Şirket Hakkında Genel Bilgi:

 

 • Şirket Küçük Organize Sanayi Sitesi, Yeni Yalova Yolu , 10. km, Bursa / Türkiye adresinde faaliyetini sürdürmektedir.

 

 • Şirketin ana faaliyeti kışlık ve yazlık olmak üzere gömlek üretmektir.

 

 • Şirket beyaz ve mavi yaka olmak üzere toplam 165 çalışana istihdam sağlamaktadır. Çalışanlarının servis, öğle yemeği, mesaiyeye kalanlar için akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 

 • Şirket iç pazara gömlek satmamakla beraber, başta Avrupa Birliği, Amerika ve Kanada  olmak üzere H&M ve GAP gibi bir çok uluslar arası tekstil şirketine mal satmaktadır.

 

 • Satışları 20 gün vadeli olup, isteğe göre nakliye hava ya da deniz yolu ile yapılmakta, nakliye giderleri yapılan anlaşmaya göre ya Etay Aş. tarafından ödenip toplam fiyata dahil edilmekte ya da tamamen alıcı firma tarafından ödeme yapılmaktadır.

 

 

 • Etay Tekstil ve Sanayi Anonim şirketi tasarım, kesim ve ambalajı kendi bünyesinde yapmakta, dikimi ise fason şirketlere yaptırmaktadır.

 

 • Tasarım tamamen bilgisayar destekli olup (CAD/CAM), kesim makineler ve işçiler tarafından yapılmaktadır.

 

 • Kesilen parçalar fason dikimin yapılacağı atölyelere gönderilmekte, dikimden sonra geri alınıp ambalajlanmaktadır. Dikim işini fason yaptırdıkları için sadece fason iş takibi yapacak olan elemanlar tutup işin kaliteli olarak yapılıp yapılmadığını denetlettirmektedirler. Bu da şirkete ek bir maliyet yüklemektedir.

 

 • Kumaşı Söke’den, ipliği Denizli’den ve Bursa’dan, düğmeyi ise daha az maliyetli ve kaliteli olduğu için Uzak Doğu ülkelerinden almaktadır.

 

Hazırlanan Bütçeler:

 

-Satış Bütçesi

 

-Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi

 

-Direkt İlk Madde ve Malzeme Satın alma Bütçesi

 

-Direkt İşçilik Gideri Bütçesi (Kesimhane ve Ambalaj departmanı için)

 

-Fason İşçilik Gideri Bütçesi

 

-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi

 

-Finansman Giderleri Bütçesi

 

-Genel Yönetim Giderleri Bütçesi

 

-Genel Üretim Giderleri Bütçesi

Bütçelerle ilgili Bilgiler:

 

1) Yapılan bütçeler kısa mı, yoksa uzun vadeli bütçeler mi?

 

Yapılan planlama çalışmaları genelde kısa vadeli olmaktadır. Bunun en büyük nedeni de şu yıllarda görülen ekonomik istikrarsızlıktır. Şirket bu yüzden önünü göremediği için 1 yıl ve daha kısa süreli planlar yapmakta ve bunları da bir önceki seneyle karşılaştırmaktadır. Hammadde ve üretimin Türk Lirası ile sağlanıp, satış gelirlerinin yabancı kurlarla olması dolayısıyla ve Türk Lirasındaki büyük dalgalanmalardan dolayı şirket daha kısa vadeli planlara yönelmektedir.

 

2) Bütçeler kim tarafından, nasıl hazırlanmaktadır? Bütçeler hazırlanırken üst yönetim desteği sağlanmakta mıdır? Bütçeler ne kadar ayrıntılıdır?

 

Bütçeler genelde planlama departmanından mali analist Ayhan Bey ve personeli tarafından hazırlanmaktadır.. Ayrıca kendisi satın alma ve de stok kontrolünden ve yönetiminden de sorumlu departman müdürüdür. Fakat Ayhan Bey her konuda bütçeleme yapmak isterken üst yönetim desteği olmadığı için hepsini yapamamaktadır. Örneğin nakliye giderleri bütçesini ayrı ve daha detaylı yapamamaktadır. Oysa gerek hammadde olsun gerek fasona giden-gelen mamuller olsun, gerekse limana gönderilen ürünler olsun şirket oldukça yüksek bir nakliye gideri üstlenmektedir. Kendisinden sadece bu bütçeler istendiğinden nakliye bütçesi de detaysız bir şekilde diğer kalemler arasında gözükmektedir.

