1. 1. GİRİŞ:

Genellikle toprak yüzeyini örten, sık bir şekilde gelişen, homojen bir görünüşe sahip ve devamlı biçilerek kısa tutulan, ekseriyen Graminae ( Buğdaygiller) familyasına dahil olan bitki veya bitki topluluklarının bulunduğu, suni şekilde tesis edilmiş yeşil saha yüzeyleridir.

Çim sahaların tesisinde başarı sağlamak

  1. tesis gayesine
  2. yetişme şartlarına uygun türlerin seçilmesi
  3. kaliteli tohum kullanımı
  4. devamlı bakım

ile mümkün olabilir.

Çim sahalar için ideal olan topraklar, organik maddece (humus) ve besin maddelerince zengin, yabani ot kök ve tohumu ihtiva etmeyen killi-tınlı topraklardır ( pH 6-7).

2.ÇİM ALANLARININ ÖNEMİ:

2.1. İŞLEVSEL ETKİLERİ:

1. geniş alanlarda güneş ışınlarını absorbe ederler

2. toz sorununu ortadan kaldırırlar

3. yol kenarlarında eğimli yamaçlarda ve şevlerde toprağın taşınmasına engel olurlar

4. kent içi park ve bahçelerde çim sahalar üzerinde oynamaya ve dinlenmeye olanak sağlarlar.

2.2. ESTETİK ETKİLERİ:

1.güzel ve engin bir görünüş sağlarlar

2. renk ve form bakımından diğer bitkilerle bir uyum oluştururlar

3. kent içi ve diğer alanlarda teknik işlevi yanında göze hoş gelen bir görünüme sahiptirler.

3. ÇİM ALAN TESİSİNDE DİKKAT EDİLECEK VE İZLENECEK ÇALIŞMA PROGRAMI:

1. çim alanı olarak belirlenen yerin sulama, drenaj, aydınlatma vb. işlerinin bitirilmesi

2. alandaki her türlü inşaat artığı, taş, moloz vs. malzemenin uzaklaştırılması ve toprağın kaba tesviyesinin yapılması

3. alandaki yabancı otların uzaklaştırılması, toprak yüzeyinde bulunan taş ve çakılların tırmıklanması

4. toprağın organik ve kimyasal gübrelerle gübrelenmesi

5. toprağın yüzeysel olarak (10-15 cm) işlenmesi

6. toprağın ince yüzey tesviyesi ve toprağın bastırılması

7. ekim, dikim veya çim plakalar halinde vejatatif olarak çim alan tesisi

4.YEŞİL ALAN TESİSİNDE KULLANILABİLECEK ÖNEMLİ ÇİM BİTKİLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER:

1. renk

2. ilk gelişme döneminde çabuk, daha sonra yavaş gelişme

3. kuraklığa dayanıklılık

4. basılmaya dayanıklılık

5. uzun ömürlülük

6. sık biçime dayanıklılık

7. toprak üzerinde yayılma, stolon veya rhizom oluşturarak toprak içinde ve üzerinde köklenme

8. kuvvetli kök gelişimi

9. ince yapıya sahip olma

10. hastalıklara dayanıklılık

5. ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA KULLANILABİLECEK VE TEMİNİ KOLAY OLAN ÇİM BİTKİSİ TÜRLERİNDEN BİRKAÇ KARIŞIM ÖRNEĞİ:

BİTKİ TÜRÜ ORANI (%)

1. Lolium perenne 50

Festuca ruba 25

Poa pratensis 25

2. Lolium perenne 25

Festuca ruba 25

Festuca ovina 15

Poa pratensis 35

3. Lolium perenne 30

Festuca ruba 35

Agrostis tenuis 15

Poa pratensis 20

4. Lolium perenne 20

Festuca ruba 30

Agrostis tenuis 5

Poa pratensis 25

Festuca ovina 20

6. KARIŞIM ORANINA VE M2’YE EKİLECEK TOHUM MİKTARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

1. çim alanlarının tesis gayesi

2. toprak ve iklim şartları

3. bakım imkanları

4. ekim mevsimi

5. karışıma girecek çim türleri ve 1000 tane ağırlığı

6. tohumun kullanılma kabiliyeti

7. ÇİM BİTKİSİ TOHUM KARIŞIMLARININ KULLANILDIĞI ALANLAR:

1. futbol, Amerikan futbolu vb. ağır spor yapılan sahalarda kullanılan karışımlar

