Ekonomi

Hangi Şirketler E-Ticaret’i Kullanabilir

GİRİŞ Günümüzde en çok konuşulan kavramların başında globalleşme gelmekte. Globalleşme “Coğrafi sınırların ve uzaklıkların önemini yitirmesi” olarak tanımlanabilir. Globalleşmede en önemli unsurlardan biri bilgi ve bilgiye kolay ve hızlı ulaşımı sağlayabilmektir. Şirketler globalleşen bir pazar içinde rekabet edebilmek için hıza ve iletişime ihtiyaç duymaktadırlar. Teknolojik gelişmeler sayesinde işletmelerin ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara çıkması gittikçe kolaylaşmıştır. […]

Ekonomi İktisat

İşletmenin Yönetimi

“Akıl yaş ta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.” Pazara katılmadan, bir başka deyişle, işe başlamadan önce yapılan planlama çalışmaları girişimcinin ilerideki başarısı için gereklidir. Ancak, bu aşamada ya­pılan çalışmalar iş adamının ilerideki yıllardaki başarısının sürekli olacağını garanti edemez. Hızla değişen koşullara uyum sağlamak, rekabet gücünü ve pazar payını korumak, başarının sürekliliği için zorunludur. […]

Ekonomi

Japon Yönetim Teknikleri Kitap Özeti

BÖLÜM 1 Japonya’yla Rekabete Giriş……: Japonya’daki Japon şirketlerini yenmek için belirlenen stratejiler: · Japonya’dakine eşit yada onların üstünde kalite düzeyleri saptamak. · Japonya’daki verimlilik düzeyine ulaşmak. · Çalışmayı üç vardiya halinde düzenlemek. Sürekli kendini geliştirme maliyetleri düşürüp fiyatları artırmaya yönelik baskı. Eğer rutin işlerin bütün zamanlarını aldığı gerekçesiyle insanlar kendilerini ve çalışma düzenlerini geliştirmeye yönelmezse, […]

Ekonomi

Japon Kalkınma Modeli

Rekabetin globalleştiği, bilgi ve teknolojinin sınır tanımadan aktığı bir dünyada şirketlerin rekabette üstünlük sağlayabilecekleri tek konu insan kaynaklarıdır. Batı dünyasının uzun yıllar büyük bir gıpta ile izlediği ve adeta kara mizah örneği olarak bir Amerikalı tarafından gerçekleştirilmiş olan Japon Mucizesi, esas olarak beş temel ilkeye dayanmaktadır. Japon Mucizesi diye adlandırılan süreç incelendiği zaman, bütün öğelerin […]

Ekonomi İstatistik

Sermaye Bütçelemesi

I.   GİRİŞ Sermaye bütçelemesi teorisi ile uygulaması arasında büyük farklar vardır. Geçen onbeş yıl içinde sermaye bütçelemesi teorisi; kârlılık analizi, matematiksel programlama, olasılık ve istatistik teorisinden büyük ölçüde yararlanmıştır ve bu nedenle sermaye büt-çelemesini bunlar olmaksızın düşünmemek gerekir. Kuşkusuz ay­nı süre içinde sermaye bütçelemesi uygulamasında da değişiklikler olmuştur, fakat işletme yöneticileri yeni tekniklerin bir çoğunu […]

Ekonomi

Finansal Ürünlerin Yapısı Ve Fonksiyonları

Finansal piyasaların en önemli fonksiyonu gerçek sermaye(finansal sermaye)oluşumunu sağlamasıdır.Finansal araçlar yatırımcıların yatırım harcamalarını kendilerinin karşılaması yerine söz konusu araçlardan karşılamasını ve bu araçlara yatırım yapanların da kolay ve daha az riskle gelir elde etmelerine olanak tanımaktadır. Finansal ürünlere yapılan yatırımlar,yatırımcıya direkt sahip olunabilecek fiziki bir varlıktan daha değişken varlıklara sahip olmalarına,(varlık transferi kolaylığı,dağıtım,risk çeşitlendirilmesi ve […]

Ekonomi

Özelleştirme Nedir ? Tanımı Ve Ortaya Çıkış Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM I . ÖZELLEŞTİRME NEDİR ? TANIMI ve ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ A . Özelleştirmenin Tanımı : Uluslar arası platformda 1970’li yıllarda baş gösteren uluslar arası  para ve döviz kuru sis temlerinin ekonomilerde gerekli kıldığı yapısal değişiklik sonucu yeni bir ideolojik strateji uygulama gündeme geldi . Sadece ekonomik değil , politik sonuçlar elde etmeyi hedefleyen stratejinin […]

Ekonomi

2001 Şubat Krizi Sonrası Türkiye

T.C. EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANI KEMAL DERVİŞ : TL aşırı değerlendi.İhracatçılar bundan şikayetçi.Uluslar arası piyasada fiyat belirlemede zorlandıklarını belirttiler.TCMB gerekirse bu,aşırı değerlenmiş TL’ye müdahele edebilir(Bu müdahele Merkez Bankasının piyasadan döviz satın alarak TL’nin değerini düşürmesi ve döviz kurlarını yükseltmesi şeklinde olacaktı). ŞUBAT 2001 KRİZİ SONRASI IMF İLE BİRLİKTE HAZIRLANAN EKONOMİK PROGRAMIN AMACI : Şubat 2001 […]

Ekonomi

1999 Yılı Ekonomide Gerileme Dönemi

Türkiye ekonomisinde şartlara uygun kararların verilmesine ve kararlılıkla uygulanmasına ihtiyaç vardır. Ancak Türkiye’de kriz dönemlerinde gerekli stratejilerin geliştirilmesi konusunda büyük eksiklikler görülmektedir. 1999 yılında ekonomik büyümenin %6 civarında oluşması   ekonomik faaliyetlerde daralma kendini ithalatın küçülmesi ve ihracatın bir önceki yıla oranla %4  düşmesi şeklinde kendini göstermiştir. Bu dönemde enflasyondaki düşüş durmuş ve enflasyonist beklentiler yeniden […]

Ekonomi

Yeni Ekonomi Ve Türkiye

1. İNTERNET Günümüzde tüm dünyayı saran internet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır. · 1957’de Sovyetlerin ilk yapay dünya uydusu olan Sputnik’i fırlatmaları üzerine ABD Savunma Bakanlığı, bilim ve teknolojinin orduya en iyi şekilde uygulanması için ARPA projesini başlattı. · Amerikan Hava Kuvvetleri 1962 yılında ABD’ye yapılabilecek bir nükleer saldırıdan sonra bile […]

Ekonomi

Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Günümüzde artan dünya ticaret hacmi ve gittikçe şiddetlenen rekabet ile birlikte, şirketlerin pazar paylarını yükseltme çabaları hızla artmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek uluslararası alanda başarılı olmaya bağlıdır. Bu durumdan en az kayıpla çıkmayı hedefleyen sanayileşmiş ve yeni sanayileşen ülkeler ekonomik güvenliklerine daha fazla […]

Ekonomi

Küreselleşme Ve Uluslararası Finansal Gelişmeler

Bu anlamlı organizasyona katılmaktan onur duymaktayım. Bugün bana bu seçkin topluluğa hitap etme fırsatı verildiği için ayrıca teşekkür ederim. Konuşmama uluslararası mali sistemdeki son gelişmeleri kısaca gözden geçirerek başlamak ve küreselleşme olgusunun neden bu kadar önemli, ilginç ve ayrıca zorlu bir süreç olduğu konusuna değinmek istiyorum. Son mali krizin bir değerlendirmesinin ardından, küreselleşme sürecinin giderek […]