Türkiye’nin Rusya uçağını düşürdüğünden beri yani yirmi dört kasımdan beri iki ülke arasında durum gergin. Bu sebeple gözler büyük oranda enerji bölümün de bu sebepten ötürü geçtiğimiz günlerde Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşıyacak olan proje akıya alınmış durumda. Birkaç gün önce ise Mersin Akkuyu da yapılması proje ve plan halinde olan nükleer reaktör projesinin de durduğunu iddia edenler ortaya çıkmıştı. Tabi bu iddialar daha sonra yalanarak gerçeklik payı yok dendi. Akkuyu Nükleer güç santrali projesinde çalışmaya başlama yılı 2010 olarak Türkiye ve Rusya arasında imzalanarak 2010 yılında bu projenin temelleri atıldı. Bu proje kapsamın da burada üretilecek elektirik enerjisi yaklaşık olarak Türkiye’nin elektirik enerjisinin yüzde on ile yüzde on ikisinin karşılayacağını tahmin edilmektedir. Bu projeyi Rusya devleti üstlenmiş olup Rus şirketi Rosatom yapmaktadır. Yirmi iki milyon dolar kadar bir fiyata olması gereken bu projeye şu zaman kadar Rusya üç milyar dolar kadar bir yatırım yapmıştır.

Akkuyu NGS Projesi, 4 üniteden oluşmaktadır. Her bir ünitenin gücü 1200 MWe olacaktır. Akkuyu NGS Projesi’nin teknik referans santrali, Rusya’da inşaatı idame eden AES-2006 projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir. Akkuyu Nükleer Santrali’nin işletme ömrü 60 yıl olacaktır.
akkuyu nükleer santrali
Yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.

Nükleer yakıt ne kadar enerji verir?

Nükleer santralda kullanılan nükleer yakıtın bir kilosu; iki vagon kyaşam (100.000 kilogram) yada iki tank dolusu petrol (600.000 kilogram) yakılarak üretilebilen enerji kadar enerji verir, bundan dolayı, nükleer enerji hem daha ucuz aynı zamanda daha verimlidir.

Akkuyu Nükleer Santrali resimler

Nükleer yakıt iyi mi elde edilir?

Nükleer enerjiyi üretmek için ilk adım; Uranyum madeninde, % 1’den daha az saflıkta U-235 izotopu içeren uranyumu madenden çıkartmaktır. Bu işlemden sonrasında, zincirleme reaksiyonunu elde eden U-235 konsantrasyonunu %1 den %4 e artırmak için madenin bileşiminindeki U-235 izotopunun zenginleştirilmesi yapılır. Zenginleştirilen uranyumdan, uranyum peletleri üretilir. Hazırlanan peletler, yakıt zarfı denilen metal tüplere yerleştirilir. Bir araya getirilen yakıt tüpleri, yakıt demeti halinde  reaktör içine koyulur.

Reaktör kalbinde ne oluyor?

Nükleer reaktör, fisyon (termal nötronla reaksiyona giren atom çekirdeğinin bölünmesi) denilen fiziksel işlem esasında çalışır. Nükleer yakıt reaktöre yüklendikten sonrasında reaktörde fisyon başlar ve bunun sonucunda fisyon ürünleri, nötronlar ve ısı ortaya çıkar. özgür nötronlar öteki uranyum atom çekirdekleri ile çarpışarak, tüm yakıtın fisyonunun tamamlanmasına kadar reaksiyon devam eder. Bu oluşuma, atom çekirdeğinin fisyonu, doğrusu “zincirleme nükleer tepki” denir.

Akkuyu Nükleer Santrali çalışmas

Işınım nedir?

ışınım, partikül yada elektromanyetik dalgalar halindeki enerji ışınımı anlamına gelir. Radyasyon, milyarlarca yıl süren organik bir olgudur. Tüm canlı organizmalar, sürekli olarak organik radyasyonun etkisi altında yaşarlar. Uzaydan ve yerkabuğunda bulunan radyoaktif maddelerden çıkan ve yeryüzüne .ışınım veren radyasyonun çeşitli türleri vardır. Yerkabuğunda bulunan potasyum, hem de naturel bir radyoaktif izotop içerir. Hatta insan vücudundaki dokularda da devamlı olarak radyoaktif elementler mevcuttur ve bunlardan kurtulmak da fizyolojik olarak imkansızdır.

Akkuyu Nükleer Santrali yapılacağı yer

Nükleer güç santralinin çevresinde yaşayan halka olabilecek ışınım tesiri nedir?

