeni uygulamalar aldıkları önlemler  Osmanlı Devletinin  toplum ,kültür ,sanat ,alanlarında birtakım değişmelere neden oldu.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı kahve

TANZİMAT EDEBİYATINDA  ŞİİR:

Tanzimat edebiyatçıları  genelde iki kuşağa ayrılır.Birinci kuşakta Şinasi,Ziya Paşa,,,İkinci kuşakta , Abdülhak Hamit , Samipaşazade Sezai  yer alır.Bu dönemlerde  fransız şiirinden çeviriler yapıldı.Bu çevirilerin etkisiyle  tanzimat ikinci kuşağında sone, gibi batılı nazım biçimleri kullanılmaya başlandı.Tanzimat şiirinde ilk kez Şinasi  ile  “uygarlık,hak ,adalet ” gibi konular işlendi. ve Ziya Paşa bunlara “özgürlük ve yurt” konularını eklediler.Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan toplumsal konuları ikinci plana atıp metfiziksel düşünceye yer verdiler.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı gazeteler

ROMAN VE ÖYKÜ

Çeşitli yazarlardan yapılan çevirilerden sonra  Türk edebiyatında  ilk yerli ürünler öykü ve roman alanında Ahmet Mithat efendi tarafından  “Letaif-i Rivayet”   adlı romanıyla başladı.Daha sonra şemsettin sami ,nabızade nazım ,Emin Nihat i Recaizade Mahmut Ekrem, öykü ve roman türünde eserler verdiler.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı

Not: Altı çizili sözcükler yazarların adlarıdır.                                         BU DÖNEM ROMANLARI:

Şemsettin Sami:Taaşşuku ve Fıtnat                                            Yusuf Kamil Paşa:Telemak (Fransız yazar fenelondan çevirmiştir)

Nabızade Nazım:Zehra

RECAİZADE MAHMUT EKREM:Araba sevdası

Samipaşazade Sezai:Sergüzeşt

Ahmet mithat efendi:Hasan mellah hüseyin Fellah

Namık Kemal: Cezmi

Mehmet Rauf:Eylül

Bu dönemin Öyküleri:

Ahmet Mithat Efendi:Letaif-i Rivayet

Nabızade Nazım:Karabibik

Tanzimat Dönemi Edebiyatında