Diyabetli çocukların %50’si Diyabetik ketoasidoz adı verilen ağır klinik bulgularla seyredebilir. Zamanında farkedilmeyen ve tedavi edilmeyen diyabetik ketoasidoz vakalarında ölüme yol açan koma tablosu görülebilir. Çocuklarda ağır diyabetik ketoasidoz aşağıdaki bulgularla seyreder.

 • Ağır dehidratasyon
 • Şok(hızlı nabız atımı, tansiyon düşüklüğü, periferik dolaşım bozukluğu, periferik siyanoz)
 • İnatçı kusma
 • Dehidratayona rağmen devam eden çok idrar yapma
 • Sıvı kaybına, yağ ve kas dokusu yıkımına bağlı kilo kaybı
 • Ketoasidoza bağlı yanaklarda kızarma
 • Nefeste aseton kokusu
 • Diyabetik ketoasidoza bağlı derin ve hızlı solunum
 • Bilinç bozuklukları

Çocukluk çağında ketoasidoz dışı IDDM tedavisi başlıca 4 bileşenden oluşmaktadır: 1. Diyabet eğitimi, 2. İnsülin replasmanı, 3. Beslenme planlaması ve 4. Egzersiz. Bu bölümde diyabet eğitimine kısaca değinildikten sonra insülin replasman tedavisi üzerinde durulacaktır. Bu çağdaki IDDM tedavisinin amaçları şunlardır:

 • Ailenin katılımı ile çocuk/adolesan ve ailenin ihtiyaçlarını belirleyerek kişisel diyabet bakım planı hazırlanması
 • Optimal psikososyal destek
 • Optimal metabolik kontrol
 • Normal büyüme ve gelişmenin sağlanması

Bu amaçlara ulaşabilmek için diyabetli çocukların büyüme ile değişen ihtiyaçlarına duyarlı bir tedavi ekibi tarafından izlenmesi gereklidir. Uluslararası Çocuk ve Adolesan Diyabeti Birliği’nin yönergesine göre diyabet tedavi ekibi aşağıdaki kişilerden oluşmalıdır:

 • Hastanın veya ailenin kendisi
 • Pediatrik endokrinolog veya çocuk/adolesan diyabeti konusunda eğitilmiş pediatrist
 • Diyabet eğitimcisi
 • Diyetisyen
 • Psikolog/sosyal hizmet uzmanı

Diyabet eğitimi niçin önemlidir

Diyabet eğitimi diyabet tedavisinin en önemli bileşenidir. Yakın zamandaki yayınlar diyabet eğitimine insülin tedavisine eşdeğer bir önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.Bunun nedeni diyabet bakımını, dolayısıyla metabolik kontrolün iyileştirilmesini etkileyen en önemli faktörün hastaların kendi kendine bakım(self management) becerileri olduğunun gösterilmesidir. Çok küçük yaştaki çocuklar dışındaki her yaştaki çocukların kendi yaşlarına uygun ihtiyaçları ve problemleri dikkate alınarak eğitilmeleri gereklidir. Bazen yapıldığı gibi ailenin eğitilmesi yeterli görülmemeli, diyabet bakım bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilebileceği unutulmamalıdır. Diyabetli çocuk ve aileleri için uygulanacak bir eğitimde genel olarak aşağıdaki konuların işlenmesi önerilmektedir:

 • Diyabetin nedenleri
 • İnsülin saklanması
 • İnsülin enjeksiyon teknikleri
 • Kan şekeri ölçümü
 • İnsülin dozlarının ayarlanması
 • Psikososyal ve aile desteği
 • Hipoglisemi ve tedavisi
 • Hastalıklar sırasında diyabet tedavisinin düzenlenmesi
 • Yolculukta diyabet bakımı
 • Diyabet ve egzersiz
 • Beslenme ilkeleri
 • Doğum kontrolü
 • Alkol ve diyabet
 • Diyabetin komplikasyonları