Nükleer güç santralı doğayı kirletmez. NGS’nin çevreye yapacağı ışınım tesiri; petrol, kyaşam ve sıvıyakıt ile çalışan, zararlı maddeleri havaya atan elektrik santrallerin etkisine nazaran daha düşüktür. NGS kapalı üretim döngüsü olan bir tesistir. Santralde kullanılan yakıt nükleer güç santral binasının içindeki havuzda belli bir süre tutulur ve sonra bu yakıt çok mukavemetli ve zırhlanmış konteynırların içinde kullanılmış yakıtı tekrar işleme tesisine taşınır. NGS’den havaya yalnızca temizlenmiş hava bırakılır.

Akkuyu Nükleer Santrali bitmiş hali
Elektrik enerjisi neden lüzumlu?

Elektrik enerjisi en yaygın kullanılan enerjidir. Elektrik hepimiz için gereklidir. Elektrik olmadan hiçbir elektrikli aygıt çalıştırılamaz. Nükleer güç santralinde üretilen elektrikle; aydınlatma, evlerimizdeki tv, bilgisayar, klima ve diğer elektrikli aletlerimizin çalışmasını sağlarız.

Nükleer güç santrali bölgemizdeki çevreyi etkiler mi?

Nükleer santral güvenli ve çsafha dostudur. NGS, ziraat ürünlerine ve bölgedeki sulara zarar vermez. NGS’den çevreye ve sulara herhangibir kirletici kimyasal madde atılmaz. Örneğin, Rusya’da her yıl NGS’e yakın bölgede balık tutma yarışmaları yapılır ve tutulan balıklar dozimetre ile ölçülür ve denetim edilir. Denetim sonuçları balık ve suyun, diğer bölgelerde bulunanlardan farklı olmadığını göstermiştir.
Bkz.Çsafha güvenliği

Nükleer enerji nerede kullanılır?

Nükleer enerji; uzay teknolojisi, uçak sanayii, deniz altı sanayi, buzkıran gemilerinde başarıyla kullanılmaktadır. Dünyada yaklaşık 160 farklı izotop (fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer ancak farklı atomik hacmi olan aynı elementin atomu) çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Biyoloji ve biyokimyanın çeşitli alanlarında izotoplar yardımıyla biroldukça araştırma yapılmıştır. Araştırmalardan biri; biyosferdeki türlerin ve bu türlerdeki bireylerin hareketlerinin ve dinamiğinin incelenmesidir. Radyoaktif izotoplar yaygın olarak otomasyon ve denetimü sağlamak için sanayide kullanılır, ek olarak inşaat malzemelerinin üretiminde, kimya analizlerinin hassasiyetini artırmakta, petrol tankı kaçaklarının izlenmesinde ve bunun yanısıra tıpta bazı hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılır.

Akkuyu Nükleer Santrali çalışma prensibi
Kimya analizlerinde kullanılan izotoplar ile kimyasal reaksiyonlarda, yanma, kataliz, kimyasal sentez benzer biçimde süreçler takip edilebilir ve spektroskopi yapılabilir. Tıp’ta kullanılan izotopların desteğiyle bazı hastalıkların gelişmesi (patogenez) tespit edilmektedir. İzotoplar ayrıca X- gama ışını-defektoskop cihazlarında kullanılır.

İzotoplar; tarım sektöründe toprak bilimi ve tarımsal kimya teknolojisi alanlarında kullanılır: örneğin toprağın fizyolojik özellikleri ve mineral elemanlarının tespitinde, toprak ve gübre etkileşimini , bitkilerin mineral elemanlarını hazmetmesini ve minerallerin yapraklardan girmesini incelemede kullanılır.

Nükleer enerjinin avantajları nelerdir?

1. Kullanılan yakıt enerjisi yoğun bir kaynaktır (bkz: Nükleer yakıt ne kadar enerji verir?).
2. Kullanılmış yakıt yeniden işlendikten sonra faydalı ürünleri yeniden yakıt olarak kullanılabilinir.
3. Nükleer santal, “sera tesiri” oluşturmaz. Her yıl Avrupa’daki nükleer santraller işletilmesi ile 700 milyon ton, Japonya’daki NGS’lerin işletilmesi ile de 270 milyon ton karbondioksitin (CO2) havaya salınması önlenmiştir.
4. Nükleer santrallerde üretilen elektriğin maliyeti, öteki santrallerde üretilen elektriğin maliyetinden daha düşüktür.

Akkuyu Nükleer Santrali reaktör içi
Nükleer güç santrali iyi mi çalışır?

