Spor

Beyzbol Tarihçesi

Beyzbol Oyun Alanı
OYUNUN AMAÇLARI, OYUN SAHASI VE MALZEMELER

– Beyzbol, kurallara uygun olarak hazırlanmış bir sahada, bir ya da daha fazla hakemin gözetiminde ve antrenörlerinin yönetiminde dokuzar kişilik iki takım arasında oynanan bir oyundur.

– Takımların amacı, rakip takımdan daha fazla ‘koşu’ tamamlayarak oyunu kazanmaktır.

– Oyunun galibi, oyun sonunda kurallara uygun olarak en fazla sayıda koşuyu tamamlayan takım olur.

OYUN SAHASI

Oyun sahası aşağıdaki kurallara göre düzenlenir.

İç saha (Infield), kenarları 90 ft (1 m = 3.281 ft) uzunluğunda bir kare şeklindedir.

Dış saha (Outfield), Şekil 1’de gösterildiği gibi bu karenin iki kenarının uzatılması ile oluşan faul çizgilerinin arasında kalan alandır. Başlangıç kalesiyle (Home Base) en yakın tel örgü, tribün ya da herhangi bir engel arasındaki mesafe en az 250 ft olmalıdır. Faul çizgisi boyunca en az 320 ft ve orta saha (Center Field) boyunca da [başlangıç kalesinden (Home Base) başlayıp üçüncü kale kaleden (Third Base) geçen hat boyunca] en az 400 ft’lik bir mesafe tercih edilir. İç saha (Infield), başlangıç plakası (Home Plate) [Başlangıç kalesi (Home Base) üzerindeki plaka] ve kale çizgileri (Base Line) aynı seviyede olacak şekilde düzeltilmiş olmalıdır. Atıcı plakası (Pitcher’s Plate), başlangıç plakasının (Home Plate) seviyesinden 10 inç ( 1 cm = 0.3937 inç) yukarıda olmalıdır. Atıcı plakasının (Pitcher’s Plate) 6 inç önünden başlayıp, başlangıç kalesine (Home Base) doğru 6 ft uzanan bölümün eğimi her 1 ft için 1 inç olacak şekilde düzgün olarak ayarlanır (Şekil 3). İçsaha (Infield) ve dışsaha (Outfield), faul çizgileri de (Foul Line) dahil olmak üzere geçerli bölge (FairTerritory) içindedir. Bunun dışında kalan tüm alanlar faul bölgesi (FoulTerritory) olarak tanımlanır.

Başlangıç kalesinden (Home Base) başlayıp, atıcı plakasından ve ikinci kale’den (Second Base) geçen hattın Doğu-Kuzeydoğu yönünde olması tercih edilmelidir.

Başlangıç kalesinden (Home Base) arka engele (backstop) ve kale çizgilerinden (Base Line) en yakın tel örgü, tribün ya da herhangi bir engele kadar olan mesafenin en az 60 ft olması tavsiye edilir. Şekil 1’e bakınız. Başlangıç kalesinin (Home Base) yerine karar verildikten sonra istenilen yöne doğru şerit metre ile 127 ft ve 3 3/8 inç ölçülerek buraya ikinci kale yerleştirilir. Başlangıç kalesinden (Home Base) birinci kale’ye doğru 90 ft ölçülür. Aynı şekilde ikinci kaleden de birinci kaleye doğru 90 ft ölçülerek ikisinin kesişme noktasına birinci kale yerleştirilir. Aynı işlem üçüncü kale kale için de tekrarlanarak üçüncü kale kale yerleştirilir. birinci kale ile üçüncü kale kale arasındaki mesafe 127 ft ve 3 3/8 inç olmalıdır. Başlangıç kalesinden (Home Base) yapılacak tüm ölçümlerde birinci kale ve üçüncü kale kale çizgilerinin kesişme noktası esas alınır.

Kaleci kutusu (Catcher’s Box), vurucu kutuları (Batter’s Box), koç kutuları (Coaches’ Box), üç ft’lik birinci kale Çizgileri (First Base Lines) ve ‘sıradaki vurucu’ kutuları (Next Batter’s Box) Şekil 1 ve 2’deki şekilde yerleştirilir.

Şekillerde kesintisiz siyah çizgilerle belirtilen faul çizgileri ve diğer oyun alanı çizgileri, sahada söndürülmüş ıslak kireç, tebeşir ya da diğer bir beyaz boya kullanılarak işaretlenir.

Şekillerde gösterilen çim alanlar ve bunların boyutları pek çok sahada kullanılmakla beraber zorunlu değildir. Her takım, kendi sahasının çim alanlarının boyutlarını ve şeklini belirlemekte serbesttir.

NOT : Bir profesyonel klüp tarafından kurulan beyzbol sahasında başlangıç kalesinden (Home Base) faul çizgileri boyunca en yakın tel örgü, tribün ya da herhangi bir engele olan uzaklık en az 325 ft, orta sahadaki tel örgülere olan uzaklık da en az 400 ft olacaktır.

Başlangıç kalesi (Home Base) beyazlatılmış beş kenarlı kauçuk plakada ile belirlenir. Bu plaka, kenarları 17 inç uzunlukta bir karenin komşu iki köşesinin kesilmesiyle elde edilir. Böylece üst kenarı 17 inç, bu kenara komşu iki kenarı 8 ½ inç ve geri kalan iki kenarı da 12 inç uzunluğunda ve birbiriyle açı yaparak birleşen bir plaka oluşur. Bu plaka, 12 inç’lik her bir kenar başlangıç kalesi de (Home Base) iki faul çizgisinin her birine denk gelecek ve bu 12 inç’lik kenarların oluşturduğu köşe de iki faul çizgisinin oluşturduğu köşeye denk gelecek şekilde başlangıç kalesine (Home Base) yerleştirilir. Böylece 17 inç uzunluğundaki kenar da, atıcı plakasına bakacak şekilde yerleşmiş olur. Bu plakanın yukarıda kalan kenarları yuvarlatır ve yer seviyesinde olacak biçimde yerine sabitlenir.

Birinci, ikinci ve üçüncü kaleler, beyaz kanvas kumaştan torbalarla belirlenir. Bu torbalar Şekil 2’de gösterilen yerlerine sağlamca sabitlenir. Birinci, ikinci ve üçüncü kaleler tamamen içsaha’nın (Infield) içinde yer almalıdır. İkinci kale torbası ikinci kaleyi ortalamalıdır. Bu torbalar, kalınlıkları 2 ile 5 inç arasında ve kenar uzunluğu 15 inç olan karelerdir.

Atıcı plakası, kenar uzunlukları 24 x 6 inç olan dikdörtgen beyazlatılmış kauçuktan oluşur. Bu plaka Şekil 1 ve 2’de gösterilen yerine, başlangıç kalesine (Home Base) uzaklığı 60 ft ve 6 inç olacak şekilde yerleştirilir (Şekil 3).

Ev sahibi takım oyuncu kulübelerinin (Dugout) oluşturulmasından sorumludur. Bu kulübeler ev sahibi takım ve misafir takım için birer tane olacaktır. Kulübeler kale çizgilerinden en az 15 ft uzaklıkta, arkaları ve yanları kapatılmış olacaktır.Beyzbol’da Kullanılan Malzemeler

KULLANILAN MALZEMELER

Top: Oyunda kullanılan top; mantar, kauçuk ya da benzer bir malzemenin etrafına sarılmış pamuk ipliğinin iki şerit halindeki inek ya da at derisi ile kaplanıp sıkıca dikilmesiyle elde edilen küresel bir toptur. Topun ağırlığı 5 ile 5 ¼ ons (1 kg = 35,27 ons) arasında ve çevresi de 9 ile 9 ¼ inç arasında olmalıdır.

Sopalar

(a) Oyunda kullanılan sopa (Bat) en kalın yeri 2 ¾ inç’i, uzunluğu da 42 inç’ geçmeyen pürüzsüz ve yuvarlak olacaktır ve tek parça ahşaptan yapılacaktır.

NOT: Üretici, Kural Komitesinden dizayn ve üretim metotları için onay almadığı sürece kaplanmış veya deneme aşamasındaki bat’lerin kullanımına, profesyonel oyunlarda izin verilmez.

(b) Oyulmuş Sopalar (Cupped Bat): Bat’in ucunda bir inç derinliğinde bir oyuk açılmasına izin verilir. Bu oyuğun çapı 1 ile 2 inç arasında olmalıdır. Çukur yuvarlatılmış olmalı ve içerisine yabancı bir madde bulunmamalıdır.

(c) Bat’in tutacak kısmı, bat’in yakın ucundan itibaren 18 inç’i geçmeyecek şekilde tutuşu güçlendirmek için herhangi bir maddeyle sarılabilir ya da kaplanabilir. 18 inç sınırını geçen bat’ler, oyundan çıkartılacaktır.

NOT:Eğer hakem, (c) maddesine uymayan bir bat’in kullanıldığını oyun başladıktan sonra fark ederse bu, bat’i kullanan oyuncunun out sayılmasına ya da oyundan atılmasına temel oluşturmaz.

(d) Kural Komitesi tarafından onaylanmayan renkli bat’ler profesyonel oyunlarda kullanılamaz

Beyzbol’da Kullanılan Malzemeler
Uluslararası Beyzbol Federasyonu (IBAF) Kuralları

Gençler (AAA) Kategorisi: Aşağıdaki kurallara uygun olduğu sürece ahşap dışındaki malzemelerden yapılmış bat’lerin kullanılmasına izin verilir:
Bat, tamamen yuvarlak ve vuruş alanı boyunca sabit yarıçapa ve pürüzsüz yüzeye sahip olacaktır. Tutacak topuzunun merkezinden geniş kısmının sonunun merkezine uzanan hat bir doğru olacaktır. Maksimum uzunluk 36 inç (91.4 cm) ve maksimum çap 2 inç (6.99 cm) olacaktır. Tutacak kısmın ucundaki topuz yerine sıkıca tutturulmuş olacaktır. Bir bat’in ağırlığı nümerik değer olarak uzunluğundan en fazla beş birim eksik olabilir. [Örneğin; 35 inç (88.9 cm) uzunluğundaki bir bat, ağırlık olarak 30 ons (850.5 gram)’dan daha hafif olamaz.

Tüm bat’lere tutacak tarafının ucundan ölçülmek üzere geniş tarafına doğru 18 inç (45.7 cm) mesafede bir işaret konulması zorunludur.

Ahşap dışındaki malzemelerden üretilen bat’lerin 115 desibel olan ses limitini aşmaması gerekir. Bat’in yarattığı ses ile ilgili yapılacak tüm temyizler ve başvurular Teknik Komisyona sunulacaktır

Büyükler Kategorisi:

a)IBAF,USA MLB ve MLBPA arasında imzalanan anlaşmalarca kapsanan bir veya birden fazla profesyonel oyuncunun katıldığı müsabakalarda sadece tek parça veya tek parça olmayan (IBAF tarafından onaylanmış ve tüm ülkelere dağıtılmış olan resmi listede yer aldıkları sürece) bat’ler kullanılabilir. Alüminyum veya resmi listede bulunmayan bat’lerin kullanılmasına izin verilmez.

b) (a) maddesinde belirtilen oyuncuların katılmadıkları müsabakalar: ahşap dışındaki malzemelerden yapılan bat’lerin kullanılmalarına izin verilir.

1.11

(a) (1) Bir takımdaki tüm oyuncular aynı renkte, aynı kesimde ve aynı stilde formA giyeceklerdir. Bu formaların arkasında en az 6 inç büyüklüğünde her oyuncu için ayrı bir numara bulunacaktır. (2) Oyuncuların giydiği fanilaların dışarıdan görünen kısımları bütün oyuncular için tek bir renk olacaktır. Atıcı dışındaki oyuncular, fanilalarının kollarında numara, harf ya da semboller bulundurabilirler. (3) Forması takım arkadaşlarıyla uyuşmayan hiçbir oyuncunun oyuna katılmasına izin verilmez.
(b) Bir lig; (1) her takımın devamlı kullanacağı tek bir forması olmasına ya da (2) her takımın kendi evinde oynayacağı maçlar için beyaz, deplasmanda oynayacağı maçlar için ise başka bir renkte olmak üzere iki tip forması olmasına karar verebilir.
(c) (1) Kol uzunlukları her oyuncu için değişiklik gösterebilir ancak her oyuncunun kol boyları yaklaşık olarak aynı uzunlukta olmalıdır. (2) Hiçbir oyuncu yırtık, yıpranmış yada sökülmüş forma giyemez.
(d) Hiçbir oyuncu formasına, formanın kendi renginde başka renkte bant ya da başka bir malzeme iliştiremez.
(e) Formanın hiçbir yerinde beyzbol topunu taklit eden ya da benzeyen bir şekil bulunamaz.
(f) Formalarda cam düğmeler ve parlatılmış metal kullanılamaz.
(g) Hiçbir oyuncu ayakkabısının topuğuna ya da ucuna hiçbir şey takamaz. Sivri çivili ayakkabılar giyilemez.
(h) Formalarda ticari reklam amaçlı şekiller, yamalar ve çıkartmalar bulunamaz.
(i) Bir lig, formaların arkasında takım oyuncularının isimlerinin bulunmasına karar verebilir. Buna karar verildiği taktirde bir takımdaki tüm oyuncuların formalarında oyuncuların isimleri bulunmalıdır. Bir oyuncunun formasında soyadından başka bir isim bulunabilmesi için, bunun öncelikle Lig Başkanı tarafından onaylanması gereklidir.

1.12

Tutucu (Catcher), çevresi 38 inç’i, alttan üste doğru uzunluğu da 15 ½ inç’i geçmeyen bir mitt (Başparmağı bir ve diğer dört parmağı da ayrı bir tek parmak içerisinde bulunduran iki parmaklı eldiven) kullanabilir. Kullanılan tüm bağcıklar, şeritler, bantlar ya da kaplamalar bu limitlere dahildir. Mitt’in başparmak kısmı ile parmak kısmı arasındaki uzunluk, üstte 6 inç’i başparmak dibinde ise 4 inç’i aşamaz. Ağ (web) bölümünün üst kısmı boyunca uzunluğu 7 inç’i ya da üstten alta doğru olan uzunluğu 6 inç’i geçemez. Ağ, yukarıdaki sınırlamalara uymak koşuluyla bağcıklardan, deri tüneller içinden geçen bağcıklardan ya da avuç içinin uzantısı olan tek parça
derinin parmak ve başparmak kısımlarına bağlanması şeklinde olabilir.

1.13

Birinci kaleci (First Baseman), aşağıdan yukarıya uzunluğu 12 inç’i ve başparmak dibinden dış kenara kadar genişliği de 8 inç’i geçmeyen bir mitt ya da eldiven kullanabilir. Mitt’in başparmak kısmıyla parmak kısmı arasındaki mesafe üst kısımda 4 inç’i, başparmak dibinde de 3 ½ inç’i geçemez. Mitt, bu ölçülerin genişletilme, derinleştirilme v.s. şeklinde değiştirilemeyeceği şekilde sabitlenmiş olarak üretilmiş olmalıdır. Ağın ucundan başparmak dibine kadar olan uzunluğu 5 inç’i geçemez. Ağ yukarıdaki sınırlamalara uymak koşuluyla bağcıklardan, deri tüneller içinden geçen bağcıklardan ya da avuç içinin uzantısı olan tek parça derinin parmak ve başparmak kısımlarına bağlanması şeklinde olabilir. Ağ, topun kaçmasını engelleyecek şekilde örülmüş ya da dolanmış bağcıklardan ya da balık ağı şeklinde olamaz. Mitt ya da eldiven herhangi bir ağırlıkta olabilir.

1.14

Birinci kaleci ve Tutucu (Catcher) dışındaki her saha oyuncusu (Fielder) deri bir eldiven (Glove) giyebilir. Eldivenin boyuyla ilgili ölçümlerde eldivenin ön tarafı yani topun alındığı tarafı esas alınır. Metre ya da herhangi bir ölçüm aracı eldivenin dört parmağından herhangi birinin ucuna konularak buradan top cebine doğru, oradan da eldivenin alt ucuna doğru ölçülür. Ölçülen bu mesafe, her bir parmak için en fazla 12 inç olabilir. Eldivenin eni, işaret parmağının iç dikişinden başlamak üzere diğer parmakların dibi boyunca küçük parmağın dış kenarına kadar en fazla 7 ¾ inç olabilir. İşaret parmağı ile başparmak arasındaki kasık (Crotch) olarak adlandırılan alan, deri ağ ya da arka engelle doldurulabilir. Bu ağ kısmı iki parça deri tabaka, bir seri deri borucukla, bir seri deri panelle ya da birbirine bağlı sırımlarla yapılmış olabilir. Ağ, topun kaçmasını engelleyecek şekilde örülmüş ya da dolanmış bağcıklardan file oluşturacak şekilde olamaz. Ağ, kasık alanını tamamen kaplıyorsa esnek olacak şekilde yapılabilir. Eğer birkaç bölümden oluşuyorsa bu bölümler birbiriyle birleştirilmelidir. Bu bölümler, bölüm kenarlarındaki eğrilerin çukur oluşturacakları şekilde birleştirilemezler. Ağ, kasık açıklığının boyutlarını kontrol edecek şekilde yapılmalıdır. Kasık açıklığı üst tarafta 4 ½ inç’i, altta 3 ½ inç’i ve derinlik olarak da 5 ¾ inç’i geçemez. Kasık açıklığı üst noktanın altında hiçbir yerde 4 ½ inç’i geçemez. Ağ üstten, alttan ve her iki taraftan bağlanmış olmalıdır. Birleştirmeler deri bağcıklarla yapılmalı ve bu bağlantılar sağlamlaştırılmalıdır. Gevşedikleri ya da esnedikleri taktirde gerekli durumlarına getirilmelidirler. Eldiven, her hangi bir ağırlıkta olabilir.

1.15
(a) Atıcının eldiveni tüm dikişler, bağcıklar ve ağ dahil olmak üzere tek renk olmalıdır. Atıcının eldiveni beyaz ya da gri olamaz.
(b) Hiçbir atıcı eldivenine, eldivenin renginden başka bir renkte herhangi bir yabancı malzeme yerleştiremez.

1.16

Bir Profesyonel Lig, kaskların kullanımı ile ilgili şu kuralları uygulayacaktır;
(a) Vuruş sırasında tüm oyuncular çift kulak koruyuculu bir kask kullanacaklardır,
(b) Tüm tutucular saha aldıklarında koruyucu bir kask kullanacaklardır.
(c) Tüm top toplayıcılar görevleri sırasında koruyucu bir kask kullanacaklardır. Hakem, bu kuralların ihlalini gördüğünde düzeltilmesi için uyarıda bulunacaktır. Bu ihlalin hakemin takdirine göre uygun bir zaman içerisinde düzeltilmemesi durumunda, ihlali yapan kişi oyundan atılacak ve disiplin cezası verilecektir.

IBAF Kuralları

Çift kulak koruyuculu kask kullanılması, tüm vurucular (Hitter veya Batter) ve koşucular (Runner veya Baserunner) için zorunludur.

1.17
Kaleler , atıcı plakası, top, bat, forma, eldivenler ve mitt’ler koruyucu kasklar gibi fakat bunlarla sınırlı kalmayan oyun malzemeleri aşırı ürün reklamı ya da logosu taşımayacaktır. Üretici tarafından ürün üzerine konulan dizaynlar, logo ya da marka işaretleri ürünün boyutlarıyla uygun olacak ve aşırıya kaçmayacaktır. Bu maddede konulan sınırlamalar sadece profesyonel ligler için geçerlidir.
NOT: Beyzbol malzemelerinde yeni icatlar yönünde değişiklik yapmak isteyen üreticiler bunu üretime geçmeden önce Resmi Oyun Kuralları Komitesine onaylatacaklardır.

NOT: Beyzbol malzemelerinde yeni icatlar yönünde değişiklik yapmak isteyen üreticiler bunu üretime geçmeden önce Resmi Oyun Kuralları Komitesine onaylatacaklardır.

Bu Sayfalar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Adına İz Yapım Tarafından Düzenlenmektedir

Beyzbol Oyun Terimleri
OYUN TERİMLERİNİN AÇIKLAMALARI

Hüküm: Hakem tarafından verilen karar.

İtiraz: Herhangi bir saha oyuncusunun (Fielder), ofans takımının kural ihlalinde bulunduğunu iddia etmesidir.

Balk: Atıcının , kalelerde koşucu ya da koşucular varken yaptığı ve tüm koşuculara bir kale ilerleme hakkı veren kuraldışı bir davranış.

Top: Vuruş bölgesinden (Strike Zone) geçmeyen ve vurucu (Batter) tarafından da vurulmayan atış.Eğer atış önce yere çarpıp oradan sekerek vuruş bölgesinden geçerse, bu da ball olarak değerlendirilir.Eğer bu tür bir atış vurucuya dokunursa, vurucu birinci kaleye ilerleme hakkı elde eder.Eğer vurucu halen iki strike’ı varken bu tür bir atışa vurmayı deneyip ıskalarsa ve top yakalanamazsa Kural 6,05 (c) ve 6,09 (b)’ye göre karar verilir.Eğer vurucu böyle bir atışa vurursa uçuş halindeki topa vurulmuş gibikabul edilir.

