Spor

Atatürk Ve İzcilik

Atatürk izcilik konusu üzerine de büyük önemle durmus ve Türk izciligine de , okullar içi izcilik faaliyetiyle olumlu bir yön vermisti. Daha miralayligi sirasinda resmi görevi itibariyle baslayan bu ilgi ömür boyu sürmüs ve hiçbir zaman eksilmemisti.

Yurtta izciligin amaçlarinin gerçeklesmesini yeterli bulmayan Harbiye Nezareti 15 Haziran 1914 tarihinde “Osmanli Genç Cemiyetleri” adi altinda bir teskilat meydana getirmisti. Bu örgütün Genel Müfettisligi görevine de Mustafa Kemal atanmisti. iste Atatürk , Gençlik Cemiyetleri Umumi müfettisi olarak çalismis olmasinin verdigi yakinlikla izci meselesi üzerinde önemle durmus ; izcileri Cumhuriyetin yarinlarinin bekçileri olarak görüp kabul etmis, disiplinli bir biçimde yetistirilen izcilerden yurt savunmasi yönünden de büyük yararlar saglanabilecegine inanmisti.

Atatürk’ün Gençlik Cumhuriyetleri Umumi Müfettisi olarak , ” Makam-i Celiliye” hitaben ve “Mahrem” kaydiyla kaleme aldigi rapor , O’nun izcilik hakkindaki görüs ve düsüncelerini anlama bakimindan önem ve deger tasimaktadir. Rapor söyledir:

“Son zamanlarda Avrupa’da yeni neslin fikri ve bedeni egitimi maksadiyla ihdas edilen geç derneklerine ve izcilige fevkalade emek vererek azami fedakarlikta bulunulmus, maddi, manevi hertürlü yardim yapilmistir. Harpten önce kara ordusu bulunmayan bazi devletler ancak bu sayede ve az zaman içerisinde büyük bir orduya malik olduklari gibi bugünün ordusunu dagitmak gereginde olan Almanya ileride mevcudiyetini ve hayatiyetini muhafaza edebilmek için terhis ettigi subaylari istihdama devamla 1908’de ihdas edilen Almanya Gençlik Teskilati’na muhtesem ordusu derecesinde ihtimam göstermeye önem vermektedir. Yurt savunmasi bakimindan bu derece ehemmiyeti haiz olan izcilik, ferdi ve milli egitim bakimindan da son derece öenmlidir. Bütün hükümetlerce izcilik teskilati birbiriyle adeta yarisircasina yayilmakta, genislemekte ve mensuplari fikren , ahlaken , ilmen ve bedenen yetistirmektedir.

 

izcileri himaye ve teftis için izci ve kessaf cemiyetleri , genç dernekleri kurulmakta, resmi makamlar ihdas edilerek , bütün bu tesekkülerin her türlü siyasi ihtirastan ve parti münakasalarindan tamamen münezzeh kalmalarina münhasiran ilmi bir sahada çalismalarina bilhassa itina gösterilmektedir.

Hükümet idaresinin yeniden teskilini kararlastirdigi su günlerde Genç dernekleri Teskilati ‘nin kurulmasina , yayilmasina ve bu konunun yüksek makamlarca ele alinmasina mutlak bir zaruret vardir. Binaenaleyh:

1. Orduyu istirabinda bulunan yeni hükümet 12 yasindan itibaren gençleri vatani ve milli bir gaye ile terbiye ile , yaslari ile mütenasip , fenni ve yeknesak bir surette yetistirmek mecburiyetindedir. Bu bakimdan milletin en aydinlarini teskil eden subaylardan okullarda ve genellikle dernekler teskilatinda ögretmen ve rehber sifatiyla tercihan kullanilmasi lazimdir. Bu suretle subaylarimiz hükümete mali bir yük teskil etmiyecekleri gibi en yararli bir vazife ile görevlendirilmis olacaklardir.

2. Genç Dernekleri Teskilati ‘ni verimli esaslara istinat ettirmek için Milli Savunma , Milli Egitim ve Evkaf bakanliklari ile mahalli belediyeler ve teskili düsünülen Cemaat-i islami’yenin müstereken yardimi saglanmalidir.

