Görevleri :

 1. Topak halinde bulunan elyaf kütlelerini lif halinde açmak.
 2. Kabuk yaprak kırıntısı diğer yabancı maddeleri temizlemek.
 3. Mümkün olduğunca kısa elyafı ayırmak.
 4. Elyafı paralelleştirmek.
 1. Materyali bir bant getirerek düzgün bir şekilde kovaya yerleştirmek.

Çalışma Prensibi :

besleme sehpası üzerinde ilerler, besleme silindiri üzerinde bulunan ve üzeri testere ağızlı garnitür teli sarılı olan birizör besleme silindirinden çıkan pamuğu çarparak açar. Besleme silindirinden çıkan pamuğun hızı birizörün çevre hızından yaklaşık 800 kat daha az olduğundan elyaf olarak birizörün dişleri yardımıyla oldukça iyi bir şekilde birbirinden ayrılarak tambur üzerine nakledilir. Burada açma ile birlikte biraz da temizleme gerçekleşir. Birizörün altındaki ızgaralar yardımıyla pamuktan çıkan pislikler aşağıya dökülür. Tambur üzerinde elyaf sabit bir şekilde yerleştirilmiş tarama segmentleri ile karşılaşır. segmentler yardımı ile gezer şapka üzerindeki segmentlere fazla iş düşmemekte ve iyi bir tarama gerçekleşmektedir. Gezer şapkalar tamburun yaklaşık 1/3’ünü kapatır. Şapkaların temizlenmesinde ayrı bir temizleme silindiri kullanılır. Tarama işleminde elyaftan ayrılmış pislikler tambur altında bulunan ızgaralarla toplanır. Gezer şapkaları geçen elyaf tamburun ön kısmında bulunan 3 sabit tarama segmanıyla karşılaşır. Burada da tarandıktan sonra tamburdan daha yavaş ve aynı yönde dönen tenyöre gelir. Tamburla tenyör arasında çevre hızlarının farklı olmasından dolayı materyal tülbent halindedir. Tenyör üzerinde tülbent halinde bulunan elyaf yivli bir silindir vasıtasıyla bir huniden geçirilip bant halini alır. Bant iki adet kontrollü baskı silindirinden geçerek kova koyler tertibatına gelir. Burada kontrolü tarafından yapılır. Kova koyler tertibatının üst kısmında bulunan döner akşama gelen bant kalender silindirlerinden ve besleme hunisinden geçerek kova koyler tertibatına gelir. Burada numara kontrolü tarafından yapılır. Kova koyler tertibatının üst kısmında bulunan döner aksama gelen bant kalender silindirlerinden ve besleme hunisinden geçerek kova koyler tertibatının alt kısmında bulunan döner tablanın üstünde bulunan kova içine yerleşir.

Tarak Makinesinin Parçaları ve Görevleri :

 1. Besleme Silindiri :  Sevk silindirlerinden gelen elyafı tarak içine sevk eden oluklu bir silindirdir.
 2. Besleme Masası :  Besleme silindiri ağzında bulunur. Üzeri oldukça kaygandır. Elyafın besleme silindiri tarafından kolayca birizöre iletilmesini sağlar.
 3. Birizör :   Elyafı tambura iletir. Bu sırada elyaftaki yabancı maddelerin bir kısmı ızgaraya gönderilir. Birizörün telleri keskin ve hasarsız olmalıdır.
 4. Tambur :  Birizörden gelen açılmış (parçalanmış) elyafın şapka üzerindeki teller vasıtasıyla taranmasını ve temizlenmesini sağlar.
 5. Izgaralar :  Elyafın yabancı malzemeden temizlenmesine yarayan ızgaralar makinenin iki yerinde bulunur.   a.  Birizör altı ızgarası.

      b. Tambur altı ızgarası.

 1. Şapkalar : Tarama işlemini gerçekleştiren en önemli makine parçalarındandır. Taramanın en önemli kısmı sabit tarama segmentleri ile bir sonraki şapka arasında olur. Tambur ve şapka arasındaki hız farkından dolayı tambur üzerindeki elyafta tarama yapılır. Tamburdaki elyaf şapka telleri ile tutulur. Lif kümelerinin diğer uçları tambur telleri ile ileriye doğru çekilirler. Burada elyafın ayrılmasına, açılmasına ve taranmasına sebep olur. Kısa elyaf ve yabancı madde uzun elyaflarla birlikte şapka garnitürlerine yerleşir. Fakat kısa oldukları için tambur garnitürleri tarafından yakalanamazlar ve şapka üzerinde kalırlar.
 2. Şapka Temizleme Fırçası : Şapka üzerindeki yabancı maddeleri ve ölü elyafları temizleyip şapkanın bir santrali tarama işlemine hazır olmasını sağlar.
 3. Tenyör :  Tamburu terk eden elyaf uçları dışarı doğru çıkıktırlar ve tenyör garnitürleri tarafından kolayca tutulabilirler. Tenyör üzerine geçmiş liflerin arka ucu tambur, tamburdan kalan elyafların ön uçları ise tenyör tarafından taranır.
 4. Tülbent Toplayıcı Bant : Tülbentleri toplayıp bant haline  hazır duruma getirir.
 5. Huni ve Kalender Silindirleri :  Tülbent toplayıcı bant tarafından toplanan tülbent huniden geçtikten sonra kalender silindirleri arasında sıkışarak bant formuna getirilir. Böylece yeterli mukavemeti kazanmış olur.
 6. Kova Koyler(Tener) Silindirleri: Bantı, kovaya girmeden önce tekrar sıkıştırır. Kovanın v eüst tablanın hareketiyle şerit düzgün bir şekilde kovaya yerleşir.