 

3) Bütçelemeler yapılırken ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor?

 

Bütçeler genelde hazırlanırken üst yönetim desteği sorunu yaşanıyor, çünkü üst yönetim bütçelenen değerlere pek uyum göstermiyor. Ayrıca üst yönetim planlarında yapılan bütçelere çok da önem vermiyor. Bütçe hazırlanırken en büyük sorun yine verilerin yetersizliği sorunu. Çünkü enflasyonist bir ortamda olduğumuzdan bir yıl önceki değerlerle ve birimlerle bir sonraki yıl tutmuyor. Örneğin şubat krizinde yapılan develüasyonla talep patlaması olmuş, bütçelenen birimlerin çok çok üzerine çıkılmıştır. Kurda herhangi bir stabilite olmaması ve yine bir önceki yıl A liraya aldığı hammaddeyi diğer yıl B liraya alması da bütçeleme de büyük zorluklar çıkarmıştır. Yine bütçeleme yapılırken ortalama maliyet kullanma çeşitli farklılıklara neden olmakta, daha ayrıntılı bütçeler hazırlanması gerekmektedir aslında. Fakat herhangi bir üst yönetim desteği sağlanamadığından bu bütçeler hazırlanamamaktadır. Örneğin enflasyon nedeniyle fiyat farklarından dolayı 1. üç aylık dönemle 3. üç aylık dönemin ortalama birim başına maliyeti tutmamaktadır.

 

4) Bütçeler neler dikkate alınarak hazırlanıyor? Bütçeler ne zaman hazırlanıyor?

 

Bütçeler genelde bir önceki yıl verileri, ekonomide, pazarda olabilecek değişiklikler göze alınarak bir önceki yılın sonunda yapılmaktadır. Ayrıca şirket satış bütçesini baz bütçe olarak kabul ediyor ve diğer bütçeleri hazırlarken satış bütçesi kalemleri en büyük veriyi oluşturuyor. Satış bütçesinin en önemli kalemleri ise en büyük 2 alıcı şirket olan GAP ve H&M’dir. Şirket bütçelemelerini bu iki alıcı firmanın talebine göre hazırlamaktadır.

 

Bütçeler yapılırken enflasyon, olabilecek bir develüasyon, faiz oranları, bir önceki yıl verileri, karşılaştırmalı bilançoları ve gelir tabloları,  yapılmış ya da yapılacak yeni yatırımlar, iş hacmi, finansal durum, ürünlere olan talep, üretim kapasitesi gibi faktörler de dikkate alınmaktadır.

 

Şirket bütçelerini bir önceki yılın sonunda hazırlamaktadır. Son iki  dönem bütçelemesi yeni yılın ilk aylarına da kayabilmektedir. Bunun için en önemli veri bir önceki yılın üretim ve satış tablolarıdır

 

5) Bütçelenen değerler, oluşan değerlerle tutuyor mu?

Enflasyon ve develüasyon varsayımları şirketi tamamen esnek bir bütçe yapmaya yöneltiyor, bu nedenle sabit bir bütçeleme değeri çıkmıyor sonuçta. Genelde çıkan değerin artı-eksi değerleri alınıp dalgalanma payı bırakılıyor. Dalgalanma payı ise bütçenin ne bütçesi olduğuna göre değişiyor. Aksi takdirde bütçeler pek tutmuyor. Şirketin giderleri TL, gelirleri döviz olduğu için aslında bütçelenen giderlerde büyük sapmalar olsa da, satışların döviz üzerinden olması şirkete daha esnek bir bütçe yapma olanağı tanıyor. Zaten şirket için önemli olan da bütçelenen değerlerin tam olarak tutması değil, gerçekleşmiş giderlerin bıraktıkları dalgalanma payı içinde kalmasıdır. 

 

6) Bütçelelenen değerlerle oluşan değerler tutmadığında gerekli analizler yapılıp, sebepleri anlaşılmaya çalışılıyor mu? Bütçe sapmalarının nedenleri araştırılıyor mu?