2. golf ve bowling sahaları ile kaliteli ev bahçeleri, özel çim alanlarında kullanılan karışımlar

3. tenis kortları, hokey sahaları vb. çok ince çimin istendiği spor alanları için uygun karışımlar

4. genel park ve bahçeler için uygun karışımlar

5. oyun, piknik ve karavan alanları için uygun karışımlar

6. ağaçlarla kaplı bahçe alanları ile bina etrafında gölgelik bahçeler için uygun karışımlar

7. at yarışı vb. spor alanları için uygun karışımlar

8. karayolları refüjleri, yol kenarı ve şevler için uygun karışımlar

8. YEŞİL ALAN TESİSİNDE KULLANILAN BUDAYGİL ÇİM BİTKİLERİ VE ÖZELLİKLERİ:

TÜRLER

DAYANIKLILIK

pH isteği

Biçim Yük.

(cm)

Azot miktarı

(g/m2 aylık)

Basılma çiğnenme

Gölgeye

soğuğa

Sıcağa

kurağa

Agrostis alba

Zayıf

Orta

Orta

Zayıf

Orta

5.0-6.0

4-5

3-5

Agrostis canina

Orta

Çok iyi

iyi

orta

Çok zayıf

5.0-6.0

1-2.5

3-5

Agrostis stolonifera

Orta

İyi

Çok iyi

İyi

Çok zayıf

5.5-6.5

0.5-1

2-7

Agrostis tenuis

Zayıf

İyi

İyi

İyi

Çok zayıf

5.5-6.5

1-2.5

3-5

Cynodon dactylon

Çok iyi

Zayıf

Çok zayıf

Çok iyi

Çok iyi

6.0-7.0

1-2.5

4-8

Cynodon transvaalensis

Çok iyi

Zayıf

Çok zayıf

Çok iyi

Çok iyi

6.0-7.0

1-2.5

4-8

Festuca arundinacea

Çok iyi

Orta

Orta

İyi

İyi

5.5-6.5

4-7.5

3-5

Festuca longifolia

Zayıf

Çok iyi

Orta

İyi

İyi

2.5-5

Festuca ovina

Orta

Orta

Çok iyi

İyi

İyi

4.5-5.5

1-2.5

Festuca pratensis

İyi

Orta

Orta

İyi

Zayıf

3-5

3-5

Festuca rubra

Orta

Çok iyi

Orta

İyi

İyi

5.5-6.5

2-6

1-3

Festuca tenuifolia

İyi

Orta

İyi

2.5-5

Lolium multiflorum

Orta

Zayıf

Zayıf

Çok zayıf

6.0-7.0

3-5

2-5

Lolium perenne

Çok iyi

Orta

Zayıf

Zayıf

Çok zayıf

6.0-7.0

2.5-5

2-5

Poa annua

Zayıf

Zayıf

Zayıf

5.5-6.5

0.5-1

Poa compressa

Orta

İyi

Orta

Orta

5.5-6.5

7.5-10

Poa nemoralis

Çok iyi

İyi

7.5-10

Poa pratensis

İyi

Zayıf

İyi

İyi

Orta

6.0-7.0

2-2.5

2-6

Poa trivialis

Zayıf

İyi

Çok iyi

Zayıf

Çok zayıf

6.0-7.0

1-2.5

3-5

Phleum bertolonii

Zayıf

1.5-2

Phleum pratense

Zayıf

Çok iyi

Zayıf

2.5-5

Agropyron cristatum

Zayıf

Çok iyi

Çok iyi

6.5-7.5

4-7.5

1-3

Axonopus affinis

İyi

Çok iyi

Çok zayıf

5.0-6.0

2.5-5

1-3

Bromus inermis

Zayıf

Çok iyi

Çok iyi

6.5-7.5

7.5-10

1-3

Cynasurus cristatus

İyi

Zayıf

Orta

4-7.5

2-5

Dactylis glomerata

Zayıf

İyi

İyi

İyi

6.5-7.5

.5-10

Eramochloe ophiuroides

Zayıf

Orta

Çok zayıf

Çok iyi

Çok zayıf

4.5-5.5

Paspalum notatum

İyi

İyi

Çok iyi

Çok iyi

6.5-7.5

4-7.5

1-3

Stenotaphrum secundatum

Çok iyi

Zayıf

Çok iyi

Zayıf-orta

6.5-7.5

4-7.5

Zoysia japonica

İyi

Çok iyi

Çok zayıf

Çok iyi

Çok iyi

6.0-7.0

1-2.5

5-10