Nükleer güç santralinde elektrik üretimi, alışılagelen termik santralde uygulanan prensibe benzer. Reaktör, uranyum atom çekirdeklerinin fisyonu sonucunda açığa çıkan ısı ile birinci çevrimde dolaşan suyu ısıtır, bu kızgın su, buhar jeneratörüne aktarılır ve buhar jeneratöründe ikinci çevrimde dolaşan su ile ısı değişimi yapılır. İkinci çevrimde oluşan buhar, türbine aktarılır ve türbin elektrik jeneratörünü harekete geçirir. Jeneratör elektrik enerjisini üretir ve bu elektrik, enerji nakil hatları süresince tüketicilere ulaştırılır.

Nükleer güç santrali emniyetli mi?

çağdaş nükleer güç santralleri, derinlemesine (çok kademeli) güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemin yapısı içiçe konulan oyuncağa (matryoşka oyuncağına) benzer. İlk koruma bariyeri; içinde uranyum bulunan yakıt peleti. Peletler, yakıt zarfının içine konulur. Sonraki koruma bariyeri ise reaktörün kendi gövdesidir. Sonuncu koruma bariyeri, iç içe iki tane beton koruyucu kab’dır ( iç ve dış koruyucu kab ). Beton dış koruyucu kab; deprem, hortum, kasırga, toz fırtınaları, hava şokları ve hatta tayyare düşmesi gibi her türlü dış etkilere karşı dayanıklıdır.

Ek olarak kumanda ve koruma sistemi (denetim odası) vardır. Bu sistem, nükler reaksiyonun tamamlanmasına kadar reaksiyonu denetim eder. Bunlara ek olarak, tüm santralde emniyet çitleri, kontrol noktaları ve diğer emniyet tertibatları da vardır.

Nükleer güç santralinde çalışabilir miyim?

Nükleer enerji üretimi; uygulanan teknolojiler içinde, endüstriyel kültür, eğitim ve personel geliştirme ve kalite açısından dünyanın en gelişmiş sektörlerinden biri olarak kabul edilir. Örneğin Rusya’da şuan dünyanın en gelişmiş-ileri- yeni nesil teknolojiler vardır. Nükleer sektörde görev almak için, bu mevzuda uzman yetiştiren üniversiteden mezun olmak gereklidir. Rusya’da bulunan böyle bir üniversite ,Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI)’dir. MEPhI, 2011-2012 eğitim-öğretim dönemi için 50 Türk öğrenciye kapılarını açmıştır.

Dünyada işletmede olan en büyük NGS sahası nerededir?

Avrupa’da en büyük NGS sahası ise Ukrayna’dadır – Zaporojskaya NGS, toplam 6000 MWe kapasiteli, altı adet VVER-1000 reaktör ünitesinden ibarettir.

Fukushima vakaı tekrar olabilir mi?

Rusya’nın yurtiçinde ve yurtdışında inşa ettiği nükleer santrallerde, “Fukushima” NGS’ında oluşan kaza ihtimalini ortadan kaldırmak için tedbirler alınmıştır. Rus uzmanları tarafından projelendirilen NGS’ lerde derinlemesine güvenlik (çok kademeli emniyet) sistemi ve yenilikler: tuzak sistemi ve NGS’de elektrik kesildiğinde reaktörü kapatan, eylemsiz ısı yok etme sistemi benzer biçimde sistemler uygulanmıştır. Bu sistemler, Akkuyu NGS dahil olmak üzere Rus uzmanları tarafınca projelendirilen tüm NGS’lerde mevcuttur. “Fukushima” NGS’ ında ise bu güvenlik kademeleri yoktu.

Almanya neden nükleer enerjiden vazgeçti?

Almanya 2001 yılında, nükleer enerji programından aşamalı olarak vaz geçmeğe karar vermiştir. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hiristiyan Demokrat Birliği lideri olarak 2005 yılında seçimlerden önce nükleer enerjiyi iptal edecek kanunu destekleyen bir pozisyon almıştır. Şu an 7 tane en eski nükleer güç santrali kapatılmış ancak bu santrallerin kapatılmasından sonrasında Almanya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nden elektrik enerjiyi ithal etmeye adım atmıştır. (Fransa enerjisinin % 78’ni, Çek Cumhuriyeti ise % 34’nü nükleer santrallerden üretmektedir). (bkz. Vazgeçme haberine link)
– See more at: http://www.Akkunpp.Com/nukleer-yakit-ne-kadar-enerji-verir/infocenter#sthash.23uemZ2h.Dpuf