Ülseratif kanser değildir.Kanser ; vücudun herhangi biryerinde edilmeyen aşırı büyümedir.Ülseratif kolitli hastaların az bir kısmında ,ileriki yıllarda ,normal insanlara göre artmış kanser vardır.Özellikle tüm kolonun hasta olduğu ve hastalığın 10 yıldan daha fazla süredir mevcut olduğu hastalarda söz konusudur . nedenle hastaların kontrolü altında bulunmaları gerekir.