 

Şirket bütçelemeyi oldukça esnek yaptığından herhangi bir bütçe sapmasında bunlara ilişkin raporlar hazırlamamaktadır. Zaten göze aldığı, beklediği farklılıklar vardır ve hesabını ona göre yapmıştır. Sadece gelir tablosu ve bilanço karşılaştırmaları yapmaktadır. Bütçelenen değerlerle gerçekleşmiş değerler arasında çok büyük farklar varsa bunun nedeni anlaşılmaya çalışılmakta, fakat ayrıntılı bir raporlama ise yapılmamaktadır. Olmuş bu farklılık aynı zamanda gelecek yıl için de bir veri olabilmekte, o konuda daha esnek davranılıp bütçeler de ona göre yapılmaktadır.

ETAY A.Ş 2000 YILI SATIŞ BÜTÇESİ (000)

 

 

1. Üçaylık dönem

2. Üçaylık dönem

3. Üçaylık dönem

4.Üçaylık dönem

Yıllık Toplam
H&M 

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

 

Yazlık Gömlek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kışlık Gömlek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAP

 

Adet

Br fiyat

($)

Tutar

($)

Adet

Br fiyat

($)

Tutar

($)

Adet

Br fiyat

($)

Tutar

($)

Adet

Br fiyat

($)

Tutar

($)

 

Yazlık Gömlek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kışlık Gömlek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER

 

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

Adet

Br fiyat

(DM)

Tutar

(DM)

 

Yazlık Gömlek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kışlık Gömlek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ETAY A.Ş.  2000 YILI DİMM BÜTÇESİ (000)

 

Mamuller Ve Ara Dönemler

Kışlık Gömlek

Yazlık Gömlek

Toplam Hammadde Miktarı

Üretilecek

Miktar

 

Birim Başına Kullanım

Hammadde Miktarı

Üretilecek

Miktar

 

Birim Başına Kullanım

Hammadde Miktarı

Kumaş

(Bin birim)

(metre)

(metre)

(Bin birim)

(metre)

(metre)

(metre)

1. Üçaylık Dönem

2. Üçaylık Dönem

3. Üçaylık Dönem

4. Üçaylık Dönem

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

İplik

(Bin birim)

(kg.)

(kg.)

(Bin birim)

(kg.)

(kg.)

(kg.)

1. Üçaylık Dönem

2. Üçaylık Dönem

3. Üçaylık Dönem

4. Üçaylık Dönem

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

Düğme

(Bin birim)

(adet)

(adet)

(Bin birim)

(adet)

(adet)

(adet)

1. Üçaylık Dönem

2. Üçaylık Dönem

3. Üçaylık Dönem

4. Üçaylık Dönem

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAY A.Ş. 2000 YILI DİMM SATIN ALMA BÜTÇESİ (000)

 

Mamuller Ve Ara Dönemler

Üretim İçin Gerekli Miktar

Dönem Sonu Stok

Toplam İhtiyaç

Dönem Başı Stok

Satın Alınacak Miktarı

Birim Alış Fiyatı

Satın Alma Tutarı

Kumaş

(metre)

(metre)

(metre)

(metre)

(metre)

(T.L.)

(T.L.)

1. Üçaylık Dönem

2. Üçaylık Dönem

3. Üçaylık Dönem

4. Üçaylık Dönem

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

İplik

(kg.)

(kg.)

(kg.)

(kg.)

(kg.)

(T.L.)

(T.L.)

1. Üçaylık Dönem

2. Üçaylık Dönem

3. Üçaylık Dönem

4. Üçaylık Dönem

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

Düğme

(adet)

(adet)

(adet)

(adet)

(adet)

(T.L.)

(T.L.)

1. Üçaylık Dönem

 

2. Üçaylık Dönem

3. Üçaylık Dönem

4. Üçaylık Dönem

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAY AŞ. 2000 YILI DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ BÜTÇESİ (000)

 

Mamuller

                   kESİMHANE

AMBALAJ
 

Toplam

        ve

Üretim

Br. Başına

Ort. Saat

Kesimhane

 içinToplam

Üretim

Br. Başına

Ort. Saat

Ambalaj için

Toplam

D.İ.

Dönemler

Miktarı

D.İ.

Ücreti

Dİ Gideri

Miktarı

D.İ.

Ücreti

Dİ Gideri

Gideri

Yazlık

, Gömlek

(000 br)

(saat)

(T.L)

(T.L.)

(000 br)

(saat)

(T.L)

(T.L.)