3. Genç dernekleri Umumi Müfettisligine bagli olmak üzere bölgelere göre dernekler müfettislikleri ihdas edilmelidir.

4. Okullarimizda mesleki ve bedeni egitim konusunda esasli bir program ve faaliyet yoktur. Kulüplerde gençler basit oyunlar ve fikirleri zedeleyen politikayla mesgul oluyorlar.

Gençligin gelismesine yararli basak bir cemiyet hemen hemen yok gibidir. Bu gibi kulüp ve cemiyetlerde sagligi koruma , iyi geçinme , fikri egitim , anatomi , fizyolojiye aid umumi derslerin konusu dahi yer almiyor . Sözü edilen kulüp baskanlarini siyasetin disinda kalmalari , aydin ve gerektiginde beden egitimi ögretmenligi yapmaya dahi muktedir kisiler olmalari , kulüplere yasça küçük olanlarin kabul edilmemeleri ve okul ögrencilerine kulüplerin kapali olmasi sarttir.

5. Son zamanlarda Milli Egitim okullarinda sinirlandiran beden egitim okullarinda sinirlandirilan beden egitimi der saatleri arttirilarak , genç dernekleriyle alakali görev ve kuruluslar devam ettirilmeli ve köylere kadar esasli bir sekilde yayilmalari saglanmalidir.

 

6. Spor kulüplerin islahi ile müdavimlarine Gençlik Dernekleri Teskilati ile de münasebet tesis etmeleri kabul ettirilmelidir.

7. Gerek okullarda , gerek spor kulüplerinde ve cemiyetlerde genç dernekleri kiyafetinin kabulü , sagligi koruma , sosyal egitim , fizyoloji ve anatomi derslerinin ögretimi ve umum için gece derslerinin ihdasi temin edilmelidir.

8. Az da olsa bütçenin müsaadesi nisbetinde ödenek saglanmalidir.

9. Bütün Genç Dernekleri nin teskilatina girecek olan fakir çocuklarina memleketin sanati ile mütenasip is bulup sanatkar olarak yetistirilmek suretiyle kisisel çalismalarina dayanan geçimlerini saglamalari öngörülmektedir.

10. Terbiyevi ve içtimai Genç Dernekleri mecmuasinin eskiden oldugu gibi yayina devam etmelidir.

11. Vaktiyle Astsubay okullarinin 13-14 yasindaki ögrencinin bile çantasiz ve silahsiz talim ve terbiyeyi ifaya muktedir oldugunu tecrübe edilmesini istemistim. Bu talebim is’af edilmistir.

12. izci , Kessaf veya Spor Kulübü adi altinda vücuda getirilecek bütün teskilat Genç dernekleri meyaninda addedilerek dernekler Genel Müfettisligine bagli olmalidir.

Ordunun tahdidi mecburiyetinin yukaridaki maruzatim ile kismen olsun telafi edilebielcegine halisane inanmadigimi yüce makamlarina arz ederim .”

Atatürk, mutlu yarinlar için sevgi ve güven duydugu Türk izcilerini resmi bayramlardaki geçit törenlerinde görmeyi özellikle arzulamis , bunun sonucu olarakta Atatürk devrinde yurdun dört yanindan gelen izci oymkalarinin Ankara’da Atatürk’ün önünde yapilan cumhuriyet Bayrami geçit törenlerine katilmalari bir gelenek halini almisti.

Atatürk ayrica Türk izcilerinin kiyafetleri ve yetistirilmeleri konularinda verdigi direktiflerle de izciligin olumlu yönde çevrilmesinde önemli rol almistir.

Türk izciligi, Atatürk’ün emir ve direktifleriyle vücut bulan bir örgüt olarak dogdu faaliyet gösterdi . Atatürk’ün ilgi ve güvenini kazanmakla da ebedi bir gurur ve serefe mazhar oldu. “Kessaflik” Atatürk ile “izcilik” sekline dönüstü …

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir