Sağlık

YETİŞKİN EĞİTİMİ

“Bir çok yetişkin eğitimcisi yapabileceklerinin en iyisini yapmayı ister ve bu yönde gelişim için çalışmaya gönüllüdür. Bunu yapabilirler çünkü; inançların ve davranışların eğitim ve öğrenim ile ne şekilde ilişkili olduğunu bilirler” Heimlich & Norland,1994 Bir eğitimcinin eğitime hazırlığı: Araştırma Yansıtma Uygulama

Sağlık

YÜKSEK FREKANSLI VENTİLASYON

HFV gelişiminde dünden bugüne kilometre taşları 1543  Vaselius  Bir köpeği, körük ve kamış yardımı ile intra trakeal olarak ventile etti. 1896  Tuffier ve Hallion Entübe bir hastaya parsiyel akciğer rezeksiyonu sırasında insuflasyon ile yapay insuflasyon uygulandı. 1904  Sauerbruch  Differantial-Pressure metodu Avrupalılar tarafından uygulandı. 1915  Meltzer ve Auer Apneik Diffüzyon Oksijenasyon ADO: bir kateter ile devamlı […]

Sağlık

YUTMA ve ASPİRASYON

BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ SONRASI VE NÖROLOJİK HASTALIKLARA BAĞLI GELİŞEN, YUTMA BOZUKLUĞU VE ASPİRASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI             Aspirasyon basitçe orofarengeal sekresyonların veya gastrik içeriğin larengeal bariyerleri aşarak trakeobronşial alana geçmesi olarak tanımlanabilir. Bu konuda tanıya ulaşmada çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. -İlk olarak klinik bulgular dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle uyanık hastalarda; yutma sırasında boğulma ve tıkanma, sıklıkla boğaz […]

Sağlık

ZOR HAVA YOLU İDARESİNDE İNVAZİV YÖNTEMLER

Endotrakeal entübasyon, genelde hava yolunun güvenli bir şekilde açılması, güvenilir bir şekilde devam ettirilmesi ve yeterli gaz alışverişini sağlamada değişik şekillerde uygulanan en sık ve ilk tercih edilen bir yöntemdir. Ancak zor hava yolu varlığında bu yöntemle yapılan tekrarlayan denemelere bağlı olarak hava yolu travması, bilinen pekçok komplikasyon yanında, hipoksi ve hiperkarbiye bağlı morbiditede artmaktadır. […]

Sağlık Spor

Anatomi ve Fizyoloji Omuz Kasları

Omuz ve omuz kemerini oluşturan dört kemik,on beş tane kas ve üç tane eklemdir. OSTEOLOGİA Sternum:Göğüs Kemiği Sternum, manubrium sterni, corpus sterni ve processus xiphoideus olmak üzere üç parçadan oluşur. Manubrium sterni’nin üst tarafında incisura jugularis isimli bir çentik vardır.Bu çentik ikinci torakal vertebra seviyesinde bulunur.İncisura jugularis’in iki yanında bulunan çentiklere incisura clavicularis denir.Clavicula bu […]

Sağlık

Solunum Sisteminin Yapısal Özellikleri

Solunum sistemi; akciğerleri, santral sinir sistemini, göğüs duvannı (diyafragma ve interkostal kaslar dahil) ve pulmoner dolaşımı içerir. Solunum pompası olarak işlev gören göğüs duvarı, diyafragma, interkostal ve abdominal kaslar; havilnın akciğerlere giriş ve çıkışını sağlamaktadır. Akciğerler ise inspirasyonla alınan hava ile pulmoner kapiller kan arasında oksijen ve karbondioksit değiş tokuşunu sağlamaktadır. Göğüs duvarında bulunan kasların […]

Sağlık

Hipertiroidi veya tirotoksikoz nedir?

Hipertiroidi, tiroit glandinin fazla çalismasina bagli olarak tiroit hormonlarinin fazla miktarda salgilanmasi sonucu ortaya çikan klinik tabloya verilen isimdir. Tirotoksikoz, degisik nedenlerle örnegin fazla miktarda tiroit tableti alinmasi yada tiroiditlerde oldugu gibi tiroit depolarindan kana ani olarak tiroit hormonlarinin bosalmasi sonucu kanda tiroit hormonlarinin yükselmesine verilen isimdir. Iki durumda da klinik olarak ayni tablo ortaya […]

Ingilizce Sağlık

Acute Viral Hepatitis

Acute viral hepatitis is a common and serious disease caused by several viral agents ad marked by necrosis and inflammation of the liver. The first reference to epidemic jaundice has been ascribed to Hippocrates. The earliest record in Western Europe is in a letter written in 751 AD by Pope Zacharias to St. Boniface, Archbishop […]

Sağlık

Kekemelik

1- Kekemelik uygarlıktan etkilenen ve uygarlıkla arttığı söylenilen bir özürdür. örneğin Amerikalı kızırdereli kabilelerinin bazılarında hiç kekeleyen bulunmadığı gibi dillerinde kekemelik karşıtı sözcükte bulunmadığını gösteren araştırmalar vardır.Kekemelik oranı toplumdan topluma,kültüre ve hatta aynı toplumun içinde sosyo-ekonomik düzeye göre bu oran değişebilmektedir.Bizde 760 öğrenciyi kapsayan bir araştırmada oran %2 olarak bulunmuştur.(ÖZSOY,1974) 2- Kekemelik cinslere göre farklılık […]

Sağlık

Cinsel İşlev Bozukluğu Sıklığı

Cinsel işlev bozukluğu ile ilgili araştırmalar; cinsel sorunlarla kliniklere başvuran hasta grupları, özel klinik hasta grupları veya gönüllü normaller üzerinde yapılmakta ve sıklık bu araştırmalara dayanmaktadır. Bu nedenle bir çok araştırmacının belirttiği gibi genel toplumda cinsel işlev bozukluğu sıklığına ilişkin uygun veri yoktur. Tam sıklık bilinmemekle beraber cinsel işlev bozukluklarının çoğunun, özellikle hafif biçimlerinin yaygın […]

Gıda Sağlık

Besin Zehirlenmesi Nedir

1 GİRİŞ BESİN ZEHİRLENMESİ NEDİR ? Zehirli patojenik mikro organizmalar içeren besinlerin yenmesi çok çeşitli hastalıkların nedenidir; ama bu demek değildir ki bütün hastalıklar yemek zehirlenmesi sınıfına girer. Hangi patojenlerin besinle karışarak o besini zehirlediği sorulduğunda buna yanıt veren birçok bakış açısı vardır, ama literatürde açık şekilde yansıtılmıştır yani bu zehirlenmeye sebeb olan organizmalar üzerinde […]

Sağlık

Kolesterol Nedir

Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar,karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur. Vücut kolesterolü kullanarak hormon (kortizon, seks hormonu….), D vitamini ve yağları sindiren safra asitlerini üretir. Bu işlemler için kanda çok az miktarda kolesterol bulunması yeterlidir. Eğer kanda fazla miktarda kolesterol varsa […]