Tıp

Borderline Over Tümörü

Over kanserlerinin %15’ini oluşturur. Ortalama 40 yaşında görülür.

Kriterleri: En az ikisini sağlamalıdır.

 1. Papiller stratifikasyon
 2. Epitelial pleomorfizm: 3’den fazla tabaka à malign
 3. Atipi hafif veya orta
 4. Mitotik aktivite
 5. Stromal invazyon yok

 

Tedavi:

 1. Tümör unilateral
  1. Sitoloji (Batın yıkama)
  2. Normal overe biyopsi
  3. Unilateral ooferektomi
  4. Parsiyel omentektomi
 2. Tümör bilateral: Over ca gibi tedavi edilmelidir.

 

Epitelial over tümörüdür. Borderline veya düşük malignite potansiyelli hücreler olarak bilinir.

Borderline over tümöründe over ca ile aynı sistem ile evrelenir. Kimi zaman evre II veya III olabilirse de biyolojik davranışları benigndir.

 

Operasyondan sonra %10-20 relaps görülür.

Prognoza etkili faktörler:

–       Hücre DNA miktarı

–       Histoloji

–       Grade

–       Stromal mikroinvazyon

–       Periton implantları

 

Over Ca’da Endokrin Disfonksiyon:

 1. Hipertiroidizm: Struma ovarii’li olguların %25’inde hipertiroidi gelişir. Sintigrafide overler radioiyod tutacaktır. Struma ovarii olgularının %20’sinde guatr bulunur.
 2. Karsinoid Sendrom: Overin karsinoid tümörüne %30 karsinoid sendrom eşlik eder.
 3. Zollinger Ellison Sendromu: Bazı müsinöz over tümörü gastrin salgılar

 

Over Ca’da Paraendokrin Hastalık:

 1. Hiperkalsemi: Overin küçük hücreli tümörü ve indiferansiye karsinomlarında salgılanan PTH’a benzer bir maddenin sonucudur.
 2. Cushing sendromu
 3. Hipoglisemi
 4. Renin Anjiotensin Aldosteron aktivasyonu: Seks kord stromal tümörün bazılarında hipertansiyon gelişir.
 5. HiperPRL

 

Over Ca’da Paraneoplastik Sendrom:

 1. Sinir sistemi hastalığı: Subakut serebellar dejenerasyon, limbik ensefalit, nekrotizan myelopati
 2. Bağ doku hastalığı: Over adeno ca’da bazen PM/DM, SLE, artrit görülebilir
 3. Cilt hastalığı: Akantozis nigricans, seboreik keratoz
 4. Nefrotik sendrom: Membranöz glomerülonefrit
 5. Hematolojik hastalık: Dermoid kistte coombs (+), hemolitik anemi görülür. DIC, gezici tromboflebit, trombotik endokardit, ITP… olabilir.

 

MALİGN OVER TÜMÖRÜ

 

Over tümörünün %25’i maligndir.

Over ca en sık 55-65 yaş arası görülür.

Over ca, tüm jinekolojik malignitelerin %25’ini oluşturur. Jinekolojik malignite nedenli ölümlerin %50’sini over ca oluşturur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür.

 

Over Ca ile Giden Sendromlar:

 1. Ailevi Over Ca Sendromu: Annede veya kızında over ca varsa diğeri riskte. Ailede 1 kişide over ca, diğerinde 3 kat risk. Ailede 2 kişide over ca, diğerinde %50 over ca.
 2. Meme -Over Ca Sendromu: Anne ve/veya kızında meme ve/veya over ca varsa risk altındadır. Otozomal dominant geçer. 17. kromozomda BRCA1 geni ile ilgilidir.
 3. Kanser Ailesi Sendromu: Kolon, meme, tiroid ca ve sarkomları ailesel olarak over kanserine eşlik edebilir. Geçiş otozomal domimanttır. Bu ailelerde profilaktik ooferektomi yapılsa da periton yüzey kanseri oluşabilir.

–       Nulliparlarda over ca riski multiparların 2.5 katı kadardır. Gebeliğin hormonal durumu over kanserini önler.

–       Perineye talk uygulaması over kanseri riskini artırır.

–       OKS kullanımı over kanseri riskini azaltır. 1 yıl kullanım ile risk %10 azalır. Bu etki 10 yıl devam eder.

Over tümörüYaş
Epitelial tümör50-60
Seks kord stromal50-60
Germ hücreli tümör30’un altı
Borderline tümörü40-50

 

Over Ca Histolojisi:

 1. Skiröz tipler: Bağ doku elemanları bol
 2. Medüller tipler: Stroma elemanları bol

 

Over Ca Kliniği (Semptomlar ve bulgular):

 1. Kitle hissi: Dispepsi, pollaküri, pelvik bası, konstipasyon, anorexi
 2. Ağrı: Torsiyon, rüptür, enfeksiyon
 3. Postmenopozal palpabl over: L/P endikasyonu olmalıdır.
 4. Adet düzensizliği: Uterusa invazyon, hormonaktif over tümörü
 5. Parakrin semptom: Dermatomyozit, hiperpireksi, hiperkalsemi, hipoglisemi, Zolinger Ellison, Cushing Sendromu, tromboflebit

 

Over Ca’da Epidemiyoloji ve Etiyoloji:

 1. Hormonal faktörler:

–       Evlenmemiş, nullipar, nulligravidlerde yüksek

–       OKS kullananlarda düşük

–       Meme ca’lılarda yüksek

 1. Genetik faktörler:

–       Over ca’ların %5-13’ü aileseldir.

–       17. kromozomdaki BRCA geni over ve meme ca yatkınlığı oluşturur.

 1. Nütrisyonel faktörler:

–       A ve C hipervitaminozu, sebzeler riski azaltır.

–       Laktaz enzimi yenidoğanda bulunur. Laktaz persistansı à hipergalaktozemi à over üzerinde toksik

 1. Diğer:

–       Kabakulak ve rubella enfeksiyonu

–       Talk maruziyeti

–       Radyoterapi

 

Tanı:

 1. TM: CA-125, malign over tümöründe %80 (+)’dir. Yaş da yüksek ise ipucu.
 2. Renkli doppler: Pİ ve Rİ düşük
 3. TV-USG: Tümör çapı 6 cm’den büyük, multiloküler, septa kalınlığı 3 mm’den fazla, papiller projeksiyon
 4. CT, MR: Lenf nodu
 5. L/S

 

Over Ca Risk Faktörleri:

 1. Riski artıranlar:
  1. Yaş
  2. Irk
  3. Nulliparite
  4. İnfertilite
  5. Genetik faktörler
  6. Meme ve endometrium ca öyküsü
 2. Riski azaltanlar:
  1. Doğum: 1 veya daha fazla
  2. Kombine OKS kullanımı
  3. Emzirme
 3. Net olmayanlar:
  1. Talk, asbest
  2. Ovulasyon indüksiyonu
  3. HRT
  4. Menarş-menopoz yaşları
  5. Tuba lig. histerektomi
  6. Diyet: Hayvansal yağ, protein, yüksek kalori alımı, süt

Laktoz intoleransı

 1. Kahve-alkol
 2. Virus
 3. Kabakulak, rubella, influenza
 4. Safra-tiroid hastalığı

–       Emzirenlerde anovulasyon ile risk azalır.

–       HRT’nin etkisi belli değil. Ancak riski artırmadığı kesin.

–       Histerektomi veya BR ile risk azalır. Bunun nedeni talk nakli engeli

 

Patogenez:

 1. Devamlı Ovulasyon: Ovulasyon yerinde inklüzyon à proliferasyon à artmış mitoz
 2. Gonadotropin artışı hipotezi
 3. Pelvik kontaminasyon: Bazı kanserojenlerin asandan yolla nakli

 

Tarama:

 1. Muayene
 2. TM: (CA-125)
 3. USG:              TV-USG: 8 ml üstü over postmenopozda patolojiktir.

TA-USG: Değersiz

Doppler: Neovaskülarite ve düşük pulsatilite indeksi

 

Over Ca Komplikasyonları:

 1. Kist rüptürü: Kist içeriğinin tahrişi ile akut karın, damar açılırsa şok tablosu
 2. Torsiyon: Konjesyon à iltisak à aseptik nekroz à abse formasyonu
 3. Enfeksiyon, süpürasyon

 

Over Ca’da Evreleme (FIGO 1988)

EvreI: Tümör overde sınırlı

Ia: (Unilat) + (kapsül intakt) + (dış yüzde tümör yok) + (assit yok)

Ib: (Bilat) + (kapsül intakt) + (dış yüzde tümör yok) + (assit yok)

Ic: (Ia veya Ib) + (kapsül rüptüre) + (yüzeyde tümör var) + ( aspirasyon sıvısında tümör hücresi var)

EvreII: Pelvik yayım mevcut (Unilat veya bilat)

IIa: Yayım uterus veya tubalara

IIb: Diğer pelvik dokulara yayım

IIc: (IIa veya IIb) + (kapsül rüptüre) + (yüzeyde tümör var) + (aspirasyon sıvısında tümör hücresi var)

EvreIII: (Unilat veya bilat) ve/veya (pelvis dışı periton implantı) ve/veya (retroperitoneal veya inguinal lenf nodu var) ve/veya (süperfisiyel karaciğer metastazı) ve/veya (histolojik olarak ince barsak ve omentum metastazı var)

IIIa. (Lenf nodu yok) + (batın yüzeyinde histolojik metastaz var)

IIIb. (Lenf nodu yok) + (batın yüzeyinde 2 cm’den küçük metastaz var)

IIIc. (Lenf nodu var) +(batın yüzeyinde 2 cm’den büyük metastaz var)

EvreIV. Uzak metastaz

* Karaciğer parankim metastazı

* Plevral effüzyon var ise sitoloji (+) olmalıdır.

 

Over Ca Yayılması:

Alan karsinojenezi: Malignitenin over (bilat) veya periton veya batın organlarında aynı anda başlaması.

Yayılım, periton boşluğuna dökülen hücrelerin direkt, hematojen veya lenfojen yayılımı ile olur.

 

Prognostik Faktörler:

 1. Evre
 2. Grade: Histolojik grade ve nükleer grade
 3. Yaş: 50’nin üstü kötü prognoz
 4. Histolojik tip: Berrak hücreli karsinom kötü prognoz, endometrioid ca iyi prognoz. Seröz kist adeno ca kötü prognoz, müsinöz KAC iyi prognoz
 5. DNA içeriği:

–       Anöploid hücre arttıkça prognoz kötüleşir. DNA indeksi 1.3 üstü ise kötü

–      S fazı/proliferatif fraksiyon

–      Anormal onkogen expresyonu

 1. Rezidü tümör volümü
 2. Assit volümü: Assit volüm ve birikme süresi
 3. Onkogenler: C-erb-B-2 üstü ise prognoz kötü
 4. Kapsül rüptürü
 5. Çevre ile dens yapışıklıklar
 6. Malign periton sitolojisi
 7. KT sonrası CA-125
 8. Hormon reseptörleri

 

Over Ca Tedavisi:

Evre IA-IB Grade 1 à Operasyon + takip

Evre IA-IB Grade 2 à Operasyon + adjuvan veya takip

Evre IC-II veya Grade 3 à Operasyon + adjuvan

 

ATH + BSO + Total Omentektomi + Appendektomi

 1. Karşı overdeki okkült metastaz olabilir.
 2. Birlikte endometrium ca riski artar.
 3. Uterus serozasında implant bulunabilir.
 4. Takipte muayene ederken ATH’lilerde değerlendirme daha kolaydır.
 5. Omentektomi, batına konan radyoaktif kolloidin dağılımını kolaylaştırır.
 6. Rezidü tümör volümü prognoza direkt etkilidir.
  1. Her kemoterapi ile rezidü hücre belli oranda ölür.
  2. Tümörde kalan kısmın dolaşımı kötü ise oksijen az olur. Kemoterapi etkili olmaz.
  3. Hücre sayısı azalırsaà bölünme artar à kemoterapi etkinliği artar.
  4. Tümör kitlesi azaldıkça immünsupresyon azalır.

Sitoredüktif (=Debulking) Cerrahi:

Amaçları:

–       GIS basısı ve obstrüksiyon riski azalır

–       Tümör perfüzyonu ve büyüme fraksiyonu artar à kemoterapi etkinliği artar

–       Hastanın immün yanıtı artar.

 

–       Optimal sitoredüksiyon: Maksimum tümör çapı <1 cm

 

Uygulama:

–       Total omentektomi

–       Barsakta tümör varsa rezeksiyon

–       Splenektomi

–       Karaciğerden soliter tümör çıkarma

–       Gereğinde parsiyel sistektomi, üreter rezeksiyonu

–       Total lenfadenektomi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir