Bu ünite ile öğrencilere; lidere ve kurallara uyma, yerinde ve çabuk karar verme, birlikte ve düzenli hareket etme davranışları kazandırılır Koordinasyonu geliştirilir.

Derslerin bir bütünlük içerisinde ve düzenli işlenebilmesinde düzen alıştırmaların önemi büyüktür.

Duruş, dönüş ve yürüyüşler, öğretim yılı başındaki derslerde ağırlıklı olmak üzere ele alınarak, diğer konular içinde gerekli görülen zamanlarda işlenecektir Ancak, düzen alıştırmalarının öğrencileri yorucu ve bıktırıcı şekilde, uzun süreli uygulanmamasına dikkat edilecektir.

AMAÇ 1) Düzen Alıştırmaları İle İlgili Çeşitli Şekillerde Dizilme ve Sıralanabilme

DAVRANIŞLAR:

1) Çeşitli dizilişlerde aralık alma ve hizaya gelme.

2) Çeşitli dizilişlerde açılma ve yayılma.

AMAÇ 2) Düzen Alıştırmaları İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilen

DAVRANIŞLAR:

1) Yürüyüş temposuyla uygun adım yürüme.

2) Tempo eşliğinde koşma.

3) Yürürken ve koşarken dönme.

4) Komutla bir dizilişten diğerine geçme.

AMAÇ 3) Milli Bayram ve Törenlere Katılmaya İstekli Olabilme

DAVRANIŞLAR:

1) Katıldığı kutlama ve anma törenlerinin, anlam ve önemini söyleme.

2) Törenlere temiz ve düzenli bir kıyafetle katılma.

3) Törenlere katılmanın sorumluluğunu duyma.

4) Tören geçişlerinde istenilen şekilde yürüme.

5) Törenlerde nelere dikkat edileceğini söyleme.

6) Bayrak ve devlet büyüklerinin nasıl selamlanacağını gösterme.

ÜNİTE I Düzen Alıştırmaları

KONULAR:

 

1) Duruş ve Dönüşler

2) Yürüyüş ve Koşular

3) Sıralanma ve Dizilişler

4) Açılma ve Yayılma


AMAÇ 2) Düzen Alıştırmaları İle İlgili Koordinasyonu Geliştirebilme

İŞLENİŞ:

1) Öğrencilerin geniş kolda dizilmelerinin sağlanması.

2) Yerinde sayarak dönüşlerin gösterilerek açıklanması (Sağa ve sola dönüşlerin iki sayı, geriye dönüşlerin soldan ve dört sayı ile yapılacağının söylenmesi).

3) Gösterilen hareketin bütün öğrenciler tarafından yapılmasının sağlanması.

4) Öğrencilerin dört sıralı derin kolda dizilmelerinin istenmesi.

5) Yerinde sayarak dönüşlerin bu düzende yapılmasının sağlanması.

6) Yürürken dönüşlerin gösterilerek açıklanması.

7) Bu hareketin dört sıralı derin kolda yapılmasının sağlanması.

8) Koşarken dönüşlerin gösterilerek açıklanması.

9) Bu hareketin dört sıralı derin, kolda, yapılmasının istenmesi.

10) Yapılan yanlışlar düzeltilerek hareketin yeteri kadar tekrar edilmesinin sağlanması.

NOT:

1) Yürürken yapılan dönüşlerin daha düzenli olabilmesi için, öğrencileri ön ve sağ baştan hizaya bakmaları konusunda uyarınız.

2) Adım birliğini sağlamak için tempo veriniz.

DEĞERLENDİRME:

1) 5, 6, 8 sıralı derin kolda hareketini tekrarlatınız.

2) Dönüş komutları hangi ayakta verilir? Söylemelerini isteyiniz.

3) Grubun blok halinde dönüş yapabilmesi için nelere dikkat edilir? Söylemelerini ve yaparak göstermelerini isteyiniz.