Kale: Koşucunun , koşu kaydedebilmesi için sırasıyla dokunması gereken dört adet noktadır; genellikle kale noktalarını belirleyen kanvas torbalarla kauçuk plaka bu şekilde adlandırılır.

Kale Koçu: Birinci ve üçüncü kalelerin yanında kendilerine ayrılan ve koç kutusu adı verilen yerlerinde durarak vurucu ve koşucuları yönlendiren ofans takımının formalı bir üyesidir.

Top İle Kale (Base On Balls): Kendisine, vuruş bölgesi (Strike Zone) dışına giden dört ball atılan vurucuya verilen birinci kaleye gitme ödülüdür. Bu ödül sonucu söz konusu vurucu, vuruş yapmasına gerek kalmadan birinci kaleye yürür.

Vurucu: Vurucu kutusunda yerini alan ofans oyuncusudur.

Vurucu-Koşucu: Vuruşu sonucu out olana kadar ya da vuruşu sonucu başlayan oyun sona erene kadar bu vuruşu yapan oyuncuya verilen addır.

Vurucu Kutusu: Vurucunun vuruştaki süresi boyunca içinde durduğu alan.

Pil: Atıcı ve tutucu ikilisine verilen ad.

Kulübe ya da Çukur: Oyuncuların, yedeklerin ve diğer formalı takım oyuncularının oyunda aktif olarak yer almadıkları sürede bulundukları oturma alanı.

Bunt: Sopanın savrulması yerine, atılan topun önüne doğru kasıtlı olarak getirilmesi şeklinde, topun içsaha (Infield) içine yavaşça düşürülmesi.

Bitmiş Oyun: Herhangi bir sebepten dolayı başhakem tarafından sona erdirilen oyun. Bitmiş oyun, tüm sonuçlarıyla geçerlidir ve tekrar oynanmaz.

Yakalama: Saha oyuncusunun (Fielder); şapka, koruyucu, cep ya da formasının herhangi bir yerini kullanmadan, uçmakta olan bir topu eliyle ya da eldiveniyle yakalayarak topa güvenlice sahip ve hakim olmasıdır.Eğer saha oyuncusu (Fielder) topla temas anında ya da temasın hemen ardından bir oyuncuyla ya da herhangi bir engelle çarpışır ya da yere düşer ve bunun sonucunda topu elinden düşürürse bu bir yakalama sayılmaz.Eğer bir saha oyuncusu (Fielder), uçuş halindeki topa dokunur ve bu top daha sonra bir ofans oyuncusu ya da hakeme çarpıp başka bir defans oyuncusu tarafından yakalanırsa bu bir yakalama sayılmaz.Eğer saha oyuncusu (Fielder) topu yakalar ve daha sonra topu fırlatırken elinden düşürürse bu yakalama olarak değerlendirilir. Bir yakalamanın geçerliliğini sağlamak için saha oyuncusu (Fielder), topun tam kontrolünün kendisinde olduğunu ve topun elden çıkışının kendi isteğiyle gerçekleştiğini ispatlayacak kadar bir süre boyunca topu elinde tutmalıdır. Elden yanlışlıkla kaçan top yere değmeden başka bir saha oyuncusu (Fielder) tarafından dahi yakalanırsa bu geçerli bir yakalama sayılır. Koşucular, ilk saha oyuncusu (Fielder) topa dokunduğunda kalelerini terk edebilirler. Bir saha oyuncusu (Fielder), topu yakalamak için tel örgü, korkuluk, halat gibi engellerin üstüne çıkabilir. Faul bölgesindeki korkuluk ya da yükseltilerin üzerine çıkabilir. Saha oyuncusu (Fielder) topu yakalamak için bu tür yerlere çıkarken engellenmesine izin verilmez. Saha oyuncusu (Fielder) bunun riskini kendisi üstlenir.Eğer bir saha oyuncusu (Fielder) kulübenin kenarında topu yakalamaya çalışırken düşme durumuna gelir ve herhangi bir oyuncu tarafından düşmemesi için tutulur ve topu yakalarsa buna izin verilir.

Tutucu: Başlangıç kalesinin (Home Base) arkasında yer alan saha oyuncusu (Fielder).

Kaleci Kutusu (Catcher’s Box): Atıcı (Pitcher) atışını yapana kadar tutucunun (Catcher) içinde bekleyeceği alan.

Kulüp: Bir takımın personelini bir araya getiren, oyun sahasını ve gerekli tesisleri sağlayan ve takımın lig ile ilişkilerinde takımı temsileden kişi yada grup.

Koç: Yönetici tarafından atanan ve bununla sınırlı kalmamakla beraber kale koçu gibi, yönetici tarafından belirlenen görevleri yerine getiren formalı bir takım elemanı.

Ölü Top: Kurallardan kaynaklanan bir durum sebebiyle geçici olarak oyununu durması sonucunda oyun dışı kalan top.

Defans: Saha görevinde (Fielding) bulunan takım ya da bu takımın bir oyuncusu.

Çift Maç: Tarihleri fikstürde normal olarak bu şekilde belirlenmiş ya da daha sonradan tarihleri böyle denk gelecek şekilde düzenlenmiş hemen birbiri ardından oynanan iki maç.