(T.L)

1. Üçaylık

Dönem

2. Üçaylık

Dönem

3. Üçaylık

Dönem

4. Üçaylık

Dönem

Toplam

Kışlık

Gömlek

1. Üçaylık

Dönem

2. Üçaylık

Dönem

3. Üçaylık

Dönem

4. Üçaylık

Dönem

Toplam

Yazlık ve

 Kışlık Gömlek

için

Toplam DİG

 

ETAY AŞ. 2000 YILI FASON İŞÇİLİK GİDERİ BÜTÇESİ (000.000)

 

 

Fasona Dikime Gönderilen

Birim başına ödenen

Tutar

 

Toplam

Yazlık Gömlek

(br)

(TL/adet)

(TL)

(TL)

1. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

2. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

3. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

4. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

Kışlık Gömlek

(br)

(TL/adet)

(TL)

(TL)

1. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

2. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

3. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

4. Üçaylık Dönem

 

 

 

 

Yıllık Toplam

 

 

 

 

 

ETAY AŞ.  2000 YILI PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ  BÜTÇESİ (000.000)

 

Gider Kalemleri ve Dönemler

Numune Üretim Gid.

Dağıtım ve UPS Gid.

Gümrükleme ve İhracat Gid.

İlan ve Reklam Gid.

Komisyon Gid.

Nakliyat Sigorta Poliçeleri

Navlun Gid.

Yurtdışı Seyahat Gid.

Toplam

1. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAY AŞ. 2000 YILI FİNANSMAN GİDERLERİ BÜTÇESİ (000.000)

 

Gider Kalemleri ve Dönemler

Banka Komisyon Gid.

Exim Sigorta Gid.

Kredi Faizleri

Kur Farkları

Teminat Mektup Komisyonları

Leasing Gid.

Toplam

1. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

2. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

3. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

4. Üçaylık dönem

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık Toplam

 

 

 

 

 

 

 


ETAY AŞ. 2000 YILI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ (000.000) 

Gider Kalemleri ve Dönemler

1. Üçaylık dönem

2. Üçaylık dönem

3. Üçaylık dönem

4. Üçaylık dönem

Yıllık

Toplam

Ağırlama ve Temsil Gid.

 

 

 

 

 

Bağış ve Yardımlar

 

 

 

 

 

Benzin Gid.

 

 

 

 

 

Burslar

 

 

 

 

 

Eğitim ve Seminer Gid.

 

 

 

 

 

Haberleşme Gid.

 

 

 

 

 

Kırtasiye Gid.

 

 

 

 

 

Müşavirlik Gid.

 

 

 

 

 

Noter Harcamaları

 

 

 

 

 

Otopark Gid.

 

 

 

 

 

Sair Gid.

 

 

 

 

 

San. Bölge Katılım Poyı ve Aidatlar

 

 

 

 

 

Yurtiçi Seyahat Gid.

 

 

 

 

 

Temizlik Gid.

 

 

 

 

 

Vergi, resim ve Harçlar

 

 

 

 

 

Kira Gid.

 

 

 

 

 

Iso-9000 Gid.

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 


ETAY AŞ. 2000 YILI GENEL ÜRETİM GİDERİ BÜTÇESİ (000.000)

 

1. Üçaylık Dönem

2. Üçaylık Dönem

3. Üçaylık Dönem

4. Üçaylık Dönem

 

Yıllık Toplam

Direkt İşletme malzemesi(Mazot)

 

 

 

 

 

Direkt İşletme malzemesi(Diğer)

 

 

 

 

 

Bakım-Onarım-Yedek Parça

 1. Bina İçin
 2. Makine teçhizat+Demirbaş
 3. Nakil Vasıtaları (binek olmayan )
 4. Nakil Vasıtaları (binek)
 5. Elektrik malzeme ve aksamı

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve Su Gideri

 

 

 

 

 

Mazot Gideri        (Nakil Vasıtası)

 

 

 

 

 

Nakliye (Alışlar ile ilgili) Alışlar

 

 

 

 

 

Sigorta Gideri
 1. Maddi Duran Varlıklar
 2. Makine teçhizat + demirbaş
 3. Nakil Vasıtaları

 

 

 

 

 

Endirekt İşletme Malzemeleri

 

 

 

 

 

İthalat Gümrük+Nakliye+Diğer

 

 

 

 

 

TOPLAM