Çift Oyun: Kesintisiz bir hareket sonucu iki ofansif oyuncunun defans oyuncuları tarafından, bu iki oyundan çıkartma (Putout) arasında hata yapılmadan oyundan çıkartılması.

(a) Zorlama çifte oyun (Force Double Play): Her iki çıkartmanın da (Putout), zorlama oyunu (Force Play) sonucu gerçekleşmesiyle olur.
(b)Tersine zorlama çifte oyun (Reverse Force Double Play) : İlk out zorlama oyunu (Force Play) sonucu ve ikinci out ise ilk out sonunda zorlama durumunun ortadan kalkmasıyla koşucunun (Runner) out edilmesi sonucu olur. Örnek olarak; birinci kalede koşucu var. Vurucu birinci kaleye yerden bir vuruş yapar ve birinci kaleci topu tutarak birinci kaleye dokunur (ilk out) ve topu ikinci kaleciye ya da shortstop’a fırlatır. Bu oyuncu da topla koşucuya dokunarak ikinci out’u yapar. Başka bir örnek de; Kaleler doludur ve hiçbir oyuncu out olmamıştır. Vurucu üçüncü kale kaleciye doğru yerden vuruş yapar. Üçüncü kale kaleci, topu tutup kalesine dokunur (ilk out) ve ikinci out için topu başlangıç kalesindeki (Home Base) kadar tutucuya gönderir. Tutucu, 3. kaleden gelmekte olan koşucuya topla dokunur (Tag Play) ve out eder.

Çukur: (KULÜBE’nin tanımına bakınız)

Geçerli Top

(a) Birinci kale ile başlangıç kalesi (Home Base) arasında ya da 3. kale ile başlangıç kalesi (Home Base) arasında, geçerli bölgeye denk gelen, vurucu tarafından vurulmuş top,
(b) Geçerli bölge üzerinde yerden ya da havadan seyrederek birinci ya da üçüncü kaleyi geçtikten sonra dışsaha’da (Outfield) yere düşen, vurucu tarafından vurulmuş top,
(c) Birinci, ikinci ya da üçüncü kaleye dokunan, vurucu tarafından vurulmuş top,
(d) Dışarı çıkmadan önce birinci ya da üçüncü kalelerin hizasında ya da ilerisinde geçerli bölgeye düşen, vurucu tarafından vurulmuş top,
(e) Geçerli bölge üzerinde yerde ya da havada iken bir hakeme ya da oyuncuya dokunan, vurucu tarafından vurulmuş top,
(f) Geçerli bölge üzerinden seyrettikten sonra oyun alanını terk eden uçuş halindeki vurucu tarafından vurulmuş top.

Geçerli uçuş, topa dokunan saha oyuncusunun (Fielder) dokunduğu anda geçerli bölge ya da faul bölgesinde olmasına göre değil, topun faul direğine ve faul çizgisine göre pozisyonu esas alınarak (faul çizgisini geçip geçmediğine) değerlendirilir.Eğervurucu tarafından vurulan bir top, birinci kale ile başlangıç kalesi (Home Base) arasında ya da 3. kale ile başlangıç kalesi (Home Base) arasında içsaha’ya (Infield) düşer ve herhangi bir oyuncuya ya da hakeme dokunmadan faul bölgesine (FoulTerritory) giderse bu top faul top olarak nitelendirilir. Vurucu tarafından vurulan bir top, doğrudan faul bölgesine gider ya da faul bölgesindeki bir oyuncu tarafından dokunulursa bu top faul top olarak nitelendirilir. Vurucu tarafından vurulan bir top, birinci ya da üçüncü kaleler üzerine çarparak ya da bu kaleleri geçtikten sonra önce geçerli bölgeye düşüp buradan faul bölgesine sekerse bu geçerli vuruş olarak değerlendirilir.

Geçerli Bölge: Oyun alanının başlangıç kalesinden (Home Base) oyun alanı çitlerinin dibine kadar olan ve birinci ve üçüncü kale çizgileri arasında kalan kısmıdır. Bu zemin ve bunun üzeri geçerli bölgedir. Tüm faul çizgileri ve kale çizgileri geçerli bölgeye dahildir.

Saha Oyuncusu: Herhangi bir defans oyuncusu.

Saha Oyuncusunun Tercihi: Yerden gelen bir topu alan saha oyuncusunun (Fielder) gelen vurucu-koşucuyu out etmek için topu birinci kaleye göndermek yerine daha öndeki bir koşucuyu out etmek için o kaleye topu fırlatma konusunda yaptığı tercihtir. Bu terim aynı zamanda yazıcılar tarafından şu durumlar için de kullanılır:
(a) bir saha oyuncusu (Fielder) tarafından vurduğu top yakalanan vurucu-koşucunun, saha oyuncusunun (Fielder) topu daha ilerdeki bir koşucuyu out etmek amacıyla başka bir kaleye atması sonucu kazandığı bir ya da daha fazla kalenin hesabı için,
(b) saha oyuncusu (Fielder) başka bir koşucuyu çıkartmak için çalışırken, ilerleyen bir koşucunun hesabını tutmak için [hata sonucu ya da çalınan kaleler hariç],
(c) tamamen defans takımının ilgisizliği yüzünden ilerleyen bir koşucunun [engellenmemiş çalma (Undefended Steal)] hesabını tutmak için.

Uçan Top (Fly Ball): Vurucu tarafından vurulan ve havada yüksekten uçan top.

Zorlama Oyunu: Bir koşucunun , vurucu statüsündeki oyuncunun koşucu statüsüne geçmesi sebebiyle işgal etmekte olduğu kaleyi kural gereği terk etme zorunluluğundan doğan oyun. Bu konudaki karışıklık, zorlamanın oyun içerisinde sık sık ortadan kalktığının hatırlanmasıyla ortadan kaldırılabilir. Örnek: Birincide koşucu var ve bir de out var. Vurucu (Batter veya Hitter) topa vurur ve vurucu-koşucunun olur. Top doğrudan birinci kaleciye gider ve o da topu alarak kalesine dokunur. Vurucu-koşucu out olur. Bu durumda daha önce birinci kalede bulunan koşucu için zorlama durumu ortadan kalkar veeğer kalesini terk etmişse ancak dokunarak (tag) out edilebilir.Eğer ikinci ya da üçüncü kalede koşucu olsaydı ve bu koşucu , iki out’dan önce (daha önceden de bir out var.Toplam üç out) sayı alabilseydi bu sayı geçerli olurdu. Fakat,eğer birinci kaleci , kalesine dokunmadan topu ikinci kaleye fırlatsaydı,bu birinci kaleden ikinci kaleye koşmak zorunda kalan koşucu için zorlama oyunu olurdu. Topu alan ikinci kaleci , kendi kalesine dokunarak gelen koşucuyu oyundan çıkardıktan sonra topu hemen birinci kaleye geri gönderirse ve birinci kaleci , vurucu-koşucu kalesine ulaşmadan kaleye dokunabilirse vurucu-koşucu da out olur. Böylece baştaki ile birlikte toplam üç out olur.Eğer son out, üçüncü ya da ikinci kaledeki koşucu başlangıç kalesine (Home Base) ulaşmadan tamamlanabilirse, bu oyuncunun yaptığı sayı geçerli olmaz. Örnek: Zorlama sonucu out yok. Daha önceden bir out var. Birinci ve ikinci kalelerdeki koşucu bulunuyor. Vurucu out’a uçuyor [Vurduğu uçan top (Fly Ball), yere değmeden havadayken yakalanıyor. Böylece out oluyor]. Bu ikinci out. Üçüncüdeki koşucu başlangıç kalesine (Home Base) dokunuyor ve sayı yapıyor. birinci kaleden ayrılmış olan koşucu , saha oyuncusunun (Fielder), birinci kaleciye fırlattığı top ulaşmadan birinci kaleye geri dönmeye çalışıyor ancak başaramıyor [Vurulan top yere düşmeden havada yakalandığında, kalelerini terk etmiş olan koşucular ancak kalelerine geri dönüp kaleye dokunduktan sonra tekrar bir sonraki kaleye koşabilirler. Bu da bir Zorlama durumu doğurur. Kalelerine dönme fırsatı bulamadan topun o kaleye ulaşması ve topu alan kalecinin kaleye dokunmasıyla bu koşucular out olurlar.] Üçüncü out.Eğer hakem, üçüncü kaledeki koşucunun üçüncü out olmadan önce başlangıç kalesine (Home Base) ulaştığına karar verirse sayı geçerli olur.

Cezalı Maç: Kuralların çiğnenmesi sebebiyle başhakem kararıyla mağdur takım lehine 9’a karşı 0 skorla bitirilen karşılaşma.

Faul Top

(a) birinci kale ile başlangıç kalesi (Home Base) arasında ya da üçüncü kale ile başlangıç kalesi (Home Base) arasında faul alanına denk gelen, vurucu tarafından vurulmuş top,
(b) faul alanı üzerinde yerden ya da havadan seyrederek birinci ya da üçüncü kaleyi geçen, vurucu tarafından vurulmuş top,
(c) birinci ya da üçüncü kaleyi geçtikten sonra ilk önce faul bölgesine düşen, vurucu tarafından vurulmuş top,
(d) faul bölgesi üzerinde yerde ya da havada iken bir hakeme, oyuncuya ya da doğal zemine yabancı herhangi bir cisme dokunan, vurucu tarafından vurulmuş top,

Faul uçuş (Foul Fly); topa dokunan saha oyuncusunun dokunduğu anda geçerli bölge ya da faul bölgesinde olmasına göre değil, topun faul direğine ve faul çizgisine göre pozisyonuna göre (faul çizgisini geçip geçmediğine) değerlendirilir. Vurulduktan sonra herhangi bir oyuncu tarafından dokunulmadan atıcı plakasına çarpan ve buradan da birinci ya da üçüncü kale ile ev arasından faul bölgesine seken top faul top olarak değerlendirilir.

Faul Bölgesi: Oyun alanının kale çizgileri dışında kalan ve çitlere kadar olan kısmı ve bunun diklemesine yukarı doğru devamıdır.

Faul Tip: Vurucu tarafında vurulan, ancak fazlaca açı değiştirmeden doğrudan tutucunun eline giden top. Tutucu tarafından yakalanmadığı taktirde faul tip olarak değerlendirilmez. Tutucu tarafından yakalanan her faul tip ıska olarak değerlendirilir ve top oyunda kalmaya devam eder. Önce tutucunun eline ya da eldivenine dokunmadıysa, yerden seken bir top yakalanmış sayılmaz.

Yer Topu: Yerde seken ya da yuvarlanan vurulmuş top.

Ev Sahibi Takım: Oyunun oynandığı sahanın sahibi olan takımdır.Eğer tarafsız sahada oynanıyorsa ortak kararla kimin ev sahibi olduğuna karar verilir.

Kural Dışı: Bu kurallara aykırı olan.

Kural Dışı Atış: (1) Atıcının, öndeki ayağı atıcı plakasıyla temas etmeden vurucuya yaptığı atış; (2) Çabuk atış. Kalelerde koşucular varken yapılan kural dışı atış balk olarak değerlendirilir.

İç Saha Oyuncusu: İçsaha’da yer alan saha oyuncusu.

Beyzbol Federasyonu 2002 Faaliyet Programı
Yurtiçi Faaliyetler
FaaliyetTarihYer
TKV Bowling Turnuvası10Nis.İst-Ank
Bowling Ligi15Nis.
Bocce Gençler Türkiye Şamp.26-28Nis.İstanbul
Bowling Ligi22Nis.
Bowling Ligi29Nis.
Bilek Güreşi Türkiye Şamp.03-05 May.Konya
Bowling Ligi06 May.
Bocce Kulüpler Kupası25-26 May.İzmir
Bowling Ligi13 May.
Türkiye Bowling Şamp.25-26 May.İzmir
Bilek Güreşi Kulüpler Kupası01-02 Haz.Bayburt
Türkiye Bowling Fed. Kup.20-21 Tem.Ankara
Bowling Kulüpler Kupası24-25 Ağu.Bursa
Bocce Türkiye Şamp.06-08 Eyl.Kırklareli
Bowling Ligi16 Eyl.
Bowling Ligi23 Eyl.
Bowling Ligi30 Eyl.
Bowling Ligi07 Ek.
Bocce Takımlar Şamp.11-13 Ekimİstanbul
Bowling Ligi14 Ek.
Softball Şamp.19-20 Ekimİstanbul
Bowling Ligi21 Ek.
Bowling Ligi28 Ek.
Bowling Ligi04 Kas.
Beyzbol Turnuvası08-10 Kas.İstanbul
Bowling Ligi11 Kas.
Bowling Ligi18 Kas.
Türkiye Bowling Şamp.23-24 Kas.Eskişehir
Bowling Ligi25 Kas.
Bowling Ligi02 Ara.
Bowling Ligi09 Ara.
Bowling Ligi16 Ara.
Bowling Ligi23 Ara.
Yurtdışı Faaliyetler
FaaliyetTarihYer
KKTC Bocce TurnuvasıNisanKıbrıs
Bowling 4.Akdeniz Kup.10-14 Nisanİspanya
Bilek Güreşi Avrupa Şamp.17-23 HaziranÇek Cum.
Bocce Genç Avrupa Şamp.27-30 Haz.İtalya
Bowling Avrupa Şamp.29 Haz-7 Tem.
Bocce Kulüpler Dünya Kupası26-31 Ağustos
Bocce Avrupa Şamp.23-28 Eylülİtalya
Bowling Avrupa Ferdi KupasıEylül
Bilek Güreşi Dünya Şamp.EkimMısır
Kamp-Kurs-Seminer-Toplantı
FaaliyetTarihYer
Yönetim Kurulu Topl.25Nis.İstanbul
Bilek Gür. Hakem Kursu03-05 MayısKonya
Bilek Gür. Avrupa Şamp. Kampı13-19 Mayısİstanbul
Yönetim Kurulu Topl.23 May.İstanbul
Bilek Gür. AB Topl.17-23 Haz.Çek Cumh.
Yönetim Kurulu Topl.20 Haz.İstanbul
Bowling Antrenör Kursu24 Haz.-13 Tem.Ankara
Bocce Avrupa Şamp. Kampı20-27 Haz.İstanbul
Bowling Hakem Semineri24-26 Haz.Ankara
Beyzbol Sporcu Eğitim Kursu01-07 Tem.ist-Ank
Bocce Hakem Semineri12-14 Tem.İstanbul
Bocce Antrenör Kursu12-31 Tem.İstanbul
Bilek Gür.Ant.Kursu25 Tem.İstanbul
Yönetim Kurulu Topl.Temmuzİstanbul
BowlingABTopl.AğustosAlmanya
BocceABTopl.01-18 Ağu.İtalya
Beyzbol Antrenör Kursu20-26 Ağu.İstanbul
Bocce Dünya Şam. Kampı22 Ağu.İstanbul
Yönetim Kurulu Topl.13-15 Eyl.İstanbul
Beyzbol Hakem Kursu16-22 Eyl.İstanbul
Bocce Avrupa Şamp. Kampı23-29 Eyl.İstanbul
Bilek Gür. Dünya Şamp. Kampı26 Eyl.İstanbul
Yönetim Kurulu Topl.Ekimist-Ank
İl Temsilcileri Toplantısı21-27 Ekimist-Ank
Softball Sporcu Eğitim Kursu01-17 Kasımİstanbul
SoftballAnt.Kursu21 Kas.İstanbul
Yönetim Kurulu Topl.İstanbul
Softball Hakem Kursu26 Ara.İstanbul
Yönetim Kurulu Topl.İstanbul
Bowling Teknik Kurul Topl.İstanbul
Bowling Teknik Kurul Topl.İstanbul
Bowling Merkez Hakem Kurulu Topl.Ankara
Bowling Merkez Hakem Kurulu Topl.Ankara

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir